IRPF

¿Com saber si tinc l’obligació de presentar la declaració de la renda el 2021?

VÍDEO: PI STUDIO

1
Es llegeix en minuts
Lola Gutiérrez

La campanya de la declaració de la renda està en marxa des del 7 d’abril i molts ciutadans es pregunten si estan obligats a presentar-la o no. El dubte s’accentua quan el treballador s’ha vist afectat per un erto a causa de la pandèmia del coronavirus.

Qualsevol treballador, per compte propi o aliè, pensionista i, en definitiva, tota persona que hagi percebut ingressos durant el 2020 ha de passar per aquest tràmit sempre que es compleixin amb uns barems que no han variat respecte a la campanya de l’exercici anterior.

Com recull l’Agència Tributària, les persones que hagin tingut uns ingressos inferiors a 22.000 euros o 14.000 euros –depenent del nombre de pagadors i la quantitat rebuda– no tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda el 2021. En qualsevol cas, es recomana consultar l’esborrany de la renda perquè podria tenir un resultat negatiu a favor de la persona i, en aquest cas, Hisenda estaria en l’obligació d’abonar-li una quantitat de diners. També es pot realitzar una simulació a través de Renda web Open.

Estan obligades a presentar la declaració de la renda el 2021 totes les persones que hagin ingressat més de 22.000 euros el 2020 de procedents d’un únic pagador o 14.000 euros de diversos pagadors. En aquest cas, la suma dels ingressos percebuts pel segon i la resta han de superar els 1.500 euros a l’any. Finalment, també estan obligats a retre comptes amb Hisenda tots aquells que rebin pensions compensatòries del cònjuge o si el pagador no està obligat a fer retenció (o aquesta té un tipus fix).

Erto per Covid

Notícies relacionades

Tot i que els criteris generals no varien respecte a exercicis anteriors, la situació de molts treballadors ha canviat durant 2020 per haver estat en erto. L’entitat que abona la prestació, en aquest cas el SEPE, es considera segon pagador a efectes tributaris i, per tant, els treballadors que la rebin han de regir-se per la normativa vigent per a dos o més pagadors. L’obligatorietat de presentar la declaració dependrà, en última instància, dels ingressos del contribuent.

Davant qualsevol dubte, hi ha telèfons a disposició del contribuent als quals es pot recórrer.