Gestió dels recursos hídrics

Agbar impulsa l’FP Dual en el sector de l’aigua

La companyia, amb una trajectòria de més de 150 anys en la gestió de l’aigua i la salut ambiental, ofereix a través de l’Escola de l’Aigua formació professionalitzada per a tots els nivells educatius

Agbar impulsa l’FP Dual en el sector de l’aigua
2
Es llegeix en minuts

L’educació juga un paper fonamental i alhora caleidoscòpic en les nostres vides: cal garantir un accés al coneixement des d’uns principis d’excel·lència i d’equitat, ha de dotar-nos de les eines funcionals i emocionals per desenvolupar-nos satisfactòriament en la societat i de forma harmònica amb l’entorn, i també ha de formar-nos per ser professionals amb oportunitats d’èxit en el context laboral, econòmic i tecnològic del present i del futur.

El sector de l’aigua és clau per a l’economia verda, genera confiança i contribueix al desenvolupament d’altres sectors executant projectes per avançar en el desenvolupament sostenible i actuant davant l’emergència climàtica. Això també es tradueix en nous llocs de treball i, per tant, s’obren horitzons diferents per als estudiants.

FP Dual, ocupació de qualitat

Per aprofundir en el seu compromís amb l’ocupació de qualitat, Agbar aposta per la formació i la qualificació dels professionals del sector. Des del 2012, l’Escola de l’Aigua promou el desenvolupament de la formació professional dual, un model d’èxit en col·laboració publicoprivada amb les diferents administracions i instituts de Catalunya, Galícia, Madrid, Múrcia, Andalusia i les Canàries. Aquesta trajectòria de 10 anys ha sigut reconeguda ja amb el Premi FPCat a les bones pràctiques empresarials en aquest àmbit.

En el cas de Catalunya, es pot cursar el cicle formatiu de grau mitjà a l’Institut Pere Martell de Tarragona i l’Institut del Treball de Granollers, mentre que el cicle formatiu de grau superior es pot cursar a l’Institut Pere Martell de Tarragona i l’Institut Esteve Terrades i Isla de Cornellà. Al seu torn, més de 18 empreses acullen els alumnes que opten per cursar els cicles en modalitat dual.

Noves competències per una transició verda

Per adquirir i desenvolupar noves competències i poder adaptar-les al nou context verd i digital s’han d’actualitzar continguts, metodologies i models de treball. L’Escola de l’Aigua participa en diferents consorcis europeus per a la identificació de les noves competències professionals clau per acompanyar la transició verda i la seva transferència a les empreses a través de l’excel·lència de la formació professionalitzant.

A més, tal com s’afirma en l’estudi ‘Els desafiaments per al futur de l’FP a Espanya’, promogut per la Fundació COTEC, l’FP ha d’habilitar professionalment cap a la professió, no només des de la part tècnica. És important posar el focus en la mentalitat innovadora i la incorporació de la tecnologia, el treball per projectes i els processos àgils, el treball en equip i el lideratge, la resiliència i la flexibilitat, l’adaptació al canvi i la necessitat d’aprendre al llarg de la vida per fer front a reptes que encara ni coneixem.

Sinergies

Un altre aspecte clau de l’èxit en la formació professional és la connexió entre institut i empresa, establint mecanismes d’especialització del professorat perquè obtinguin coneixement directe de la pràctica professional.

Notícies relacionades

Des de l’Escola de l’Aigua s’aposta per la qualificació de tots els professionals, estenent l’FP Dual a escala territorial i acompanyant professionals i empreses en processos d’acreditació de competències i de formació contínua, i completar així un model integrat de formació i desenvolupament professional al servei del sector i la societat.

L’oferta formativa de l’Escola, que cobreix tots els àmbits de coneixement entorn de la gestió de l’aigua, inclou des de màsters i postgraus fins a programes de curta durada –com els AquaSeminars, Aquafocus, etc.–, sempre incorporant models d’aprenentatge basats en reptes reals. Els MOOCs, a través de la nova plataforma NEREXA, complementen l’oferta formativa oberta.