Es triarà l’oferta «més avantatjosa»

L’Ajuntament de Badalona aprova la venda de l’edifici El Peix

  • L’import mínim que poden oferir els licitadors és de 1.798.141 euros

  • Els interessats en la compra de l’immoble hauran de formular les seves propostes igualant o millorant a l’alça la xifra mínima

L’Ajuntament de Badalona aprova la venda de l’edifici El Peix

Ayuntamiento de Badalona

1
Es llegeix en minuts
EFE

L’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest dimarts la venda de l’edifici nomenat El Peix, situat a l’avinguda Martí i Pujol, número 86, per un import mínim d’1.798.141,50 euros, sense incloure els impostos i les despeses associades al procés. Els usos admesos per a l’edifici són vivenda, residencial, comercial, sanitari, recreatiu i esportiu, religiós i cultural oficines, industrial i aparcament.

Els interessats en la compra de l’immoble hauran de formular les seves propostes igualant o millorant a l’alça la xifra mínima. L’adjudicació es portarà a terme mitjançant un procediment de pública concurrència, de manera que tothom que compleixi els requisits establerts al plec de clàusules administratives particulars podrà presentar una proposició.

L’ajuntament ha comunicat que entre les propostes admeses se seleccionarà l’oferta que es consideri «més avantatjosa» per a l’interès públic, seguint una sèrie de criteris de valoració que tenen una ponderació màxima de 100 punts. D’aquesta xifra, 80 estaran determinats per l’import econòmic ofert i els 30 restants dependran del compromís social de cada proposició.

La ponderació

Concretament, obtindran 10 punts les ofertes compromeses a fer una promoció d’interès públic amb característiques vinculades a la satisfacció d’exigències socials, ja sigui en forma de vivendes amb algun tipus de protecció oficial, vivendes cooperatives, residències de gent gran o propostes similars.

També, rebran 10 punts les ofertes que fomentin l’ocupació a la ciutat amb la realització d’una promoció amb qualsevol model d’activitat que no sigui l’ús residencial. L’objectiu del criteri basat en el compromís social és aconseguir que la promoció sigui un equipament urbà.

D’aquesta manera, una residència per a gent gran o un gran centre de coworking i ensenyament, per exemple, compliria les dues directrius i obtindria 20 punts; una promoció de vivenda de preu taxat, un edifici comercial o un d’oficines suposaria el compliment d’una de les directrius i aconseguiria 10 punts; en canvi, un edifici plurifamiliar tradicional no obtindria cap punt en aquest apartat.

Una superfície de més de 2.000 m2

2L’edifici El Peix ocupa una superfície de 2 distribuïda en una planta de soterrani, una planta baixa i cinc plantes de pisos. El soterrani i la planta baixa estan destinades a ús comercial i la resta, a oficines.

Notícies relacionades

L’immoble té la qualificació jurídica de bé patrimonial i no forma part del Patrimoni Municipal del Terra i Vivenda l’Ajuntament de Badalona.

Més notícies de Badalona a l’edició local d’EL PERIÓDICO