Món jurídic: Divorcis i separacions

Segons nombroses estadístiques, el grup d'edat que concentra més divorcis comprèn edats entre els 40 i els 50 anys.

Món jurídic: Divorcis i separacions
11
Es llegeix en minuts

Com a primer motiu, els advocats especialitzats en dret de família citen “el desgast, l'allunyament i la manca de comunicació a què porta l'estrès provocat per la criança dels fills i la feina”. Aquest estrès pot provocar múltiples discussions, desembocant en el pitjor dels casos en l'abandó, el menyspreu o la indiferència absoluta cap a l'altre membre de la parella. L'excessiva dedicació a la feina, la complicada conciliació laboral i familiar o la sobrecàrrega freqüent d'un dels membres de la parella en les tasques de la criança i les pròpies del manteniment de la llar, entre altres aspectes, propicien la ruptura.

Segons nombroses estadístiques, el grup d'edat que concentra més divorcis comprèn edats entre els 40 i els 50 anys.

Des del 2005, la separació conjugal o el divorci a Espanya es basen en un sistema no causal. Per sol·licitar-ho i decretar-ho no cal al·legar ni acreditar cap causa. Només cal que hagin transcorregut almenys tres mesos des de la celebració del matrimoni per separar-se o divorciar-se de mutu acord. En cas de divorci contenciós, no cal el transcurs del termini de tres mesos per a la interposició de la demanda quan s'acrediti l'existència d'un risc per a la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i la indemnitat sexual del cònjuge demandant o dels fills de tots dos o de qualsevol dels membres del matrimoni. Transcorregut el termini dels tres mesos, si s'interposa divorci contenciós és irrellevant la causa que hagi portat aquest matrimoni o parella a la ruptura. Només cal que ho demani perquè el Jutge ho concedeixi. A més, el jutge no permetrà, en relació amb el motiu pel qual la part insti el divorci, al·legacions ni proves sobre això per verificar l'existència o no la causa per la qual s'ha decidit instar el divorci, llevat que alguna de les causes tingui alguna rellevància en aspectes delicats, per exemple, la custòdia dels fills.

Les dotze raons més esmentades pels advocats són les següents: El desgast, allunyament i la manca de comunicació a què porta l'estrès provocat per la criança dels fills i el treball, desenamorament. De vegades, acompanyat de l'inici d'una relació amb una tercera persona, Infidelitats, Dificultats econòmiques, discrepàncies que sorgeixen arran de la criança i de l'educació dels fills, l'excessiva presència de les respectives famílies polítiques que generalment ajuden, però que a vegades també ofeguen. Sobretot, quan un dels membres de la parella manté vincles de dependència excessiva amb la seva família d'origen, irritabilitat o mal caràcter, elecció d'una parella amb un caràcter incompatible i irreconciliable amb el nostre, addiccions, violència de gènere, domèstica, tracte inadequat entre els membres de la parella, dificultat per gestionar les emocions que genera el sorgiment de malalties, físiques o mentals, o agreujament de les ja existents en algun membre de la família. Quan un dels membres de la parella “surt de l'armari”, accepta la seva veritable orientació sexual.

Els Advocats ens aconsellen les pautes següents: Mantingueu al marge del divorci els fills, no delegueu en els nens, nenes i adolescents la presa de decisions essencials, intenteu racionalitzar la situació. Eviteu deixar-vos portar pels sentiments, intenteu assolir un divorci de mutu acord, eviteu tractar amb el seu cònjuge aquelles qüestions sobre les quals no es posen d'acord perquè acabaran discutint. Deixeu-ho per al seu advocat, intenta agilitzar el tràmit. Eviteu comparacions amb altres divorcis de parents o coneguts, un bon conveni regulador perdura en el temps i minva el conflicte, si hi ha patrimoni, com l'habitatge, reparteix-ho. No és bo mantenir béns en comú un cop divorciats. És focus de conflicte.

Recorri a un bon advocat especialitzat en Dret de Família amb habilitats multidisciplinàries. Us estalviarà patiment emocional i temps. A la llarga serà més econòmic.

A partir d'aquí presentarem tres professionals de reconegut prestigi que ens parlaran en profunditat del tema i de la seva activitat.

Natalia Ferri /

Sergi Bernal

"Parlem amb Natalia Ferri: més de 20 anys fent de la seva feina una vocació, aconseguint així ser una de les Advocades de Família amb millor reputació"

Vaig començar l'any 2003, tot just acabar la carrera. A partir d'allà vaig conèixer diferents branques del dret i vaig començar a enfocar-me a les persones, a les relacions, a la importància del conflicte i la recerca d'alternatives per a la seva reparació. Això em va fer estudiar un màster de mediació i un altre de psicologia, concretament d'Anàlisi Transaccional d'Eric Berne.

