Xavier Flotats Ripoll

Professor Emèrit d'Enginyeria Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya.