Col·labora:

A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2020

Nova rebaixa del cost de l'aigua

L'AMB redueix en un 4,95% la tarifa dels 23 municipis proveïts per ABEMCIA a partir del 2020

Nova rebaixa del cost de l'aigua
7
Es llegeix en minuts
El Periodico

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprova una rebaixa del 4,95% en la tarifa de l’aigua, que es farà efectiva a partir de l’1 de gener del 2020 en els 23 municipis que gestiona directament a través de l’operador Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua (ABEMCIA). Una nova rebaixa que se suma a les ja realitzades des del 2015 i a la congelació de la tarifa el 2019, que inclou una reducció en la tarifa social. El cost de la tarifa social de l’aigua disminueix, alhora que un nombre de famílies més elevat podrà aprofitar-se’n. 

Els23 municipis de l’AMB afavoritsper aquesta mesura, aproximadament2,8 milions de persones, són aquells on el titular del servei és l’AMB i l’empresa concessionària del qual és ABEMCIA. Es tracta de Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles i Viladecans. Els 13 municipis restants no es veuran afectats per la rebaixa, ja que en alguns casos els seus ajuntaments tenen contractats altres operadors per al servei, i en d’altres són els mateixos ajuntaments els que el gestionen de forma directa.

L’abaratiment de la tarifa de l’aigua en aquests municipis s’ha aconseguit mitjançant lacontenció d’una sèrie de despeses del serveinegociades des de l’AMB amb ABEMCIA. S’han reduït els preus proposats per l’operadora respecte a l’energia elèctrica, les assessories, els treballs de manteniment per a tercers i les partides de publicitat, alhora que s’han establert una sèrie de noves condicions per controlar determinades partides de despeses: tot això s’ha traduït en una disminució del cost de l’aigua.

Per exemplificar la rebaixa, l’AMB ha fet un càlcul aproximatiu en el qual s’estima que, si una tarifa domèstica estàndard d’una vivenda de tres persones és actualment de 15,4 euros al mes, a partir de l’1 de gener del 2020 serà de 14,8 euros al mes. Aquest càlcul contempla un consum estàndard i responsable de fins a 9 m³ per usuari/mes, que vindria a ser aproximadament 100 litres per persona i dia. D’aquesta forma, a partir del gener que ve l’usuari pagarà menys per l’aigua que consumeixi, tot i que això no signifiqui necessàriament una rebaixa del total de la seva factura de l’aigua.

I és que hem de tenir en compte que, al cost de l’aigua per si mateix, s’hi sumen una sèrie de tributs i impostos detallats a la nostra factura. Parlem de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), el cànon de l’aigua, la taxa de clavegueram o l’IVA sobre alguns d’aquests conceptes, que són determinats per diferents factors (com el municipi al qual pertany cada usuari) i per diferents agents (com els ajuntaments, l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència Tributària). Per descomptat, també dependrà del tipus de comptador que cada consumidor tingui instal·lat (segons les seves necessitats) i òbviament del consum que es faci.

Rebaixes anteriors

Aquesta nova rebaixa en la tarifa de l’aigua s’emmarca en una sèrie de reduccions ja fetes des del 2015 que, acumulades, sumenun 9% de rebaixa total. El desembre del 2016 la tarifa va baixar un 2,4%, tot i que l’empresa concessionària ABEMCIA havia suggerit un increment de l’1,6%.

De la mateixa manera va passar el març del 2018, quan la tarifa es va rebaixar un 1,65% rebutjant una altra nova proposta d’augment d’Aigües de Barcelonadel 3,7%. Aquell mateix any, després de rebutjar un altre plantejament d’augment de l’operadora d’un 4,1%, AMB es va comprometre a revisar l’Acord Marc del seu contracte al detectar-se un desequilibri positiu en els ingressos d’Aigües de Barcelona. Finalment, aquest gener va ser la mateixa empresa la que va suggerir la congelació tarifària durant el 2019, i de cara al 2020, una nova tarifa de l’aigua amb un decrement del 3,9%, que finalment AMB ha augmentat fins al 4,95%. 