Entendre millor les persones, els seus conflictes i interessos amplia l'espectre d'alternatives de solució per abordar els assumptes més complicats en un divorci o separació.

Em dedico al Dret de família, acompanyat als meus clients i clients en aquell moment tan delicat, més encara quan hi ha menors involucrats. Estudiem el tipus de guarda i custòdia més adient per a cada tipus de situació, ja sigui compartida o unilateral; redactem convenis de separació o divorci que siguin vestits a mida de la situació davant la qual ens trobem, i, si hem d'anar a judici ho fem amb tota l'experiència i la prova necessària perquè el resultat sigui favorable.

El dret de família evoluciona amb rapidesa. Cada cop hi ha més famílies diverses, incloent elements internacionals i estenent-se més enllà dels progenitors per incorporar avis, oncles, ties i mascotes. Aquesta diversitat subratlla la importància crucial de mantenir-se actualitzats en tots els aspectes de lespecialització.

La majoria dels clients i les clientes que arriben al despatx són persones que estan en un moment molt delicat de la seva vida. Et fan partícip d´una història molt important i esperen ser atesos amb tota la teva presència, sense res que pugui alterar aquesta petita confessió. Les emocions i els dubtes són una part molt important d'aquest tipus de procediments i no es poden deixar de banda, cal saber com gestionar-los amb claredat, seguretat i proximitat.

La meva marca personal és l'acompanyament íntegre, ajudant a prendre les decisions no des de l'enuig o la culpa (sentiments molt comuns en els procediments d'aquest tipus que ens portarien a ser massa rígids o flexibles) sinó des de la calma, i l'adult i l'adulta que tots portem a dins. Sempre des d'un enfocament honest i esperançador generant seguretat i suport.

Quan la teva feina és la teva vocació, es nota, prens cada cas com a únic i irrepetible i el client ho sent. Aquest és el secret del meu èxit, sent una de les advocades de família més ben valorades.

La satisfacció dels meus clients i clientes radica en la confiança, empatia, tracte humà, compromís i suport que brindem, essencials per a qualsevol persona durant un moment crucial de canvi a la seva vida.

Seguim amb Montse Riba:

Montse Riba /

Sergi Bernal

SAMPER RIBA & ASSOCIATS: Un referent en dret de família des de fa més de 35 anys aconseguit pel seu alt grau d'especialització.

Parlem amb Montserrat Riba, que ens detalla el dia a dia.

-Quant de temps porten al sector?

-Som un despatx professional fundat per l?advocat Miquel Sàmper Rodríguez l?any 1989. Inicialment, el despatx comptava amb un petit equip d?advocats que a poc a poc va anar creixent.

Actualment el nostre despatx compta amb un equip multidisciplinari d'advocats i col·laboradors que són experts en les diferents branques jurídiques, així cada àrea està dirigida per professionals especialitzats en la matèria, sempre amb l'objectiu d'oferir als nostres clients un plantejament integral i un servei global de protecció dels seus interessos.

-Quins són els principals i més demandats serveis que ofereixen?

-Disposem de departaments especialitzats en diverses branques del dret, tots ells compostos per advocats especialistes a la seva àrea.

Pel que fa al departament de dret de família i matrimonial, ha crescut molt des de la seva creació. L'alt grau d'especialització en el dret matrimonial, sumat a la possibilitat d'interrelacionar i coordinar l'assessorament per part d'advocats i advocats especialistes a les diferents branques que intervenen en un divorci o ruptura de parella, com l'àmbit fiscal en el cas de divisió de patrimonis, l'àmbit penal per al cas que per exemple intervinguin qüestions com la violència de gènere a l'àmbit de la llar, etc...i sobretot, l'enorme ressò que ha tingut el boca-orella dels nostres clients, ha permès que ens consolidem com un despatx de referència al sector.

-Parli'ns breument de les singularitats de la seva especialitat.

