Anar al contingut

ESBORRANY EN DISCUSSIÓ

La llei Sinde impedirà l'accés a continguts piratejats allotjats a l'estranger

El reial decret preveu obligar les operadores a bloquejar pàgines web sempre que un jutge ho autoritzi

EFE / Madrid

El reial decret que regula els continguts culturals a internet (conegut com llei Sinde) impedirà també, prèvia autorització judicial, l'accés dels usuaris des d'Espanya a una web amb el servidor a l'estranger i que permeti descarregar continguts il·legals subjectes a drets d'autor.

L'esborrany del reial decret --el Ministeri de Cultura n'acaba d'iniciar el tràmit de consulta acaba d'iniciar-- regula el funcionament tècnic de les dues seccions de la Comissió de Propietat Intel·lectual, l'òrgan que exercirà les funcions de mediació i arbitratge, així com les de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual.

El reglament, compost de 24 articles, recorda que l'Audiència Nacional pot ordenar a un prestador de serveis d'intermediació de la societat la informació, -proveïdors de telefonia-, "que interrompi la prestació d'un servei o impedeixi l'accés des de territori espanyol".

La llei antidescàrregues, recollida en la disposició final 43ª de la Llei d'Economia Sostenible i publicada al BOE el 5 de març, permet la retirada de continguts o la interrupció del servei d'una web de descàrregues de continguts il·legals subjectes a drets d'autor, estigui o no allotjada en un servidor d'Espanya, prèvia autorització d'un jutge de l'Audiència Nacional.

Resolució "extrajudicial"

El decret reforça el procediment de mediació i arbitratge de la secció primera de la comissió amb el propòsit de la resolució "voluntària" i "extrajudicial" dels conflictes sobre propietat intel·lectual. En el cas de la mediació, el Reial Decret estableix com a màxim nou mesos perquè es resolgui el conflicte, mentre que el laude arbitral, que tindrà "caràcter vinculant, executable i impugnable", haurà de dictar-se en el termini màxim de tres mesos des que les parts formulin les seves posicions definitives.

Els titulars de drets d'autor o les entitats o persones naturals o jurídiques que els representin poden també dirigir-se directament a la secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual -mai actuarà d'ofici-. Aquesta també instarà la web de forma voluntària la retirada dels continguts o la presentació d'al·legacions en el termini de 48 hores. Transcorregut aquest termini sense que cap d'aquests requeriments hagin estat seguits, la secció demanarà que les dues parts presentin conclusions en cinc dies, després dels quals la comissió tindrà tres dies com a màxim per dictar resolució.

En 72 hores

Declarada en aquesta resolució l'existència d'una vulneració de drets de propietat intel·lectual, la secció segona ordenarà, prèvia autorització judicial, la retirada dels continguts en un termini de 24 hores des de la seva notificació. La resolució contemplarà, així mateix, per al cas d'incompliment dins del termini de 24 hores, "les mesures d'execució forçosa dirigides als serveis d'intermediació de la societat de la informació que corresponguin per a l'eficaç compliment de la resolució".

"Els serveis d'intermediació hauran de donar compliment a aquest requeriment de col·laboració en un termini de 72 hores des de la notificació", afegeix el Reial Decret que haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres i que podria començar a aplicar-se en tres mesos.

0 Comentaris
cargando