29 d’oct 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

+BARCELONA

Barcelona aposta per les multiconsultes ciutadanes

El Ple de Barcelona aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana, que situa les persones en l'eix central dels processos de presa de decisions de l'Ajuntament

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Barcelona aposta per les multiconsultes ciutadanes

El conjunt de veïns i veïnes de Barcelona és, des d'aquesta setmana, un actor més decisiu en el govern de la ciutat. L'aprovació de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana genera espais on la ciutadania pot promoure, debatre i coproduir les polítiques municipals, i es converteix així en l'eix central dels processos de presa de decisions de l'Ajuntament, per una democràcia més forta.

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s'expressi. Aquests mitjans s'especifiquen en la promoció d'iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de firmes, facilita que l'Ajuntament porti a terme una actuació d'interès general i que sigui de la seva competència. Una vegada aconseguit el nombre de firmes necessàries, es podran incorporar punts a tractar en l'ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participació els fa més accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l'ús de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, així com la seva diversitat amb el fi d'adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat.

ARRIBEN LES MULTICONSULTES

Durant el Ple, la regidora de ParticipacióGala Pin, ha anunciat que el mes de maig se celebrarà la primera multiconsulta de Barcelona, en la qual les veïnes i els veïns podran votar, de manera presencial o digital, en les consultes proposades per la mateixa ciutadania o el Govern al llarg de l'any. La votació durarà una setmana, es realitzarà anualment i en aquesta podran participar les persones grans de 16 anys inscrites en el padró municipal.

Amb l'aprovació del Reglament de Participació s'ha estrenat la web barcelona.cat/participaciociutadana, per facilitar informació, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.