EDUCACIÓ I TREBALL

La formació professional fa un salt qualitatiu a Catalunya

S’ha posat en marxa la nova Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

Integra l’FP inicial i l’FP ocupacional per atendre millor les necessitats del mercat laboral

La formació professional fa un salt qualitatiu a Catalunya
2
Es llegeix en minuts

El Govern de la Generalitat posa en funcionament l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT), un organisme que integra de manera estratègica la formació professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació. Aquest nou organisme té l’objectiu de millorar la formació professional que s’ofereix a Catalunya, a més de fer front a les necessitats que reclama el mercat laboral català.

L’Agència FPCAT, impulsada amb el recolzament de les organitzacions patronals i sindicals més representatives -Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT-, es posiciona com una eina clau per a la competitivitat econòmica i social i la transformació de l’estructura de qualificació professional. 

Una FP eficaç

El govern català remarca que la nova agència és bàsica per a la gestió eficaç de la formació professional a Catalunya i suposarà un salt qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals en un moment crucial en què calen entitats àgils i transversals. 

Un dels primers encàrrecs de l’agència serà desplegar el segon Pla d’Avaluació i acreditació de competències professionals, que ha d’acreditar aproximadament 17.000 persones a l’any. Entre els objectius immediats de l’Agència FPCAT, també hi ha la millora considerable dels instruments a l’hora d’estudiar les necessitats per atendre les carències formatives de la ciutadania i ajustar la recerca de perfils professionals de les empreses. 

La nova estructura de funcionament permetrà avaluar el sistema de l’FP a Catalunya de manera integral i farà possible una actuació global sobre els centres de formació, els punts d’informació i orientació i les empreses que tenen aprenents en formació dual, entre d’altres. 

Fruit del diàleg

El model de gestió de l’Agència FPCAT s’ha preparat i experimentat al llarg de l’última legislatura en diàleg permanent amb els diferents agents implicats dins de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, encarregada de definir l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals, amb vista als pròxims deu anys. 

Ara, amb l’aprovació del decret dels estatuts de la nova entitat es culmina el procés per posar en marxa l’arquitectura institucional i poder donar resposta als reptes actuals del país. La nova agència planteja un model sectorial i territorial de planificació de la formació professional. 

La integració estratègica dels subsistemes, l’FP inicial i l’FP per a l’ocupació, està relacionada amb sis eixos principals: la xarxa del sistema FPCAT; els centres de formació professional integrada; la informació, orientació i assessoria; la prospecció i planificació; els models d’aprenentatge i pràctiques; i, finalment, l’avaluació i acreditació de les competències professionals dels alumnes dels cicles formatius. 

Notícies relacionades

L’Agència FPCAT és un organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament de la Presidència que també comptarà amb la participació dels departaments d’Educació, Treball, Afers Socials i Famílies i Empresa i Coneixement. Es constitueix com l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis propis. Les seves competències estan establertes a la llei 10/2015 de formació i ocupació professionals. La nova entitat assumeix les competències i funcions de l’Institut Català de Qualificacions Professionals. 

Pel que fa al fins ara Consell Català de la Formació Professional, aquest organisme passa a dir-se Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Tota la informació sobre la formació professional a Catalunya està disponible a la pàgina web: fp.gencat.cat.

Temes:

Apunts