15 jul 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

351 MORTS PREMATURES EL 2018

La principal causa de contaminació a Barcelona és el trànsit de vehicles privats

Els nivells de pol·lució de la ciutat superen des de fa dues dècades els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut

El Periódico

La principal causa de contaminació a Barcelona és el trànsit de vehicles privats

Segons l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. 

Els vehicles motoritzats generen el contaminant principal de la ciutat, el diòxid de nitrogen (NO2), a què el 48% de la població de la ciutat està exposada habitualment en uns valors superiors als recomanats per l’OMS.

Es calcula que des de l’any 2010 un total de 3.749 persones han mort a Barcelona a causa de l’exposició continuada a partícules en suspensió de menys de 2,5 micres (PM2,5) en uns nivells superiors als recomanats per l’OMS. De mitjana, serien 424 morts evitables cada any. 

Els principals efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut es produeixen en el sistema cardiovascular i respiratori. Aquests efectes s’agreugen en col·lectius vulnerables com les persones grans, les dones embarassades o els nens.

El trànsit rodat

Els valors de la majoria dels contaminants estan relacionats, en diferents graus, amb el trànsit a la ciutat. Així, durant els dies feiners, els registres de NO de les estacions que mesuren la qualitat de l’aire de Barcelona són més elevats que els que es registren durant els caps de setmana. 

No obstant, l’informe manifesta que els dissabtes i els diumenges els valors mitjans de NO, PM10 i PM2,5 són superiors als que recomana l’OMS. 

Així mateix, altres contaminants com l’ozó i les emissions d’òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils presenten valors més alts els caps de setmana que els dies feiners.

Mesures contra la contaminació

L’impacte en la salut d’una exposició prolongada a la contaminació és superior a l’impacte que pot provocar un episodi de contaminació per NO o PM10. 

Per reduir els contaminants, a més del protocol d’emergència per contaminació que s’activa quan els nivells de NO o PM10 superen el valor límit estipulat, a partir del gener del 2020 una ordenança municipal regularà la Zona de Baixes Emissions permanent, i l’Ajuntament de Barcelona declararà l’emergència climàtica a la ciutat amb un paquet de mesures urgents en l’àmbit de la mobilitat, la via pública, la gestió de residus i les energies renovables.

Consells per millorar la qualitat de l’aire 

L’Ajuntament de Barcelona recomana a la ciutadania que es mogui a peu o amb bicicleta i que circuli pels carrers amb menys trànsit, que utilitzi el transport públic i eviti els desplaçaments en vehicle privat. Si no es té alternativa, es recomana utilitzar un cotxe compartit.

D’altra banda, es recomana que es reguli la climatització de les llars i s’aconsella als ciutadans especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors.

Temes: Contaminació