Deute públic

La Generalitat retarda un any l’accés als mercats per finançar el seu deute

La Generalitat retarda un any l’accés als mercats per finançar el seu deute
4
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

En comptes del 2023 ara serà el 2024. El Govern ha retardat un any la previsió de començar a accedir als mercats per finançar una part del seu deute ebitda, ja que incompleix els criteris de dèficit i endeutament. És una de les qüestions recollides en l’informe d’orientacions pressupostàries que la Conselleria d’Economia que dirigeix Natàlia Mas va presentar al Parlament.

Fa un any, en l’informe corresponent al 2023, amb Jaume Giró llavors com a titular de la cartera, la previsió era que el 5% del deute es financés al mercat en l’exercici actual. Ara s’ha retardat i aquest nivell s’hauria d’assolir l’any que ve i després el 10%, el 15% i el 20% el 2025, 2026 i 2027, respectivament. Tot amb un any de retard sobre el que es va preveure inicialment. El Govern confia a complir l’exercici vinent els objectius de dèficit, deute i període mitjà de pagament a proveïdors, que permeten combinar el finançament de l’Estat amb el dels mercats i que en l’exercici actual incompleixen.

Des del 2012, la Generalitat té l’Estat com a finançador a través dels mecanismes que es van crear per pal·liar el tancament dels mercats a les comunitats autònomes. Un és el fons de liquiditat autonòmica (FLA), amb el qual s’amortitza el deute pendent de les comunitats que incompleixen l’objectiu de dèficit. Segons les previsions de l’Executiu català, continuaran tenint l’Estat com a creditor fins al 2034.

En l’exercici actual s’inicia un període d’amortització de deute a la baixa, amb 10.665 milions d’euros, després de tocar sostre el 2022; i es tancarà un trienni en el qual s’hauran tornat un total de 32.000 milions. Al setembre s’amortitzaran 2.405 milions, dels 2.290 milions que corresponen a l’Estat, després dels nivells del gener (2.723 milions), el febrer (1.377 milions) i el mes actual (1.971 milions).

Tendència a la baixa

A partir del 2024, l’import es reduirà fins als 7.969 milions i després, amb l’excepció del 2027, quan se superaran els 8.000 milions, l’import d’amortitzacions amb l’Estat com a creditor s’anirà reduint fins a liquidar-se del tot el 2034. Es preveuen dues etapes: el 2023 i el 2024 amb encara un deute viu molt concentrat en l’Estat i una segona: del 2025 al 2027, amb el finançament estatal perdent cada vegada més pes en favor de les operacions de mercat.

«De cara als exercicis vinents, s’ha considerat que Catalunya complirà els requisits necessaris per anar sortint gradualment als mercats», afirma el document. En tot cas, destaquen que «l’elevat volum de les necessitats de finançament de la Generalitat farà que sigui necessari continuar comptant en gran manera amb l’adhesió als mecanismes de liquiditat».

Per poder combinar els mecanismes de liquiditat amb els mercats s’han de complir els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i període mitjà de pagament a proveïdors o escollir entre una via o l’altra. Com que aquests objectius es van suspendre amb autorització de Brussel·les per al període 2020-2023, l’any de referència per veure si una comunitat va complir o no els objectius va ser el 2019, exercici en el qual la Generalitat va incomplir el dèficit establert i el període mitjà de pagament a proveïdors, per la qual cosa en l’actualitat no té la possibilitat de recórrer a les dues vies de finançament.

Costos pujant

Malgrat l’augment del deute públic total a Catalunya, els costos financers s’han contingut com a conseqüència dels tipus d’interès extremadament baixos. Això permetria que el deute que vencia es renovés a un cost inferior. Però l’inici d’una etapa de pujada dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu (BCE), que en un any han passat del 0% al 4%, canvia les coses.

Notícies relacionades

Amb això s’ha revertit la situació i la previsió és que «la major part del deute que s’amortitzi el 2023 i en els exercicis vinents es refinanci a un tipus d’interès superior al vigent». De fet, la previsió és que el finançament al mercat superi el 4% d’interès en tota la sèrie, amb un màxim d’una mitjana del 4,43% el 2027.

Respecte a l’interès el deute a llarg termini proporcionat per l’Estat, l’estimació va del 3,45% el 2023 fins al 3,96% el 2027. En les estimacions, Economia preveu que el pes del deute sobre el producte interior brut (PIB) hauria tocat sostre l’any passat, amb el 33,4%, baixaria al 32,6% aquest any i es reduiria gradualment fins al 28,9% el 2027. El deute total ascendiria aquest any a 87.191 milions, davant els 84.327 milions de l’any passat; i continuaria pujant fins a situar-se en 91.200 milions el 2027, segons els càlculs del Govern. El Banc d’Espanya va xifrar el passiu total de l’Administració catalana en 85.456 milions el 31 de març passat.