Fiscalitat

Sis efectes de la pandèmia sobre la pròxima declaració de la renda

Gestha adverteix de les conseqüències d'ertos, subvencions, donacions i pactes per lloguers en la factura final

Els tècnics d'Hisenda aconsellen ajustar les retencions abans d'acabar l'any

Sis efectes de la pandèmia sobre la pròxima declaració de la renda

ANGEL DIAZ

Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez

El col·lectiu de tècnics del Ministeri d’Hisenda agrupats a Gestha destaquen alguns efectes de la pandèmia que podrien afectar l’import de la declaració de la Renda sobre el 2020 que s’haurà de presentar la pròxima primavera. El col·lectiu, en el qual s’enquadren els subinspectors d’Hisenda, recomana aprofitar la recta final de l’any per ajustar les retencions fiscals dels contribuents que hagin rebut els ajuts posats en marxa per pal·liar la crisi social i econòmica.

Treballadors que estan o han estat en ertos

Els contribuents que s’han vist afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (erto), tot i que cobrin menys de 22.000 euros en total, hauran de presentar la declaració de la renda i és probable que els surti a ingressar. Gestha suggereix la conveniència de sol·licitar a les seves empreses un increment de les retencions sobre la nòmina de desembre per evitar sorpreses el juny del 2021.

Els tècnics aclareixen que els treballadors en erto que cobrin menys de 22.000 euros en total no tindran obligació de declarar si no reben d’altres pagadors més de 1.500 euros l’any. En cas contrari, el límit per declarar és de 14.000 euros amb més d’un pagador.

Es calcula que en la majoria dels casos la percepció pels ertos no serà motiu de retenció a causa del seu escàs import anual. I a aquells treballadors amb poques càrregues personals i familiars la declaració per l’IRPF 2020 probablement els surti a pagar. Això no vol dir que els ertos augmentin la tributació en l’IRPF. És només que com les retencions seran menors és possible que la declaració surti a ingressar.

Nul·la deducció per maternitat per a dones en erto

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendent podran abaratir la quota diferencial de l’IRPF fins en 100 euros mensuals per cada fill, sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

No obstant, Gestha apunta que en el cas d’erto, la treballadora deixaria de complir els requisits per disfrutar de la deducció per maternitat, tret que realitzés un treball per compte d’altri a temps parcial a suposats temporals de regulació d’ocupació. En aquesta mateixa situació es trobarien les autònomes durant els mesos en què hagin hagut de tancar la seva activitat.

Acords amb els inquilins

Els tècnics adverteixen que els acords voluntaris aconseguits entre llogaters i inquilins per rebaixar la renda per l’estat d’alarma i la posterior crisi tindran incidència en la declaració de Renda 2020, ja que el llogater reflectirà com a ingressos durant aquells mesos els nous imports.

De la mateixa manera, si les dues parts haguessin acordat diferir el pagament de la renda, també tindria incidència en la declaració de Renda el 2020. En concret, Gestha detalla que el llogater imputarà els ingressos d’aquests mesos en funció dels nous terminis acordats. A més, ha de tenir en compte que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries i que no serà procedent la imputació de rendes immobiliàries, tot i que no es percebin les rendes del lloguer.

Cura amb les subvencions

Les subvencions o ajuts rebuts hauran de declarar-se, com els rebuts per a les activitats dels autònoms, o, entre d’altres, l’ingrés mínim vital, el Plan Renove per a l’adquisició de vehicles, subvencions del Pla Estatal de Vivenda i altres de les Comunitats Autònomes, els préstecs subvencionats de l’IDAE, les subvencions a sales de cine, o els ajuts del Fons Covid-19 distribuïts per les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla.

A més, aquestes subvencions i ajuts públics obliguen a presentar la declaració de renda si les rendes immobiliàries imputades (per segona vivenda o locals), rendiments de Lletres del Tresor i altres ajuts públics superen en conjunt els 1.000 euros anuals.

Empresaris en règim de mòduls

El càlcul del rendiment per a aquests empresaris durant l’estat d’alarma no haurà de computar com a dies d’activitat els dies naturals en què ha estat declarada aquesta situació d’excepcionalitat.

No obstant, Gestha apunta que hi ha activitats, a les zones geogràfiques que han patit noves restriccions en aquesta segona onada de la Covid, a les quals probablement es podria autoritzar la reducció dels índexs o mòduls per circumstàncies excepcionals d’aquells empresaris que no han renunciat a aquest règim de mòduls amb el primer pagament fraccionat del 2020.

Aquesta mesura no afectaria els que van renunciar als mòduls i tributen en el mètode d’estimació directa el 2020.

Et pot interesar

Donatius contra la Covid

Els donatius al Tresor Públic per finançar les despeses ocasionades per la crisi sanitària dedueixen en l’IRPF un 80% dels primers 150 euros donats, i un 35% a partir d’aquesta xifra, percentatges que s’eleven des de l’1 de gener del 2020 també per a totes les donacions a ONGs i altres entitats beneficiàries del mecenatge.