Dades del 2019

Una de cada cinc multinacionals tributa al 2,5% per societats

El tipus efectiu mitjà de l’impost per al conjunt dels declarants se situa al voltant del 20,4%

Una de cada cinc multinacionals tributa al 2,5% per societats

Europa Press / Gustavo Valiente

2
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

Una de cada cinc multinacionals espanyoles tributa a un tipus efectiu mitjà del 2,5% pels beneficis obtinguts a tot el món. Segons l’‘Informe país per país’ corresponent al 2019 publicat aquest dimecres per l’Agència Tributària, del total de 124 multinacionals de matriu espanyola amb una xifra de negocis a partir de 750 milions d’euros, hi ha 23 grups que amb prou feines tributen amb un tipus efectiu mitjà del 2,5% en l’impost de societats pels beneficis obtinguts a tot el món. En l’informe del 2018, hi va haver 22 multinacionals que van tributar a un tipus encara més baix, de l’1,3%.

La taxa del 2,5% a què van tributar aquestes 23 multinacionals el 2019 és vuit vegades inferior al tipus efectiu mitjà de l’impost del 20,4% sobre la base imposable que, segons les dades de l’Agència Tributària, va suportar el conjunt dels declarants de l’impost de societats d’aquell any.

El tipus nominal de l’impost és del 25% a Espanya. Entre aquesta taxa i un tipus efectiu del 2,5% hi pot haver, per exemple, l’obtenció de beneficis obtinguts en territoris de baixa tributació o paradisos fiscals o l’aplicació d’amplis beneficis fiscals.

El 60% tributa al 9,2% de mitjana

De mitjana, els 124 grups multinacionals i les seves 14.753 filials a tot el món (4.943 amb domicili fiscal a Espanya, 9.810 a l’estranger) van tributar el 2019 a un tipus efectiu del 16,7% (per sota del 18,3% del 2018 i el 17% del 2017). Segons l’estadística de l’Agència Tributària, els grups obligats a presentar el model 231 de declaració d’informació ‘País per país’ van obtenir el 2019 una facturació mundial per 933.842 milions d’euros (8,8% més que el 2018) i van registrar un benefici net de 89.701 milions (un 2,3% menys que l’any previ) per la qual cosa van tributar en l’impost de societats un total de 14.965 milions (el 10,9% menys que el 2018), a un tipus efectiu mitjà del 16,7%.

Notícies relacionades

Segons l’estadística de l’AEAT, 74 grups (el 60% del total) van tributar un tipus mitjà efectiu del 9,2% (aquí s’inclouen les 23 multinacionals amb un tipus efectiu del 2,5%). Per als altres 50 grups, el tipus efectiu mitjà a què van tributar pels beneficis obtinguts a tot el món va ser del 25,6% (aquí s’inclouen 30 grups per als quals el tipus efectiu va resultar ser del 31,57%).

La informació ‘País per país’ (CBC per la sigla en anglès, ‘Country by country’) és un model de declaració informativa que han de presentar, al seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb una xifra neta de negocis consolidada d’àmbit mundial superior als 750 milions d’euros. Aquesta estadística sorgeix de l’anomenat Pla d’acció «BEPS», això és, «Base Erosion and Profit Shifting» (Pla d’acció contra l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis), que s’elabora en l’àmbit de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE),