En col·laboració amb

Acompanyament i suport

Barcelona, lliure de violències masclistes

Amb motiu del 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’administració pública de la capital consolida el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes.

Barcelona, lliure de violències masclistes
5
Es llegeix en minuts

Per construir una ciutat lliure de masclisme, cal aturar totes les formes de violència contra les dones. Amb motiu del 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, Barcelona consolida el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes. La ciutat disposa d’un ampli ventall de serveis dirigits a les dones i els menors que visquin situacions de violències masclistes i que proporcionin atenció, acompanyament, assessorament i suport personalitzat, gratuït i confidencial, tant de manera presencial com per via telefònica i telemàtica. Si pateixes violència masclista o en coneixes algun cas, podem ajudar-te.

¿Què són les violències masclistes?

Les violències masclistes tenen moltes formes. Es poden donar en la intimitat i a l’espai públic: a casa, a la feina, al metro, al carrer. Dones de qualsevol edat, des de menors fins a persones grans, amb discapacitat o mobilitat reduïda, de qualsevol nivell socioeconòmic i qualsevol origen, poden viure una situació de violència masclista. El 78,8% de les dones que viuen a Catalunya han patit almenys una situació de violència masclista des dels 15 anys, segons l’‘Enquesta sobre les violències sexuals a Catalunya’ (2019).

Un insult, un cop, una amenaça, un contacte no desitjat, una violació. Les violències masclistes poden ser verbals, físiques, psicològiques, sexuals, poden produir-se a través del mòbil o les xarxes socials, poden ser fets puntuals o situacions de llarga durada. Qui les exerceix pot formar part de l’entorn més pròxim o ser una persona desconeguda. En el 63,4% dels casos, l’agressor és una persona que la víctima coneix, segons l’Enquesta sobre les violències sexuals a Catalunya (2019).

Totes les formes de les violències masclistes són fets greus que cal prevenir, abordar i combatre. Per això, Barcelona disposa de serveis públics especialitzats en violències masclistes que ofereixen eines i recursos personalitzats, gratuïts i anònims perquè cap dona hagi d’enfrontar-se sola a aquestes situacions. Aturar les violències masclistes és una lluita col·lectiva.

¿Pateixes algun tipus de violència masclista?

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) ofereix atenció presencial i telemàtica específica a persones en situacions de violència masclista: dones, nens i nenes i adolescents, persones LGTBI i qualsevol persona afectada per aquest tipus de violència. Des de principis de febrer, el servei d’atenció telefònica del SARA s’ha actualitzat per millorar la gestió de les consultes o agilitzar l’assignació de cites prèvies.

 • Telèfon: 900 922 357

 • Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 hores

 • Atenció presencial d’urgència: sense cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores

 • Carrer de Marie Curie, 16

¿Què pots fer davant una situació d’urgència vinculada a la violència masclista?

Si vius a Barcelona i aquesta situació passa fora de l’horari d’atenció del SARA, pots contactar amb el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB):

 • Telèfon: 900 703 030

 • 24 hores, 365 dies

També pots contactar amb el servei telefònic d’atenció a la violència masclista, que dona cobertura a tot Catalunya i ofereix atenció gratuïta, confidencial i en 124 idiomes. Proporciona tant informació sobre la violència masclista com mecanismes d’activació dels serveis d’intervenció en cas d’agressió.

 • Telèfon: 900 900 120

 • 24 hores, 365 dies

¿Què pots fer si pateixes una agressió?

En cas de viure una situació d’agressió o de risc imminent:

 • Truca al 112. Intenta portar el mòbil a sobre en tot moment.

 • Si ets a casa, ves a un espai comunitari (balcó, escala...).

 • Si no pots sortir, tanca’t en una habitació amb finestra, però evita la cuina i el lavabo.

 • Crida i fes soroll perquè els veïns et sentin.

 • Si tens menors a càrrec, explica’ls que davant una situació de violència s’han de protegir i no hi han d’interferir, i si et tanques en una habitació o decideixes marxar, intenta fer-ho sempre amb ells.

¿Com es pot detectar una situació de violència masclista?

De vegades, les violències masclistes es manifesten amb comportaments o actituds que no són patrons reconeixibles per a tothom. No osbtant, poden ser símptoma d’un cas de violència masclista. Els serveis de BCN Antimasclista disposen de guies d’indicadors que ajuden a identificar aquestes situacions:

 • ¿Com pots saber si pateixes violència masclista en la parella?

 • ¿Com pots detectar la violència sexual?

 • ¿Sospites que una dona del teu entorn pateix violència masclista?

Més serveis especialitzats

A més, altres serveis especialitzats continuen actius i ofereixen atenció telemàtica, com els següents:

 • Punts d’informació i atenció a les dones (PIAM): servei públic, gratuït i confidencial que ofereix informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits, a més d’atenció psicològica i assessorament jurídic. Contacte telefònic: 900 922 357.

 • Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH): ofereix atenció integral (psicològica, social i jurídica) a víctimes de tràfic de persones, sigui quina sigui la finalitat (explotació sexual, trànsit d’òrgans, mendicitat...), i assessora les entitats socials i professionals que ho requereixin. Contacte per correu electrònic: unitatTEH@bcn.cat.

 • Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS): servei dirigit a dones cis i dones trans que exerceixen la prostitució, sobretot les que es troben en una situació de risc i vulnerabilitat. Ofereix atenció integral perquè puguin conèixer i exercir els seus drets en igualtat de condicions. Contacte per correu electrònic: abits@bcn.cat.

 • Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS): servei específic dirigit a dones que exerceixen o han exercit el treball sexual el Barcelona, especialment per a aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública. Contacte telefònic: 900 722 200.

Noves masculinitats i atenció a homes

Lluitar contra les violències masclistes també implica abordar els models de masculinitats amb l’objectiu que els homes adoptin comportaments i actituds més oberts, respectuosos i saludables. Per això, l’any passat va obrir les portes el Centre de Masculinitats Plural, un espai pròxim pensat per acompanyar els homes i resoldre els dubtes que apareixen en els diferents moments de la vida.

A més, l’equipament també disposa d’un programa de prevenció i atenció a homes que exerceixen o han exercit algun tipus de violència masclista, amb l’objectiu de detectar aquests comportaments i evitar les actituds i dinàmiques masclistes.

Notícies relacionades

L’equip de Plural ha desenvolupat un qüestionari dirigit a homes per identificar conductes i comportaments vinculats a les violències masclistes.

 • Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22

 • Telèfon: 933 491 610

 • Correu electrònic: plural@bcn.cat

Programes per prevenir les violències masclistes

En els últims anys s’han impulsat projectes específics per prevenir les violències masclistes en àmbits estratègics, com l’educació i l’oci nocturn. Aquests són alguns exemples:

 • «Escoles per la igualtat»: programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, d’identitat, d’orientació sexual, etnicocultural i religiosa, dirigit als centres públics i concertats de Barcelona.

 • Protocol No Callem: protocol per prevenir, detectar i atendre les agressions i els assetjaments sexuals en festivals de música, recintes i sales de concerts.

 • Circuit Barcelona contra la Violència Masclista: projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de manera integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes.