El PIB recupera el nivell prepandèmia després de créixer el 0,6% en el primer trimestre

El PIB recupera el nivell prepandèmia després de créixer el 0,6% en el primer trimestre

Manu Mitru

4
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

El PIB espanyol va recuperar per fi el nivell prepandèmia en el primer trimestre de l’any després d’anotar un creixement accelerat del 0,6%, que eleva al 4,2% la taxa anual, respecte al mateix trimestre del 2022 (gairebé 1 punt per sobre de la dada precedent, del 3,1%). Així ho apunten les dades de la Comptabilitat Nacional Trimestral publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística que corregeixen a l’alça la dada anticipada pel mateix INE el 28 d’abril, quan va estimar una taxa trimestral del 0,5% i una d’anual del 3,8%. Ara, l’institut d’estadística no només corregeix en una dècima a l’alça el creixement del primer trimestre (al 0,6%), també assigna una dècima més al quart trimestre del 2022 (fins al 0,5%) i com a resultat, s’eleva al 4,2% la taxa anual d’avenç respecte al mateix període del 2022.

«Espanya accelera el seu creixement econòmic i és l’economia que més creix a Europa, amb una taxa interanual del 4,2%, quatre vegades més que la mitjana europea», ha valorat el Ministeri d’Economia. De fet, la zona euro va caure en recessió en el primer trimestre de l’any, perjudicada per l’economia d’Alemanya.

Espanya és l’últim país de la zona euro a recuperar el nivell prepandèmia del seu PIB (s’ha situat una dècima per sobre), ja que la recessió que va suportar el 2020 va ser la més gran de la Unió Europea, de l’11,3%. De mitjana, el PIB de la zona euro ja se situa 2,2 punts per sobre del nivell amb què va finalitzar el 2019.

El motor exterior

La demanda exterior neta es consolida com el principal motor del creixement, amb avenç trimestral de les exportacions del 5,7%, i unes importacions que només van pujar el 2,6%. A més, es manté el dinamisme de l’ocupació amb la creació de 426.000 llocs de treball a temps complet en el primer trimestre.

En el primer trimestre, l’avenç de les exportacions i de la inversió empresarial va compensar amb escreix el retrocés del consum de les llars (que va caure l’1,3% en el primer trimestre després d’haver retrocedit l’1,6% en la quarta part del 2022) i de la despesa pública (-1,6%). La inversió empresarial, per la seva banda, va anotar una variació trimestral de l’1,1%.

El doble retrocés del consum de les famílies (dos trimestres consecutius) constitueix la principal ombra del quadro macroeconòmic que dibuixa l’estadística de l’INE per al primer trimestre. És una tendència generalitzada a Europa que es vincula amb la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies derivada de la inflació: tot i que les famílies gasten més, compren menys ja que tot és més car.

Per sectors, l’avenç trimestral més destacat de l’activitat es va localitzar en l’agricultura (3,8%) i en la construcció (2,4%). L’activitat de la indústria va créixer l’1% respecte al quart trimestre del 2022 i la dels serveis va quedar plana (0,0%).

Les exportacions creixen el triple que les importacions

En l’anàlisi de la taxa anual del 4,2%, la demanda interna (consum i inversió) va aportar 1,4 punts al creixement, mentre que l’empenta principal ha arribat l’últim any del sector exterior, que ha aportat el doble al creixement: 2,8 punts.

Les exportacions van créixer el primer trimestre de l’any el 10,2% respecte al mateix període del 2022, el triple del que ho van fer les importacions (3,3%).

Per activitats, l’impuls anual més gran correspon a la construcció (5,8%), seguida dels serveis (4,5%), la indústria (4,3%) i l’agricultura (2,8%).

Si es té en compte la inflació (el deflactor del PIB), resulta que l’activitat va créixer el 10,7% respecte al primer trimestre del 2022 (en lloc de la taxa real del 4,2%).

Els beneficis creixen el doble que els salaris

L’anàlisi de la distribució de les rendes mostra un creixement del 7,8% a l’agregat de remuneració dels assalariats. Aquesta taxa és 1,3 punts superior a la del trimestre anterior i és conseqüència de l’augment del 2,6% del nombre d’assalariats i d’un increment del 5,1% de la remuneració mitjana per assalariat.

Per la seva banda, el benefici empresarial, mesurat a partir de l’excedent d’explotació brut, va créixer el 16,3% (el doble que la massa salarial).

Notícies relacionades

L’ocupació de l’economia, en termes d’hores treballades, registra una variació intertrimestral del 0,4%. Aquesta taxa és de menys magnitud en el cas dels llocs de treball equivalents a temps complet (del 0,1%, similar a la del quart trimestre) a causa del fet que s’observa un creixement més reduït de les jornades mitjanes a temps complet (0,2%) davant el creixement de les hores treballades, segons aclareix l’INE.

En termes interanuals, les hores treballades varien l’1,4%, una taxa 1,5 punts inferior a la del quart trimestre del 2022, i els llocs equivalents a temps complet ho fan en el 2,3%, tres dècimes més que en el quart trimestre. Això suposa un increment de 426.000 llocs de treball equivalents a temps complet en un any. La variació interanual del cost laboral unitari se situa aquest trimestre en el 3,2%.