23 nov 2020

Anar al contingut

60 milions d'inversió en set anys

Via lliure a l'electrificació del port de Barcelona

El pla d'electrificació pretén ser una resposta a l'emergència climàtica actual per reduir les emissions dels barcos atracats

Eduardo López Alonso

Via lliure a l'electrificació del port de Barcelona

JOAN CORTADELLAS

El consell d’administració del Port de Barcelona va aprovar aquest dimecres l’elaboració del pla d’actuació d’electrificació dels molls, necessari per assolir l’objectiu de tenir-los electrificats en un termini de set anys. El pla hauria d’estar a punt d’aquí sis mesos i determinarà les actuacions que s’han de dur a terme per electrificar els molls destinats al trànsit de creuers, transport de cotxes, portacontenidors i ferris, així com la inversió necessària per assolir aquest objectiu. Els estudis preliminars apunten que serà necessària una inversió d’uns 60 milions d’euros.

El projecte d’electrificació dels molls pretén ser una resposta a l’emergència climàtica actual i que els barcos deixin d’utilitzar els seus motors convencionals quan estiguin atracats. 

Gavines al port de Barcelona. 

La instal·lació elèctrica portuària també s’hauria de nodrir d’energia fotovoltaica pròpia. El Port de Barcelona ja ha sol·licitat la connexió a l’alta tensió des de la xarxa de Red Eléctrica Española (REE) per poder disposar d’una capacitat assegurada per a una potència que s’estima en 80.000 kW. La sol·licitud consisteix a construir una connexió d’alta tensió (220 kV) des de la qual les línies telefòniques de mitja tensió subministrarien energia als molls. El pas següent, en el qual ja s’està treballant, consisteix a dissenyar una infraestructura nova de xarxa elèctrica de mitja tensió destinada exclusivament a donar servei als barcos atracats i separada de la xarxa de distribució actual.

El consell d’administració del Port de Barcelona també va aprovar la concessió d’una parcel·la ubicada a la ZAL Prat, en la qual Cilsa, la societat que gestiona la ZAL, construirà una nova nau destinada a fer de centre logístic. Es tracta de la parcel·la denominada A.34.1, que té una superfície de 13.328 metres quadrats i està situada a la ZAL Prat. La concessió a Cilsa ha sigut atorgada a partir del dia 1 de febrer del 2020 i fins al 31 de desembre del 2041, o la durada màxima que es pugui determinar en el futur per part del Port de Barcelona.