Les infermeres receptaran ibuprofèn i paracetamol

El Ministeri de Sanitat amplia la dispensació d’aquests medicaments per tractar la febre amb l’objectiu de millorar l’estat dels pacients.

Les infermeres receptaran ibuprofèn i paracetamol

el periódico

3
Es llegeix en minuts
El Periódico

El Ministeri de Sanitat ha ampliat les possibilitats d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres, que ara podran prescriure també ibuprofèn i paracetamol per tractar la febre.

En concret, la guia, que es va publicar ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), pretén orientar les actuacions de les infermeres (indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments), ja sigui per iniciar-ne l’ús, modificar la pauta, prorrogar, suspendre el tractament o finalitzar-lo.

El document, que es va aprovar en la Comissió Permanent de Farmàcia a l’octubre, ha sigut acordat pel Ministeri de Sanitat amb el Consell General d’Infermeria (CGE) i l’Organització Mèdica Col·legial (OMC), entre altres representants dels professionals sanitaris.

Es tracta de la sisena guia de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres. Prèviament, el Ministeri de Sanitat va publicar guies per a infermeria en casos de ferides, diabetis tipus 1 i tipus 2, cremades, ostomies i sobre anticoagulants orals.

Tal com es recull al BOE, els continguts descrits en aquesta guia pretenen "ser una ajuda per als professionals per millorar els resultats en salut de les persones que atenen, a través d’una atenció sanitària integral, segura, col·laborativa, de qualitat, basada en l’evidència i centrada en la persona", i es busca garantir la continuïtat assistencial.

Abordatge equitatiu

Per això, els criteris per a la selecció de la guia han sigut la incidència o prevalença de les situacions clíniques que aborden la garantia de seguretat clínica en l’aplicació de les guies i el valor afegit que pugui aportar un abordatge precoç, equitatiu i col·laboratiu dels símptomes i situacions de salut a què aquestes guies es refereixen.

Tenint en compte la rellevància clínica d’establir l’etiologia del símptoma, la decisió de reduir la febre amb antitèrmics assumeix que no hi ha benefici diagnòstic al permetre que la febre persisteixi, i permet en pacients sense contraindicacions els antitèrmics, el control del símptoma, la prevenció de complicacions i millorar el confort del pacient.

El seguiment del tractament amb antitèrmics és una pràctica habitual de les infermeres en l’àmbit de les seves competències, tant en l’atenció primària com en l’àmbit hospitalari, així com de l’educació sanitària a la població per a l’autogestió de símptomes lleus i la promoció de la salut i els hàbits de vida saludables.

La intervenció d’infermeria, que possibilita la indicació d’antitèrmics, s’integra com una part més del conjunt de l’abordatge, procés diagnòstic i tractament global de les persones amb febre, i està destinada a controlar l’esmentat símptoma, augmentar la confortabilitat de la persona, i disminuir les complicacions que hi estan associades.

Per tant, l’actuació en l’ambit d’infermeria que descriu aquesta guia se circumscriu al maneig farmacològic de la febre com a símptoma, i en cap cas exclou la valoració mèdica amb l’aplicació de les mesures que la situació clínica del pacient determini.

Notícies relacionades

Així, el document és la base que estableix el marc de referència de les infermeres per tal de poder portar a terme actuacions relacionades amb la medicació durant el seguiment col·laboratiu en determinats tractaments individualitzats en persones amb febre mitjançant l’ús de protocols d’actuació o guies assistencials consensuats de manera multidisciplinària. "Amb aquestes actuacions es col·labora en la consecució de l’objectiu terapèutic de millorar o resoldre aquest símptoma i a prevenir futures complicacions", recull el BOE.

Aquesta guia està dins el marc de desenvolupament establert en el Reial Decret (RD) 954/2015, del 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres.