Empreses

Els sindicats ratifiquen el nou Acord Marc de Repsol, que garanteix actualitzar els salaris amb l’IPC

Tindrà vigència per al període 2020-2024

Els sindicats ratifiquen el nou Acord Marc de Repsol, que garanteix actualitzar els salaris amb l’IPC
1
Es llegeix en minuts

Els sindicats han ratificat el X Acord Marc de Repsol, que tindrà vigència per al període 2020-2024 i recull l’actualització dels salaris en funció de l’IPC, i dona així el vistiplau al preacord assolit amb la companyia el mes de juliol.

Segons va informar en un comunicat UGT FICA, l’acord, que suposa també la recuperació dels criteris de la clàusula de revisió del VI Acord Marc, comporta que, en cas que hi hagi una pujada de l’IPC qualsevol any de vigència del X Acord Marc que fos superior a l’increment acordat per a l’esmentat any, es garanteix una pujada del 75% de l’IPC a les taules salarials, i l’altre 25% en un pagament no consolidable, tot això amb efectes de l’1 de gener de l’any en què es produeixi l’alça de preus.

Així mateix, s’elimina la revisió negativa de les taules en cas que la suma dels IPCs dels anys de vigència del X Acord Marc fos inferior a la suma dels increments pactats.

A més, el 2024 s’haurà d’estudiar el resultat net ajustat de Repsol aquell any i, en funció d’aquest, es podrien revisar les taules salarials i amb això arribar a assolir el 100% de la suma de l’IPC general dels cinc anys.

Notícies relacionades

Altres aspectes de gran importància per a UGT FICA és la Garantia d’Estabilitat de l’Ocupació en el Grup Repsol i la Ultraactivitat dels Convenis.

Al seu costat, UGT FICA, que celebra la consecució d’un acord que recull «algunes de les reivindicacions històriques», va indicar que també s’ha aconseguit un augment del capital circulant dels préstecs, l’increment de les modalitats de teletreball, incloent-hi la flexible i el teletreball en segona residència. A més, es revisa la classificació professional dels tècnics en funció del sistema educatiu, la possibilitat d’incloure-hi nous productes de retribució flexible, etc.