28 maig 2020

Anar al contingut

PLA ESTRATÈGIC

Indra revisa el valor dels seus actius i aflora pèrdues

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Indra va presentar ahir el seu pla estratègic per al període 2015-2018 que té com a punts clau un estalvi de costos de fins a 200 milions, inclosa l'anunciada reducció de plantilla de 2.800 treballadors, i una revisió de projectes i del valor d'alguns actius que tindrà un impacte negatiu en els resultats de 395 milions. El contingut del pla estratègic va ser ben acollit pels inversors, que van premiar la companyia amb una revalorització del 12,88%, la més important en la jornada del mercat espanyol.

La companyia va explicar la revisió dels seus projectes i ha posat de manifest l'existència de «nous esdeveniments que impliquen canvis en les previsions i expectatives». Després d'aquesta revisió, registrarà un resultat negatiu de 395 milions d'euros, una part dels quals corresponen a projectes a l'Amèrica Llatina. A més a més, hi ha 135 milions per la correcció a la baixa del valor d'alguns actius.

Temes: Indra Empreses