Anàlisi d’Iberiform

Les insolvències empresarials van augmentar el 13% al desembre

Les dades apunten a un creixement de les fallides en els pròxims mesos

Les insolvències empresarials van augmentar el 13% al desembre
Es llegeix en minuts

La previsió de concursos de creditors i dissolucions d’empreses semblen confirmar-se. Les insolvències empresarials van augmentar el 13% interanual el desembre malgrat el consum més elevat durant aquell mes. Les mesures per contenir els tancaments empresarials han tingut efectes limitats. Un estudi donat a conèixer aquest dilluns per Iberiform detecta que les mesures aplicades tant a Espanya com en altres països europeus per reduir l’increment esperat de les declaracions de fallida, modificant els llindars de presentació, reduint la capacitat del deutor per forçar la fallida o proporcionant prou recolzament financer per retardar la seva presentació no han sigut suficients. Mentre en el conjunt de l’any els processos concursals es van reduir l’1,4%, la dada de desembre anticipa l’esperat increment de les insolvències en els pròxims mesos.

Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més concursos presentats al desembre, el 24% del total, seguida per Madrid (un 22%). Els segueixen el País Valencià (15%) i Andalusia (9%). Per sectors, predominen les insolvències de companyies dedicades a Serveis (50% del total), seguides per empreses de Construcció (20%) i Indústria (15%). 

El mes de desembre també va mostrar un augment de les dissolucions d’empreses a Espanya, que experimenta un creixement interanual davant el mateix mes de l’any anterior del 9,6%, i un increment més suau, del 3,3%, en la creació de noves empreses. D’acord amb l’anàlisi d’Iberinform, el desembre del 2020 es van registrar un total de 4.251 dissolucions i 7.922 constitucions. 

En el conjunt de l’any, a causa de la falta d’activitat de l’economia espanyola durant diversos mesos del primer semestre, les dissolucions mostren una disminució d’un 9,5%. Madrid (26% del total de casos) i Catalunya (un altre 21%) són les Comunitats Autònomes on més dissolucions es declaren. Els segueixen Andalusia (11%) i el País Valencià (11%). Per sectors, predominen les dissolucions de companyies dedicades a Serveis (44% del total), seguides per empreses de Construcció (21%) i Indústria (8%). 

Et pot interesar

Respecte de les empreses creades, en el conjunt de l’any es registra una reducció pròxima al 16%. El nombre més significatiu de constitucions es va registrar a Madrid (23% del total de casos), seguida de Catalunya (19%) i Andalusia (17%). Respecte al sector d’activitat de les empreses constituïdes, Serveis suposa el 50% del total seguit de Construcció (28%) i Indústria (5%). 

La font d’informació d’Iberiform són 500.000 entrevistes a l’any a empreses i autònoms, el registre mercantil i altres fonts públiques. És filial de Crèdit i Caució, un dels principals operadors globals d’assegurança de crèdit amb presència directa a més de 50 països.

Temes:

Empreses