-Des que es va aprovar la Llei del Divorci l'any 1981, el dret matrimonial ha patit una evolució importantíssima, no només a causa de les diferents modificacions legislatives que han existit al llarg dels anys, sinó sobretot per la gran evolució jurisprudencial, ja que els tribunals han anat adaptant el sentit de les seves resolucions als canvis socials sobre les noves formes de família. Les ruptures de parella impliquen nous escenaris de convivència que cal regular perquè afecten directament l'àmbit personal i el patrimonial i, per tant, adquireixen una gran transcendència per a les persones que es troben en aquests casos. La decisió que es prengui sobre qui ha d'ostentar la guàrdia dels fills, l'atribució de l'ús del domicili familiar, la contribució econòmica de cada progenitor a les despeses dels fills o l'establiment de prestacions econòmiques periòdiques o indemnitzacions a favor d'un o un altre membre de la parella, etc... són qüestions que cal tractar amb la màxima professionalitat i rigor, atès que tenen una enorme transcendència a la vida de les famílies.

Els models familiars post ruptura han anat variant amb el pas del temps. No obstant, nosaltres creiem que no existeix un model únic per a totes les famílies, sinó que cal estudiar a fons les necessitats i característiques de cada cas i marcar juntament amb el nostre client una full de ruta clar per intentar arribar a la solució idònia per a cada família.

-¿Què considera que els fa un referent al sector?

-Hi ha diversos factors que fan que el nostre projecte sigui exitós. Per una banda crec que els nostres clients valoren positivament que els impliquem directament en el procés i en la presa de decisions ja que el primer pas és escoltar-los i decidir conjuntament quins són els objectius que volem aconseguiu, tant pel que fa a les qüestions personals com a les patrimonials.

D'altra banda, crec que també cal donar un enfocament individualitzat a cada cas. Fugim de les propostes uniformes perquè allò que és bo per a una família, no ho és per a una altra.

En definitiva, es tracta de treballar amb rigor i posar sentit comú i empatia.

I per últim, encara que no menys important, presentem AVANTIS:

Laura Leticia /

Sergi Bernal

AVANTIS, Advocats especialistes en Divorcis:

Ens esforcem perquè el nostre servei no sigui només un procés legal, sinó una experiència dissenyada per reduir les preocupacions del client i brindar tranquil·litat a ell i la seva família en un moment difícil com aquest. Per això s'ha convertit en un dels despatxos líders en divorcis online a Espanya.

Parlem amb Laura Leticia García, que ens detalla l?activitat del Despatx.

-Quan i com neix Avantis?

-Des dels nostres inicis a Avantis ens hem centrat a oferir serveis legals honestos i transparents, enfocats a les persones.

Vam néixer sota una idea molt simple: cada matrimoni és un món. És per això que no podem aplicar el mateix enfocament a tots els casos de divorci. Cada cas és únic i ha de ser estudiat com a tal.

D'aquesta manera, ens esforcem per buscar la solució més eficient per al client, minimitzant així el desgast emocional que comporta un procés tan complex com el divorci.

-Quina és la seva especialitat i on s'ubiquen?

-Tenim una àmplia experiència en dret matrimonial i de família, essent els divorcis i les separacions la nostra especialitat.

El nostre despatx és a Barcelona, on oferim tot tipus de serveis presencials: divorcis i separacions de mutu acord, contenciosos o fins i tot notarials.

També oferim serveis legals a tot Espanya de forma on-line. Gràcies a les noves eines digitals, podem mantenir a distància la mateixa proximitat i la personalització d'una assessoria presencial.

-¿Ens pot comentar les peculiaritats del sector sota el seu punt de vista?

-La principal singularitat del sector és que tractem amb persones en situacions emocionalment difícils. Ajudem persones a pactar acords justos en temes tan importants com la custòdia dels seus fills.

És per això que ens sentim especialment responsables amb els nostres clients. En aquests casos, té una importància especial comptar amb l'ajuda d'un advocat especialitzat en el tema, que conegui les peculiaritats del procés, i ens pugui guiar pas a pas a través de tot el procés.

-¿Com és el perfil dels clients?

-Tenim clients de tota mena. Generalment, homes i dones entre els 30 i els 60 anys, de Barcelona (per als casos presencials), encara que tenim clients de tot Espanya pel cas de serveis on-line.

-¿Què considera que els fa diferents de la resta de professionals del sector?

Notícies relacionades

-El que ens fa diferents és el nostre enfocament integral del procés de divorci. La nostra atenció se centra en les persones, en entendre les seves necessitats i preocupacions, i oferir un suport honest i transparent en cada pas del camí.

Ens esforcem perquè el nostre servei no sigui només un procés legal, sinó una experiència dissenyada per reduir les preocupacions del client i brindar tranquil·litat a ell i la seva família en un moment difícil com aquest. Tot i ser un despatx relativament jove, ens alegrem d'haver pogut ajudar més de 400 persones a solucionar els seus problemes legals, situant-nos com un referent consolidat al sector.

Temes:

Advocats Divorci