Iniciatives socials

El Govern augmenta fins a 500 euros mensuals els ajuts per accedir a les residències de gent gran

L’import màxim que rebien les persones beneficiàries era de 747 euros mensuals i arapodran percebre fins a 1.239 euros

Interior de la residència de gent gran Feixa Llarga de l’Hospitalet de Llobregat

Interior de la residència de gent gran Feixa Llarga de l’Hospitalet de Llobregat / Departament de Drets Socials

3
Es llegeix en minuts

Facilitar l’accés a les residències per a la gent gran. Amb aquest objectiu, el Govern ha augmentat fins a 500 euros mensuals les prestacions econòmiques vinculades (PEV) per costejar la plaça en aquests centres. Es tracta dels ajuts que reben les persones amb grau de dependència acreditat per pagar un centre concertat, quan no poden accedir a una plaça pública. Fins ara, l’import màxim que rebien les persones beneficiàries d’aquestes prestacions era de 747 euros mensuals. Ara, amb l’increment i en funció del nivell de renda, es podran percebre fins a 1.239 euros. L’augment de pressupost permetrà que els ajuts arribin a 5.000 persones més.

Les quanties mínimes i màximes per accedir a una residència, vinculades a la llei de la dependència, estaven congelades des de l’any 2012. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, ha destacat la importància de la mesura “per avançar cap a la universalització, reduir les llistes d’espera i introduir un nivell d’equitat”. Aquesta actualitzacióno només beneficiarà els nous usuaris, sinó també els que ja reben la prestació, més d’11.000 persones a Catalunya.

Quant es paga per una plaça de residència?

Això depèn del nivell de renda. El preu de referència d’una plaça residencialpúblicaés de 2.002 euros al mes. Si un usuari té dret a una plaça pública, segons el sistema de dependència, però no n’hi ha de disponibles, pot accedir a una plaça en un centre concertat amb un ajut econòmic de la Generalitat per poder-la pagar.

Gràcies a l’augment de les PEV, la cobertura finançadaper la Generalitatpassarà del 37% actual fins a prop del 62% del cost d’una plaça, en el cas de les rendes més baixes. Per fer-ho possible, el Govern augmentarà el pressupost previst per a aquesta partida en 55 milions d’euros l’any vinent, destinant-hi més de 178 milions d’euros.

Quantes persones se’n beneficiaran?

El Departament de Drets Socials preveu que el nombre de persones beneficiàries d’una PEV s’incrementi un 43% i que passi de les 11.300 persones, que ja reben la prestació actualment, a més de 16.300. Així, es podria reduir en prop de 5.000 persones la llista d’accés a una plaça de residència per a gent gran.

Per al conseller, aquesta reforma “universalitza l’accés” als centres residencials i “reforça el dret de les persones a decidir a quin centre volen anar”.

Gratuïtat dels centres de dia per a persones amb discapacitat

El Govern també ha acordat suprimir el copagament dels centres de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual o física i, per tant, n’assumirà tot el cost. La gratuïtat d’aquests serveis d’atenció diürna permetrà a aquestes persones i a les seves famílies disposar de més recursos per mantenir una atenció al domicili correcta, i d’aquesta manera, retardar-ne al màxim la institucionalització.

El cost de referència dels serveis de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual o física és avui de 740 euros al mes. La supressió del copagament per part de les famílies implicarà que el Departament de Drets Socials destini al pressupost de 2024 una partida extra de més de 500.000 euros.

Millors condicions laboralsdels professionals

Notícies relacionades

D’altra banda, Drets Socials destina 127 milions d’euros extra a finançarels serveis socials, tal com es va pactar amb sindicats i patronals el mes de juny, per millorar les condicions laborals del sectori la qualitat del serveis d’atenció a la gent gran, la discapacitat, la salut mental, la infància i l’adolescència, l’acolliment i l’adopció, l’atenció precoç, el suport a l’autonomia, les drogodependències, VIH/sida i les tuteles. 

Aquest 2023, l’increment general serà del 4%, més un 2,08% per als sobrecostos generats per l’augment del preu de l’energia. També es destina una partida a altres increments per a millores específiques de les tarifes que s’han valorat deficitàries o també per permetre l’eliminació d’alguns copagaments. Amb aquests augments, el cost total dels serveis proveïts dins la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per al 2023 serà de 1.530 milions d’euros.