Educació a Catalunya

La selectivitat 2024 incorporarà finalment quatre noves matèries

Els instituts reben la informació sobre la nova selectivitat després de quatre dies de classe (i d’incertesa)

L’alumnat de batxillerat comença el curs sense saber com seran els exàmens de selectivitat

La selectivitat 2024 incorporarà finalment quatre noves matèries

Zowy Voeten

2
Es llegeix en minuts
Helena López
Helena López

Redactora

Especialista en Educació

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El Govern de la Generalitat ha enviat aquest divendres, després de quatre dies de classe a batxillerat, una circular informativa als instituts catalans sobre la prova d’accés a la universitat (PAU) 2024, amb les adaptacions que corresponen al nou currículum del Batxillerat LOMLOE que es va començar a aplicar curs passat. La principal novetat és que les PAU el 2024 incorporaran quatre noves matèries: Arts escèniques, Ciències Generals, Història de la Música i de la Dansa, i Literatura Dramàtica.

L’estructura de la prova continuarà sent la mateixa de la dels últims anys i es mantindran els mateixos criteris generals d’avaluació dels exàmens d’anys anteriors.

Dues fases

Així, les PAU 2024 continuaran tenint dues fases, la Fase general i la Fase específica. En la Fase general continuarà tenint cinc exàmens obligatoris: quatre matèries comunes i una matèria a elegir entre les de modalitat de Batxillerat. La novetat entre les matèries comunes és la incorporació, de nou, d’Història de la Filosofia pel que l’alumnat haurà de triar entre Història o Història de la Filosofia en la Fase general. Les altres 3 matèries comunes obligatòries en aquesta fase continuen sent Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i Llengua estrangera.

Finalment, l’alumnat podrà elegir entre Història i Història de la Filosofia en la fase general

Les matèries obligatòries de modalitat a elegir en la Fase general seran: Anàlisi Musical, Arts escèniques, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Tres matèries de modalitat

En la Fase específica l’alumnat es podrà examinar, com fins ara, de fins a tres matèries de modalitat a elegir entre 23 assignatures, entre les quals es troben les novetats esmentades d’Història de la Música i de la Dansa i Literatura Dramàtica.

L’examen de les dues matèries comunes de Llengua catalana i literatura, i Llengua castellana i literatura, continuaran tenint dues opcions (A i B) que es componen cada una de tres parts (comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística). Les preguntes referents a Literatura que hi ha en l’apartat de comprensió lectora, inclouran dues opcions per a les PAU 2024, de les quals l’alumnat n’haurà d’elegir una:

Notícies relacionades

Una opció estarà basada en les lectures prescriptives de segon de batxillerat que hi ha per al curs 2022-2023. Una altra opció estarà basada en les competències específiques d’educació literària del Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, i es basarà en una breu dissertació entorn d’un text o textos, en què serà necessari identificar aspectes fonamentals com els tòpics, el gènere i les figures retòriques, i valorar la mobilització del saber literari dels alumnes.

Quant a les matèries de modalitat de Literatura Castellana i Literatura Catalana continuaran partint de les lectures prescriptives de segon de batxillerat que hi havia per al curs 2022-2023.