21 febr 2020

Anar al contingut

Les prioritats del control fiscal

Els grans patrimonis, l'economia submergida i la capacitat adquisitiva real, entre els objectius

Agustí Sala

Les prioritats del control fiscal

JOSE LUIS ROCA

1. EINES PER VIGILAR LES FORTUNES 

La inspecció dels grans patrimonis és una de les grans prioritats del pla de control tributari d’aquest any. L’Agència Tributària ha creat eines informàtiques específiques que milloren el coneixement i la selecció de 
riscos. Solament amb els instruments que tenia fins ara, s’ha liquidat un deute tributari superior als 400 milions d’euros en els últims cinc anys, corresponents a persones físiques amb patrimonis que sobrepassen els 10 milions d’euros.

2. CONTROL DE L'IVA I L'ECONOMIA SUBMERGIDA

Un dels objectius de l’Agència Tributària és incrementar encara més les personacions en activitats i sectors que declaren menys ingressos dels que en realitat obtenen. Entre les prioritats hi ha els sectors en què es ven al consumidor final. D’aquesta manera, més que a curt termini, a mitjà s’eixamplen les bases tributàries controlades i declarades. També s’intensifica el control a la fiscalitat internacional, per determinar que les companyies multinacionals declarin els seus beneficis reals.

3. PODER ADQUISITIU I CONTROL DELS DEUTES

Hisenda pretén potenciar l’anàlisi de la capacitat adquisitiva real dels contribuents. Per a això contrastarà informació declarada amb la que pugui trobar de gestió de comptes corrents i inconsistències amb la seva titularitat formal, beneficiaris de targetes de crèdit i ús efectiu. A més a més, per assegurar un nivell més alt de cobrament efectiu dels deutes, augmentarà les mesures cautelars i s’investigarà de manera exhaustiva el patrimoni dels contribuents amb elevats imports deguts.