Guia pràctica sobre el bo social elèctric: Què és i com sol•licitar-lo?

Des del mes d'octubre més col•lectius poden sol•licitar aquesta ajuda pensada perquè els usuaris més vulnerables puguin fer front a la factura de la llum

Guia pràctica sobre el bo social elèctric: Què és i com sol•licitar-lo?
7
Es llegeix en minuts
Xavier Pareja

És un any difícil per a les butxaques dels catalans. Amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) disparat i la pujada del preu de la llum, la capacitat adquisitiva i d'estalvi s'ha vist ressentida. L'ombra de la pobresa, un dels problemes als quals s'enfronten les llars amb condicions socioeconòmiques més baixes, i que en l'anterior crisi econòmica va ser molt palpable, torna a estendre's.

Per a evitar que les famílies no puguin fer front a la seva factura energètica, al llarg d'enguany el govern ha anat prenent diferents decisions per a pal·liar els efectes de l'escalada de preus del sector. I, entre les últimes novetats, una de les més importants és l'actualització del bo social elèctric.

Vols saber més sobre el bo social elèctric? Continua llegint.

QUÈ ÉS EL BO SOCIAL I QUINS CANVIS S'HAN PRODUÏT?

El bo social elèctric és un descompte sobre la factura de la llum que s'aplica als consumidors considerats vulnerables que compleixen els requisits estipulats per la legislació i que estan acollits a la tarifa regulada de la llum (PVPC) amb una potència igual o inferior a 10 kW. Una mesura que ha tingut l'objectiu de protegir les famílies amb condicions socioeconòmiques més precàries i assegurar el seu accés a l'energia elèctrica.

Al llarg d'enguany, i amb la finalitat de pal·liar l'actual crisi energètica, el govern ha revisat en dues ocasions el bo social. La primera va ser a l'abril a través del Reial decret llei 6/2022 que va canviar els requisits d'accés, permetent que més persones puguin accedir a l'ajuda; i la renovació automàtica cada dos anys per als usuaris que continuïn complint amb els requisits – excepte les famílies nombroses, que continuen subjectes a la vigència del seu carnet -.

A l'octubre es va produir un nou canvi amb el Reial decret llei 18/2022 que va incrementar el percentatge de descompte de la llum fins al 31 de desembre de 2023 al 65% per als consumidors vulnerables (abans del 25%) i fins a un 80% per als vulnerables severs (abans del 40%), també va pujar un 15% el límit de consum d'electricitat amb dret a descompte, va augmentar la cobertura del bo social elèctric a més col·lectius i es va garantir major agilitat en la gestió d'aquest.

Qui té dret a percebre el bo social elèctric?

El bo social elèctric està ideat perquè els col·lectius més vulnerables puguin fer front a la factura de la llum a través diferents descomptes. Entre aquests, destaquen els pensionistes, les famílies nombroses i monoparentals, les persones amb rendes per sota de l’IPREM (8.106,28 € per a 2022), beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital i, en el cas del bo social de Justícia Energètica, llars treballadores amb baixos ingressos

En aquest sentit, la regulació estipula tres categories per al client: ser vulnerable, ser vulnerable sever o vulnerable sever amb el risc d'exclusió social.

Clients vulnerables

En aquesta categoria, els clients compten amb un 65% de descompte extraordinari des del 20 d'octubre i fins al 31 de desembre de 2023. Per a poder ser considerats en aquesta categoria s'ha de ser titular d'una tarifa PVPC amb una potència igual o inferior a 10kW i complir alguna d'aquestes 4 condicions:

 1. Renda anual. Si és inferior o igual a l’IPREM (Indicador Públic d'Efectes Múltiples) en 14 pagues, és a dir la renda vital mínima per a una persona. En el cas de no formar part d'una unitat de convivència i no tingui menors a càrrec, 1,5 vegades l’IPREM; per cada membre addicional major d'edat se sumarà un 0,3 i per cada menor se sumaria un altre 0,5. En el cas que en la unitat de convivència un membre tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, dependència de grau 2 o 3, o es tracti d'una família monoparental, s'incrementaria un altre 0,5.

 2. Pensionistes. Que la persona sol·licitant percebi una pensió mínima i que en cas de percebre altres ingressos, la seva quantia anual no superi els 500 euros.

 3. Famílies nombroses i monoparentals. Disposar del títol en vigor de família nombrosa / monoparental.

 4. Beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital. Que el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència tingui reconegut l'Ingrés Mínim Vital.

