Col·labora:

BALANÇ DE MANDAT

La Gran Barcelona resilient

L'Àrea Metropolitana de Barcelona s'enfoca en la detecció de riscos per definir les seves estratègies

La Gran Barcelona resilient
Es llegeix en minuts

A.G.

Detectar riscos, avançar-se als problemes i proposar solucions transversals són els tres eixos que vertebren l’Àrea de Planificació Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Es podria dir que aquesta divisió és la que activa les estratègies i polítiques que es duen a terme al territori i que no pertanyen exclusivament a un municipi, sinó que hi intervenen diversos, ni a un sol servei, ja que aborden de manera integral problemàtiques àmplies en col·laboració amb les diferents àrees de l’AMB.

Després d’un primer mandat (2011-2014) en què es va definir una Reflexió Estratègica Metropolitana (REM), en aquest mandat es fa un pas endavant i es juga per “passar de la reflexió a l’acció”, tal com ho defineix el director de Planificació Estratègica, Francesc Magrinyà.

Projecte DREAM

Per a això, explica Magrinyà, s’han basat en el concepte de “territori resilient”, és a dir, a ser capaços d’adaptar-se als canvis i a les situacions adverses i de recuperar-se’n. “Estem en un moment de canvi, en un entorn d’incertesa i de riscos, així que hem anat treballant al voltant dels riscos existents per articular polítiques metropolitanes”, defensa el director.

Així, i sobre els pilars del Pla d’Actuació Metropolità (PAM) –que recull totes les fites que la institució es compromet a aconseguir durant el mandat–, l’àrea ha fet un pas més per definir les línies estratègiques que articulen les següents accions que durà a terme l’AMB, i que sorgeixen com a resposta a això riscos detectats al territori tant a nivell social com econòmic, mediambiental i de governabilitat.

Al voltant d’aquestes amenaces s’articula el projecte DREAM, una llista de 25 documents que treballen en el Diagnòstic dels riscos, en la seva Reflexió i en la fixació d’una Estratègia que defineixi les Accions Metropolitanes a executar. “Recollim allò que cada servei de l’AMB fa de manera individual i ho plantegem des d’una mirada conjunta, establint les polítiques metropolitanes que es desenvoluparan en el futur”, apunta Francesc Magrinyà.

Les estratègies clau

En aquest final de mandat es presentaran els primers deu DREAMs, entre els quals destaquen quatre línies estratègiques: economia circular, agricultura metropolitana, transició energètica i mobilitat sostenible, eixos que està activant l’Àrea de Planificació Estratègica en col·laboració amb la resta d’àrees de l’AMB, “treballant de manera transversal”, assegura el Director de l’Àrea de Planificació Estratègica.

La tasca que desenvolupa l’ala estratègica es basa, per tant, a potenciar el treball col·laboratiu i a crear sinergies entre els diferents agents metropolitans, tals com l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), universitats, consells comarcals i, especialment, ajuntaments, amb la idea de crear un espai de benefici mutu i esforç conjunt.

Taules de debat

Et pot interesar

Aquesta voluntat de potenciar el diàleg entre actors metropolitans i de crear estratègies des de i per al món local s’ha materialitzat al llarg d’aquest mandat en accions específiques desenvolupades als municipis, però també en iniciatives com la consolidació de les Meses de debat. Aquest espai, organitzat al voltant dels diversos conflictes socioecològics presents a l’AMB, pretén posar en comú al teixit social en temes com la preservació de l’agricultura o la conservació dels espais de valor ecològic.

Del local al metropolità

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: PTSerif-Regular; font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);">Les accions impulsades per l’</span><strong style="font-family: PTSerif-Bold; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);">Àrea de Planificació Estratègica</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: PTSerif-Regular; font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);"> sorgeixen de la idea d’elevar a escala metropolitana estratègies locals. Un exemple n’és l’</span><a href="http://www.amb.cat/ca/web/amb/govern-metropolita/planificacio-estrategica/estudis-metropolitans/detall/-/estuditerritorial/potencial-d-economia-circular/7062584/11696" style="font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246); font-family: PTSerif-Bold;" target="_self"><strong>Economia Circular</strong></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: PTSerif-Regular; font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);"> –que articula el DREAM 2– que ha mobilitzat a les àrees de Desenvolupament Econòmic i Social, Medi Ambient i Territori per col·laborar en iniciatives impulsades per diversos municipis metropolitans. Així, l’AMB ha posat a disposició dels consistoris implicats –que solen tenir menys mitjans i recursos– experts en economia circular, en el marc del programa de simbiosi industrial. D’altra banda, ha fet de nexe d’unió entre vuit localitats per desenvolupar un programa per </span><strong style="font-family: PTSerif-Bold; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);">preservar les Muntanyes del Baix</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: PTSerif-Regular; font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);">, dedicat a reduir el risc d’incendis i a construir calderes de biomassa proveïdes amb fusta de la zona. Un reaprofitament de recursos que també guia el projecte ‘Recircula HUB’, desenvolupat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) mitjançant el que 22 grups d’alumnes participen en el desenvolupament de projectes per transformar residus plàstics en recursos, i els guanyadors del qual podran desenvolupar la seva idea en col·laboració amb Barcelona Activa.</span>