Jèssica Civil

Consultora sènior d'Innovació i Logística, Institut Cerdà