Clients vulnerables severs

Quan s'accedeix a aquesta categoria, les llars poden optar a un descompte extraordinari fins al 31 de desembre de 2023 del 80%. Igual que en el cas anterior, han de ser titulars d'una tarifa PVPC i complir amb 3 condicions.

 1. Renda. Si és inferior o igual al 50% del llindar establert per al consumidor vulnerable.

 2. Pensionistes. Sempre que percebin la quantia mínima i que la seva renda anual sigui inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.

 3. Famílies nombroses i monoparentals. Sempre que la seva renda anual sigui inferior a 2 vegades l'IPREM.

 4. Ingrés Mínim Vital. Quan el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència sigui beneficiari d'aquesta ajuda i s'apliquin els criteris de la renda del punt un.

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria, els beneficiaris del bo social elèctric també gaudeixen d'un descompte sobre la factura de la llum del 80%, com en el cas del consumidor vulnerable sever, però, a més, se'l considerarà com a client essencial a l'efecte del tall de subministrament.

Per a entrar en aquesta categoria s'ha de complir amb les condicions del consumidor vulnerable sever i ser atès per serveis socials de l'administració autonòmica o local que financi el 50% de la seva factura elèctrica.

Fins a 31 de desembre, el bo social impedeix el tall del subministrament en habitatges amb un menor de 16 anys, una persona amb discapacitat d'almenys el 33% o dependència en grau II o III


Bo social de justícia energètica

Com es comentava a l'inici de l'article, el mes d'octubre passat el govern va aprovar algunes mesures extraordinàries, entre les quals va entrar en vigor el bo elèctric de justícia energètica, una mesura de caràcter temporal per a fer front a l'actual escalada de preus de l'energia elèctrica.

Una factura de la llum

/ arxiu

En aquest cas, els clients que comptin amb una tarifa regulada i baixos ingressos – entre 1,5 i 2 vegades l’IPREM de 14 pagues – podran accedir a un descompte del 40% sobre la seva factura de la llum. Per exemple, aquest 2022 poden acollir-se a aquesta mesura adults amb una renda inferior a 16.213 € que visquin sols o, en el cas d'una família amb quatre membres, una renda inferior als 26.751 €.

COM SE SOL·LICITA EL BO SOCIAL ELÈCTRIC?

El bo social elèctric se sol·licita a través d'una comercialitzadora d'últim recurs (CUR) i ho aprova el Govern Central. Energia XXI és una de les comercialitzadores regulades on els consumidors poden dirigir-se perquè els ajudin a tramitar el bo social. La sol·licitud és gratuïta i ha d'anar acompanyada d'una sèrie de documents que acreditin la situació del client.

 • Formulari del bo social.

 • Fotocòpia del NIF o NIE del titular i els membres de la unitat de convivència.

 • Certificat d'empadronament de tots els membres de la unitat de convivència.

 • Si és una unitat familiar, el llibre de família.

 • Per a les famílies nombroses, una fotocòpia del títol en vigor.

 • Les monoparentals hauran de lliurar la fotocòpia del llibre de família i del certificat d'empadronament en vigor.

 • I, en el cas de discapacitat igual o superior al 33%, ser víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme, situació de dependència reconeguda de grau II o III, s'han d'aportar els documents acreditatius.

En el cas d'Energia XXI, la comercialitzadora de referència d'Endesa, els documents es poden lliurar a través de l'APP, enviant un correu electrònic a bonosocial@energiaxxi.com, telefonant al 800 760 333, a través de la web www.energiaxxi.com/bo-social, per correu postal App. Correu-vos 1167, 41080 Sevilla o en els punts de servei i oficines comercials que es poden consultar aquí.

107.700 FAMÍLIES A CATALUNYA

Actualment, segons les dades d'Endesa, la companyia compta amb 107.700 famílies en tota Catalunya que estan adherides al bo social.

Una xifra que segurament acabarà creixent amb l'arribada del nou bo social de justícia energètica que el govern va aprovar el mes d'octubre passat.

Llum Verda: informació per a conèixer el sector de l'energia

Llum Verda és un projecte d'Endesa que, amb la col·laboració de Premsa Ibèrica, té l'objectiu d'ajudar el lector a comprendre com funciona el sector energètic i aprofundir en el procés de transformació sostenible que s'està produint. A través de sis reportatges, aquesta iniciativa oferirà al lector informació sobre el sector i s'explicarà com s'està treballant en el procés d'electrificació de l'economia, un element fonamental per a aconseguir la descarbonització i avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.