Assenyalat pel fisc

Twitter entra en la llista de morosos d’Hisenda en què segueixen Ancelotti i Falcones

  • El número de deutors es dispara fins a més de 7.277, amb un augment del 88%, al rebaixar-se el passiu pendent d’un milió a 600.000 euros i incorporar-hi els responsables solidaris 

  • El deute pendent supera els 18.200 milions, però es produeixen duplicitats, que una vegada depurades, baixen a 15.200 milions, davant els 14.100 milions del juny

Twitter entra en la llista de morosos d’Hisenda en què segueixen Ancelotti i Falcones
4
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en A més de El Periódico, vaig treballar de 1989 a 1990 a La Economía 16, com a responsable d'Economia en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; a la secció de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, a Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 i al Diari Menorca, de 1983 a 1985 i Radio 80-Menorca. A més de la llicenciatura en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), ting un posgrau en direcció general (PDG) 2011-2012y un curs de Màrketing Digital y Xarxes Socials per la EAE Business School

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Twitter, entre les persones jurídiques, és una de les novetats de la llista morosos amb Hisenda que ha publicat l’Agència Tributària, amb 800.000 euros. En aquesta llista segueixen l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, amb 1,4 milions, i l’escriptor Ildefonso Falcones, amb 1,3 milions, a més d’empreses com Martinsa Fadesa, amb 25 milions.

Com a novetat, el límit conjunt de deutes i sancions per figurar a la llista ha baixat d’un milió a 600.000 euros pendents a 31 d’agost passat. A més dels deutors principals s’inclouen els responsables solidaris. En la del juny passat figuraven per exemple l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, i l’escriptor Ildefonso Falcones.

Com a conseqüència dels canvis, el número total de deutors ascendeix a 7.277, el 88% més respecte al publicat el juny del 2021 a l’incorporar-se en aquesta ocasió com a novetat no només un menor import sinó els responsables solidaris del deute. Els casos més comuns són els qui han col·laborat en l’ocultació o el frau, els que han incomplert les ordres d’embargament o els que han sigut col·laboradors actius en la realització d’una infracció tributària. Una vegada homogeneïtzades les dades, el número de deutors seria 3.439, un -11% respecte a la llista anterior.

En l’import total de deute a publicar (18.232 milions) hi ha imports duplicitats també com a conseqüència de la inclusió de les derivacions de responsabilitat solidària. Restant les duplicitats, l’import pendent a publicar seria de 15.200 milions d’euros; per tant, hi ha 3.000 milions d’euros duplicats. 

Per partida doble 

L’import total de deute supera els 18.232 milions, davant els 14.100 milions de la llista publicada el juny passat, cosa que suposa un increment del 29,4%. Els imports corresponents a deutors que únicament apareixen com a deutor principal ascendeixen a 9.031 milions; els que només apareixen com a deutor responsable,1.336 milions, i els que figuren per complir les dues condicions: ser tant deutor principal com deutor responsable a qui s’ha derivat deute d’un altre de principal: 7.865 milions

Del total de deutors, 1.367 són persones físiques amb un deute de 2.081 milions, davant 312 per import de 673 milions d’euros a la llista anterior; i 5.910 persones jurídiques per import de 16.150 milions d’euros (n’eren 3.557 per import 13.426 milions d’euros a la llista anterior).  

De l’import total, més de 7.200 milions d’euros (el 40%) es correspon amb deute en un procés concursal (2.176 deutors, el 30% del total) i, per tant, és deute afectat per un procés en què les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes es troben limitades mentre duri el mateix procés concursal. A la llista anterior, la proporció era més alta: una mica més de 7.270 milions d’euros (el 51%); més de 1.696 deutors, el 44% del total.

Responsabilitat solidària

Del total de deutors de la llista a publicar el desembre del 2021, en relació amb 3.587 deutors principals s’han realitzat derivacions de responsabilitat subsidiària o solidària a tercers diferents del deutor principal per un import de més de 6.440 milions (equivalent al 35% de l’import total de deute inclòs a la llista). Aquestes actuacions influeixen en la prolongació en el temps de la recaptació d’aquests deutes.

Un total de 585 deutors no figuren ja a la llista de deutors a publicar el desembre del 2021 després d’haver aparegut en la de juny del 2021, és a dir, que abandonen la llista, amb un import de 1.901 milions d’euros. La sortida de la llista es pot deure tant a la cancel·lació total o parcial dels deutes objecte de publicació, com a l’obtenció d’un ajornament o suspensió del deute abans de la data de presa de dades.

Com a conseqüència, fonamentalment, de l’ampliació del perímetre de publicació, un total de 3.993 deutors figuren a la llista de deutors a publicar el desembre 2021 i no apareixien a la llista publicada el juny del 2021, és a dir, que entren a la llista. L’import del deute suma 5.737 milions d’euros. 

Notícies relacionades

Al llarg del 2021, un total de 1.274 deutors que tenien deutes pendents a tancament del 2020 i pels quals els seus noms van ser publicats a la setena llista el 30 de juny passat, han realitzat ingressos d’aquests deutes per import de 268 milions d’euros. D’altra banda, s’han fet ingressos per import de 101 milions corresponents a deutors que han evitat aparèixer a la vuitena llista a publicar el desembre del 2021.

Aquests deutors es trobaven en una d’aquestes dues situacions: anaven a ser seleccionats per a la seva publicació, però en les setmanes prèvies a la data de presa de dades, 31 d’agost, van ingressar prou quantitats per no aparèixer a la llista o van ser seleccionats, però es van acollir a la modificació de l’article 95bis de la llei general tributària, que permet no aparèixer a la llista si es realitza un ingrés íntegre, complet, dels deutes pels quals es publicaria el seu nom abans del final del termini d’al·legacions.