25 maig 2020

Anar al contingut

REESTRUCTURACIÓ

Indra i els sindicats pacten un ERO que afectarà fins a 1.750 treballadors

Les sortides es produiran entre el quart trimestre d'aquest any i el 2016

Indra i els sindicats han arribat a un acord sobre l'Expedient de Regulació d'ocupació (ERO) que contempla, entre altres mesures, l'extinció de fins a un màxim de 1.750 llocs de treball (100 menys que els plantejats per l'empresa en un principi) durant un termini que finalitzarà el pròxim 31 de desembre del 2016 i que suposa aproximadament el 8% del total de la plantilla Espanya.

La totalitat dels costos del procediment seran assumits per l'empresa, que ha precisat que aquest acord a què s'ha arribat amb la majoria de la representació legal dels treballadors i subjecte a la seva ratificació en les pròximes hores posa fi al procés de negociació del procediment d'acomiadament col·lectiu iniciat el 7 de juliol.

Aquest acord s'emmarca en les accions presentades el 8 de juliol com a part del Pla Estratègic 2014-2018 i que implica, entre altres mesures, un objectiu d'estalvi de costos de 120 milions d'euros per reestructuració organitzativa principalment a Espanya i Llatinoamèrica.

L'execució del pla a Llatinoamèrica ja s'ha iniciat en el segon trimestre del 2015, mentre que l'execució del pla a Espanya es concentrarà principalment en el quart trimestre. Quedarà una part per realitzar al llarg del 2016. Per tant, la majoria dels estalvis anuals es consolidaran al llarg del 2016, segons ha explicat la companyia.

Indra ha subratllat que, després de les reunions celebrades en aquestes últimes setmanes i després d'un "intens" debat, les parts han fet un esforç per arribar a un acord que permetrà a la companyia posar les bases per aconseguir els objectius de millora i creixement estable establerts en el Pla Estratègic.

CONDICIONS

L'acord, segons han informat els sindicats, introdueix la prejubilació en un "altíssim grau de voluntarietat" (incentivada amb 5.000 euros lineals) de treballadors a partir dels 59 anys i fins als 63, que s'acolliran a un programa de garantia de rendes, que en funció de la seva retribució anual percebran entre un 90% i un 80% del seu salari net actual. "Així mateix, s'ha aconseguit la recol·locació de 350 treballadors, cosa que reduirà l'afectació de 1.750 a 1.400 afectats com a màxim, per als quals s'ha dissenyat un pla d'adscripció que farà que majoritàriament siguin voluntaris", han afegit.

Així mateix, els treballadors amb 57-58 anys es podran acollir a aquest programa de garantia de rendes, que en funció de la seva retribució anual percebran entre un 80% i un 85% del seu salari net actual. "En conseqüència s'acorda igualment primar l'elevada antiguitat del col·lectiu de treballadors afectats amb 5.000 euros lineals per a qui tingui més de 15 anys de permanència a l'empresa i de 10.000 euros lineals per a qui tingui 20 anys de permanència, a sumar sense limitar altres indemnitzacions", han dit.

També permetrà una indemnització de 40 dies per any treballat bruts, amb un límit de 24 mensualitats, per als treballadors que hagin d'abandonar l'empresa, sense distinció entre els contractats per obra i els indefinits. Recordem que l'empresa en el seu oferiment inicial plantejava unes indemnitzacions de 20 dies per any, més la possible prima de voluntarietat i la d'antiguitat.

Pel que fa al col·lectiu de treballadors afectats amb edats entre 50 i 56 anys, s'aconsegueix reduir la seva afectació a 150 treballadors d'un col·lectiu de 1.445.

Temes: Indra