Renovables

Catalunya accelera l’autoconsum fotovoltaic i arriba a les 50.000 instal•lacions

En els primers tres trimestres del 2022 s’han registrat 25.711 noves instal•lacions, més del doble que en tot el 2021

Catalunya accelera l’autoconsum fotovoltaic i arriba a les 50.000 instal•lacions
4
Es llegeix en minuts

L’autoproducció d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica ha estat i és una prioritat de la Generalitat, en la mesura que és un dels eixos basics per la transició de Catalunya cap a un nou model energètic més net, democràtic, sostenible i inclusiu.

L’aposta decidida del Govern—amb iniciatives com el desplegament de línies d’ajuts econòmics i reformes legals que simplifiquen la instal·lació d’aquesta energia—, ja es tradueix en un creixement exponencial de les instal·lacions. Segons el balanç de l’evolució de l’autoconsum fotovoltaic presentat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’autoconsum fotovoltaic va tancar el tercer trimestre amb 46.565 instal·lacions i 379 MW de potència. Tenint en compte que es registren més de 3.000 instal·lacions noves al mes, a finals d’octubre ja es va assolir la fita històrica de les 50.000 instal·lacions d’autoconsum a Catalunya, amb pràcticament 400 MW de potència instal·lada.

“Quan encara queden dos mesos per acabar l’any, podem dir que el 2022 és ja el millor any de la història de l’autoconsum a Catalunya”, va afirmar la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, durant la presentació de les dades.

El nombre d’instal·lacions s’ha multiplicat per 3,8 en poc més d’un any i s’ha més que triplicat la potència instal·lada

Entre gener i setembre de 2022, s’han posat en servei a Catalunya 25.711 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, més del doble que en tot l’any 2021. Pel que fa a potència,s’han registrat 208,4 MW (l’equivalent a 300 hectàrees de superfície), gairebé 2,5 vegades més que en el mateix període de l’any anterior (90,5 MW).

En començar la legislatura el juny de 2021, hi havia a Catalunya poc més de 13.000 instal·lacions d’autoconsum, amb 120 MW de potència total instal·lada. En poc més d’un any, doncs, s’ha multiplicat per 3,8 el nombre total d’instal·lacions d’autoconsum a Catalunya, i més que triplicat els 120 MW de juny de 2021.

Les xifres demostren l’impacte positiu del nou decret llei de renovables, que simplificava l’autoconsum, i de les mesures que s’han pres per impulsar-lo

Les xifres demostren l’impacte clarament positiu del decret llei 24/2021, que aprofundia en la simplificació administrativa per a aquesta modalitat i les sotmet al règim de declaració responsable (sempre que vagin sobre coberta o en sòl urbà i no compensin excedents), i de les mesures que s’han pres per impulsar i reforçar l’autoconsum en el darrer any.

En els darrers mesos, el Govern ha modificat del Codi Civil per facilitar l’autoconsum residencial col·lectiu en la propietat horitzontal, ha convocat una línia d’ajuts dotada amb 230 milions d’euros procedents dels fons europeus NextGeneration per a la instal·lació d’equips d’autoconsum i d’emmagatzematge que hi estiguin associats, i ha reforçat els equips humans de l’administració relacionats amb aquest àmbit. A més, ha creat una empresa pública, L’Energètica, perquè que lideri la pràctica de l’autoconsum en l’àmbit de l’administració i que possibiliti el desplegament de serveis associats, i complementarà amb 51 milions addicionals les línies d’ajuts a l’autoconsum amb càrrec als propers Pressupostos de la Generalitat.

Així, el 2022 ha suposat una acceleració exponencial de l’autoconsum a Catalunya: cada trimestre ha triplicat el nombre de nous equips registrats en el mateix trimestre de l’any anterior. De fet, durant els primers 9 mesos del 2022 s’ha posat en servei més potència en autoconsum fotovoltaic que la instal·lada en diferents tecnologies d’autoconsum (cogeneració, residus, hidroelèctrica, biogàs i fotovoltaica) en els 26 anys anteriors (1995-2021).

L’anàlisi de les dades procedents del Registre d’Autoconsum de Catalunya de la Direcció General d’Energia permet veure que el 94,9% de les instal·lacions són inferiors a 15 kW (és a dir, d’usuaris domèstics o petites empreses), que sumen el 52,6% de la potència acumulada. A més, el 97,85% d’instal·lacions (que totalitzen el 74,6% de la potència) disposen de compensació pels excedents que generen o bé comercialitzen l’energia sobrant.

Nous reptes per a l’autoconsum

Pel que fa a l’autoconsum col·lectiu, a Catalunya hi ha 566 instal·lacions en servei que sumen 5,38 MW, després que aquest any se n’hagin registrat 379 de noves. D’aquestes, 45 estan formades per més 10 usuaris, mentre que 266 estan formades per només dos usuaris, i no n’hi ha cap de més de 100 kW de potència. L’anàlisi d’aquestes dades permet concloure que les exigències de disposar de permís d’accés i connexió a la xarxa elèctrica de l’empresa gestora de la xarxa, de constituir-se com a activitat mercantil, de tenir els diferents membres a una distància màxima de 1.000 metres o d’arribar a un acord entre les comercialitzadores de cada membre del col·lectiu suposen barreres que frenen aquesta pràctica.

500.000 instal·lacions el 2050

En matèria de gestió dels excedents, un 2,15% del total d’instal·lacions (que sumen 96,9 MW, el 25,3% de la potència) incorporen dispositius per no evacuar els excedents a la xarxa. Això vol dir que, en un context d’escassetat de l’energia i de preus alts, s’està deixant d’aprofitar energia d’origen renovable. Alguns dels factors que contribueixen a aquesta situació són la saturació de la xarxa de distribució i els llargs terminis de la distribuïdora per respondre les sol·licituds de connexió a la xarxa.

Notícies relacionades

La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l’any 2050 calcula que, entre altres requisits, cal que hi hagi fins a 500.000 instal·lacions d’autoconsum en servei l’any 2050 per assolir el repte de la descarbonització de la societat catalana. Amb la fita de les 50.000 instal·lacions, Catalunya ha arribat al 10% d’aquest objectiu de 2050.

Per a més informació, consulteu el web: icaen.gencat.cat