CONTAMINACIÓ

El període de pagament de l’impost sobre el CO2 dels vehicles comença al setembre

Segons el padró definitiu, que es publica l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut més de 2,2 milions de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

El període de pagament de l’impost sobre el CO<sub>2</sub> dels vehicles comença al setembre

El Periódico

2
Es llegeix en minuts

Aquest setembre s’inicia el període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic. L’impost, gestionat per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions de CO2 del 2020.

Finalment, per a l’exercici 2020, han quedat subjectes a l’impost 1.650.342 contribuents i 2.267.168 vehicles, que es preveu que generin una recaptació de 65.969.630,04 d’euros, que es destinarà íntegrament i a parts iguals al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la investigació.

Una vegada finalitzada la resolució d’al·legacions, l’1 de setembre es publicarà a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost i s’iniciarà el període de pagament, que es podrà fer en línia des de la mateixa seu, accedint-hi amb idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb NIF i matrícula.

A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que ha de pagar, també podrà abonar l’import a través de les diverses vies disponibles: la seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat/impostco2; el telèfon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les entitats financeres col·laboradores: atc.gencat.cat/bancs, i les oficines de Correus.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, disfruten d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec a compte el dia 5 de novembre. Es pot destacar que, a partir d’ara, es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i posteriors, i realitzar la subscripció a les notificacions electròniques de l’Agència per poder accedir a la bonificació del 2%.

 ¿Qui tributa per l’impost?

 ¿Qui tributa per l’impost?Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de nou persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics disfruten d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els següents canals d’atenció:

·     Seu electrònica de l’ATC: consulta del padró i tota la informació sobre l’impost, pagament, assistent virtual, domiciliació de l’impost i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2

·     Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament.

·     Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la consulta del padró, pagament i altres gestions relacionades amb l’impost.

Notícies relacionades

·     Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. S’ha de sol·licitar a través del telèfon 93 551 51 51.

Per saber-ne més, visiti la web impostco2.gencat.cat.