Anar al contingut

En col·laboració amb

Llars dignes

Més de 4.500 noves vivendes de lloguer assequible

L'Ajuntament de Barcelona actualment manté actius 72 solars públics per construir pisos

El Govern municipal incrementarà en sis anys un 50% el parc públic de vivenda

El Periódico

Més de 4.500 noves vivendes de lloguer assequible

El dret a una llar digna i adequada és una prioritat de les polítiques de vivenda de l’Ajuntament de Barcelona, que manté actius 72 solars públics per construir 4.644 vivendes, que es destinaran, en gran part, al lloguer assequible, i per continuar ampliant el parc de pisos públics a la ciutat.

L’activació de les noves promocions públiques s’emmarca en el Pla pel Dret a la Vivenda 2016-2025, i les dades actuals assenyalen un nivell de producció mai vist fins al moment amb relació a la nova construcció de vivenda destinada al lloguer públic a la ciutat. Amb totes les actuacions previstes, el Govern municipal incrementarà en sis anys un 50 % el parc públic de lloguer assequible a la ciutat.

Els 72 projectes avancen

Els 72 projectes s’han accelerat en els últims anys, i es preveu que el 80 % dels pisos públics que es construiran seran de lloguer assequible.

Del total de promocions n’hi ha onze amb l’obra ja acabada, que equivalen a 648 pisos, alguns dels quals ja s’han entregat, i en altres casos s’estan fent els tràmits per entregar-los a les famílies adjudicatàries.

tretze solars públics les obres s’han iniciat o estan ja licitades per construir 574 pisos. Al paquet de projectes s’inclouen tant els que es troben en procés d’adjudicació de l’obra a l’empresa que l’ha de tirar endavant com els que ja s’han construït.

A 29 dels solars ja s’ha iniciat el concurs públic per escollir les empreses que elaboraran el projecte executiu i les obres per generar 2.331 noves vivendes. Finalment, hi ha 19 promocions més en fase de preparació, i ja s’han iniciat els tràmits per poder desenvolupar els concursos d’adjudicació per construir 1.091 pisos nous.

Més vivendes assequibles a mitjà termini

A part dels 72 solars esmentats, s’està treballant amb 52 solars més per activar la construcció de pisos a mitjà termini, que es troben en diferents fases de gestió urbanística per garantir que es destinin al servei del dret a la vivenda.

A més, s’han identificat tretze solars municipals de vivenda lliure reservats per a futurs intercanvis per a vivenda protegida i equipaments públics, dels quals sortirien 250 pisos nous.

Amb la finalitat de fer créixer encara més el parc públic de vivenda i posar-lo a l’altura d’altres ciutats europees, s’espera atorgar la condició de solar a un conjunt de terres pendents de planejament per destinar-los, també, a construir vivenda pública. La majoria d’aquests solars es troben en zones de transformació de la ciutat, com la Marina, el 22@ i la Sagrera.

Recursos municipals per a l’impuls de la vivenda de lloguer

El creixement del parc de lloguer de vivenda sumarà, en 8 anys, tants pisos nous de lloguer públic com els que es van crear al llarg dels últims 80 anys, i es tracta d’un procés que s’està duent a terme majoritàriament (95 %) amb recursos municipals i el recolzament de la banca pública europea, ja que la participació de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat és la més baixa des de 1981.

Més actuacions a favor de la vivenda pública

A part de la promoció d’obra pública i la gestió del terra, l’ajuntament ha impulsat l’adquisició de vivenda a través de diversos instruments previstos en la legislació vigent, com el tempteig i retracte, la compra directa o la cessió de l’usdefruit.

En aquest context s’han comprat 531 vivendes, i 251 es troben en procés de compra. Es preveu que a final del mandat se superaran les 750 adquisicions i s’haurà invertit, amb recursos exclusivament municipals, 70 milions d’euros.

A més, s’han pres mesures que també coresponsabilitzen l’àmbit privat. D’una banda, la creació d’un registre municipal dels solars privats sense edificar a la ciutat permetrà sancionar la inactivitat dels titulars i destinar-los a la construcció de pisos públics. Aquesta mesura permetrà al Consistori comprar els terres que superin el termini d’inactivitat, generalment de dos anys, i construir vivenda assequible.

D’altra banda, s’estan tramitant dues modificacions de planejament per fixar un 30 % de vivenda assequible en les promocions residencials de més de 600 metres quadrats, i es declara tota la ciutat com a àrea de tempteig i retracte a fi de disposar de dret de compra preferent a determinats edificis i solars.