09 d’abr 2020

Anar al contingut

sector financer

La rendibilitat de la banca espanyola cau al 7,76%

Es tracta del nivell més baix des del quart trimestre del 2017

La rendibilitat sobre el patrimoni net de les entitats significatives espanyoles es va situar en el 7,76% el mes de juny passat, la qual cosa suposa una caiguda del 14,06% respecte a fa un any i d’un 8,38% davant la xifra del trimestre immediatament precedent, segons les últimes dades disponibles del Banc d’Espanya consultades per Europa Press.

D’aquesta manera, la rendibilitat de la gran banca espanyola es col·loca en mínims del quart trimestre del 2017, quan es trobava en el 7,12%. Des del primer trimestre del 2018, quan va aconseguir arribar al 9,74%, aquesta ràtio no ha deixat de descendir com a conseqüència, entre altres elements, del context de tipus d’interès en mínims històrics.

Per al total de les entitats, tant significatives com no significatives –aquelles els actius totals consolidats de les quals són inferiors a 30.000 milions d’euros–, la rendibilitat sobre el patrimoni net es va col·locar en el 7,69% el juny, davant el 8,27% del primer trimestre de l’any.

L’autoritat dirigida per Pablo Hernández de Cos ha publicat també aquest dimecres nous indicadors de caràcter financer i prudencial que fins ara no incloïa en les seves estadístiques, en el marc del seu «compromís amb la transparència», com les ràtios de capital, de préstecs dubtosos o de cobertura de liquiditat.

Segons se’n desprèn, les ràtios de capital del total dels bancs van experimentar un lleuger ascens en el segon trimestre respecte als tres mesos anteriors. Així, la ràtio de capital de nivell ordinari CET 1 es va situar en el 12,45%, la ràtio de Tier 1 en el 13,78% i la ràtio de capital total, en el 15,64%.

Concretament, la ràtio de capital total de les entitats significatives va arribar al 15,29%, mentre que la dels bancs petits es va situar en el 21,87%.

D’altra banda, la ràtio de cobertura de liquiditat del total de bancs es va mantenir pràcticament estable, al situar-se en el 169,65% al juny. En el cas de les grans entitats, aquesta ràtio es va col·locar en el 162,21%, davant el 309,56% de les menys significatives. Aquest indicador es calcula prenent com a numerador el matalàs de liquiditat i com denominar la seva sortida neta en un escenari de tensió de 30 dies.

Per la seva part, la ràtio de préstecs dubtosos del total d’entitats de crèdit va continuar caient, fins a arribar el mes de juny passat al seu nivell més baix des del segon trimestre del 2015. Es va situar en el 3,4%, amb un volum de 92.388 milions d’euros.

Per als grans bancs, la ràtio de préstecs dubtosos va caure al 3,47% i el seu volum es va situar en uns 84.425 milions d’euros. Fa justament un any es trobava en el 4,24%, si bé les entitats han fet un gran esforç de neteja dels seus balanços. Les entitats de menys de 30.000 milions d’euros d’actius van col·locar aquesta ràtio en el 2,88%.