Millores en la tarifa social

Aquesta nova tarifa, que entrarà en vigor al gener,modifica també les condicions i l’accés a la tarifa socialdirigida a col·lectius diversos que tenen en comú la precarietat econòmica o estan en risc de patir-la. Per entendre les seves millores, hem de tenir en compte les dues quotes en què es divideix la tarifa de l’aigua. D’una banda, la quota de servei (quantitat fixa que paga qualsevol abonat per la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei d’aigua) i, de l’altra, la quota de consum (quantitat variable determinada pel consum fet per l’usuari i dividida en cinc trams de consum).

Si actualment la tarifa social bonifica el 75% de la quota de servei i el 75% del consum del primer tram (fins a 6 m³ al mes per usuari; un consum molt bàsic), l’any que ve es bonificarà el 50% de la quota de servei i el 50% de la quota de consum tant del primer tram com del segon (fins a 9 m³ al mes per usuari; un consum adequat i responsable). En xifres, l’AMB calcula de forma estimativa que si una tarifa social estàndard d’una vivenda de tres persones és actualment de 12,5 euros al mes, a partir de l’1 de gener del 2020 serà de 7,4 euros al mes.

Aquest càlcul contempla de nou un consum responsable de fins a 9 m³ per usuari/mes (100 litres per persona i dia aproximadament). A més d’una millora en la bonificació de la tarifa social, s’ha fet una segona modificació per facilitar l’accés a aquest tipus de tarifa. Per primera vegada, s’uniformitzen els requisits d’accés, amb els quals planteja l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a altres conceptes relacionats amb el subministrament d’aigua, i facilita que un nombre més gran de famílies siguin bonificades. L’AMB calcula que aproximadament es passarà de 18.000 famílies bonificades actualment, a 54.000 a partir del gener del 2020. A més, a l’unificar criteris entre administracions, ja no serà possible que una mateixa família sigui bonificada per l’ACA pel cost del cànon de l’aigua i no ho sigui en la tarifa de l’aigua. S’igualaran les condicions per accedir a les dues bonificacions.

Cap a un consum responsable de l’aigua

Ja present en la tarifa anterior, laprogressivitaten la quota de consum de l’aigua continua existint en la nova tarifa i és clau per impulsar un consum responsable d’aquest bé escàs. El concepte de progressivitat suposa que com més aigua consumeix un usuari, més cara és. És a dir, més enllà de pagar més per un volum d’aigua més gran, el consumidor està pagant un preu més alt per l’aigua consumida. Aquesta és la penalització imposada per l’AMB i per ABEMCIA per afavorir una responsabilitat social i mediambiental més gran. En aquest sentit, l’administració només garanteix un preu just de l’aigua per a un ús vital. Si ens fixem en la quota de consum del nostre rebut, veurem que aquesta es calcula bimestralment i es divideix en cinc trams amb preus progressius.

Notícies relacionades

El primer tram va de 0 m3a 6 m; el segon tram de 6 m a 9 m; el tercer de 9 m a 15 m; el quart de 15 m a 18 m, i el cinquè de 18 m a 25 m. Qui més estalvi d’aigua fa, menys trams consumeix i menys paga. En aquest sentit i segons l’OMS, el consum adequat per contribuir a la conservació del medi ambient i del cicle hidràulic és de 100 litres per persona i dia. A partir del 2020, el cost progressiu de l’aigua serà el següent: d’1,64 €/m per un consum de fins a 9 m; d’1,76 €/m per un consum de fins a 15 m; d’1,89 €/m per un consum de fins a 18 m; i de 2,26 €/m per un consum de fins a 25 m. Aquesta progressió en el preu de l’aigua en relació amb el consum realitzat és una altra de les mesures utilitzades amb l’objectiu d’impulsar una política de gestió de l’aigua justa, racional i inclusiva.

<span style="background-color: rgb(244, 245, 246);">Durant els últims anys, l’AMB no ha deixat de fer esforços per garantir que la ciutadania pagui un preu just per un servei, el de l’aigua, que reconeixem com un bé imprescindible i de primera necessitat. És per aquesta raó que, ja des del 2015, vam començar un canvi de tendència en l’evolució del preu del rebut. Durant tot el mandat 2015-2019, només vam tocar la tarifa d’aigua per baixar-la, revertint la pujada acumulada en els 10 anys anteriors. Després de rebaixes successives als últims exercicis, hem demostrat que és possible, si existeix voluntat política, ajustar el preu que paga la ciutadania als costos reals del servei, per traslladar-li l’impacte més baix possible. </span>