Informe de l’OCDE sobre educació

Espanya continua suspenent en abandonament escolar: el 26% dels joves no han acabat l’ESO

L’OCDE insisteix que el repte fonamental de tots els governs ha de ser «eliminar les desigualtats en l’accés a les oportunitats d’aprenentatge»

La vida després de l’abandonament escolar: «Després d’un mes repartint paquets 14 hores al dia, vaig veure que preferia estudiar»

Espanya continua suspenent en abandonament escolar: el 26% dels joves no han acabat l’ESO

Pau Martí Moreno

4
Es llegeix en minuts
Olga Pereda
Olga Pereda

Periodista

ver +

Aconseguir un nivell educatiu alt no només està relacionat amb taxes d’ocupació i remuneració superiors sinó també amb un millor estat de salut i més compromís social. Espanya, però, continua molt lluny d’arribar a l’excel·lència. El 26% dels joves amb edats compreses entre 25 i 35 anysno tenen el nivell mínim d’estudis considerats obligatoris (no han acabat 4t d’ESO). La xifra –que només suposa una millora de dos punts percentuals davant l’any anterior– dobla la mitjana de l’OCDE (13,8%) i la UE (12,2%) en aquest rang d’edat.

Així ho revela l’últim estudi anual de l’OCDE sobre educació, ‘Education at Glance 2023’ (‘Panorama de l’Educació’), publicat avui arreu del món. Si en lloc d’agafar un segment d’edat tan acotat, parlem de la població adulta en general (de 25 a 64 anys), el percentatge és també demolidor: el 35,8% no han arribat a acabar la segona etapa de l’educació secundària (que, a Espanya, comença a 4t d’ESO o el seu equivalent i continua per batxillerat o FP de grau mitjà). La xifra és, de nou, bastant més elevada que el de la mitjana de l’OCDE (19,8%) i de la UE (16,6%), però considerablement més baixa que la registrada a Espanya fa una dècada: 45,3%.

Els països que presenten una proporció de població adulta més gran (de 25 a 64 anys) amb nivell d’estudis inferior a la segona etapa d’educació secundària (no han superat 4t d’ESO) són Brasil (40,9%), Colòmbia (37,9%), Itàlia (37,0%) i Portugal (39,7%). Els EUA són l’únic dels països analitzats amb proporcions per sota del 10%, seguit de prop per Finlàndia, Irlanda i Suècia (amb menys del 15%).

«La inversió en educació produeix alts rendiments en el futur. El repte fonamental de tots els governs ha de ser eliminar les desigualtats en l’accés a l’aprenentatge»

Informe ‘Panorama de l’Educació 2023’ de l’OCDE

Els autors d’‘Education at Glance 2023’ recorden que «la inversió en educació produeix alts rendiments en el futur» i que l’objectiu dels països ha de ser «oferir a la seva ciutadania la possibilitat d’aconseguir una educació de qualitat que fomenti la mobilitat social». L’informe insisteix que el repte fonamental de tots els governs ha de ser «eliminar les desigualtats en l’accés a les oportunitats d’aprenentatge».

Més universitaris

En el que Espanya sí que té posicions similars a la resta de països és en l’educació superior (universitària i FP superior) dels adults amb edats compreses entre 25 i 64 anys: 41,1% davant el 40% de l’OCDE i el 37,7% de la UE. És més, a Espanya, la població que té una titulació de màster o equivalent és la més nombrosa, i arriba a suposar un 16,3% del segment comprès entre els 25 i els 64 anys.

En aquest apartat, Espanya també gaudeix de bones posicions internacionals si s’acota el segment de població als adults joves: de 25 a 34 anys. La meitat d’aquests estan titulats en estudis superiors, ja sigui la universitat o FP superior. El percentatge és lleugerament per sobre de la mitjana de l’OCDE (47,2%) i la UE (44,7%). ‘Panorama de l’Educació’ revela que els percentatges de població de 25 a 34 anys amb educació superior han augmentat a Espanya des de l’any 2015, passant del 41% al 50%

Aquest creixement de 9 punts percentuals ha sigut superior al registrat a la UE i l’OCDE (5,5 punts percentuals). Els països amb més proporcions de joves amb educació superior són el Japó, Irlanda, el Regne Unit, els Països Baixos i Noruega (tots superen el 55%).

Universitaris de l’Amèrica Llatina

En plena caiguda de la natalitat, les universitats espanyoles han començat una guerra per captar alumnat. Una de les cartes és atraure estudiants de fora de la nostra fronteres. Segons l’informe de l’OCDE, l’alumnat internacional representa el 3,6% del total d’estudiants de l’educació terciària (universitat i FP superior) a Espanya. La xifra és més baixa que la mitjana de l’OCDE (6%) i la UE (8%). Amb l’única excepció de Grècia, les titulacions universitàries avançades (estudis de doctorat) atrauen un nombre d’estudiants internacionals més elevat que els títols de grau o equivalents. 

A diferència del que passa en altres territoris, la majoria d’estudiants estrangers a Espanya procedeixen de Llatinoamèrica i el Carib (43%), seguit dels d’origen europeu (38%). Mentrestant, els d’origen africà són majoritaris a França (53%).

Notícies relacionades

El destí favorit dels estudiants dels EUA i el Canadà és Irlanda (17%), seguit a molta distància per Noruega (5%) i el Regne Unit (4%).

Entre 15 i 19 anys

En la segona etapa de l’educació secundària (que inclou 4t d’ESO, batxillerat i FP bàsica o de grau mitjà), Espanya surt ben parada ja que gairebé el 88% dels joves entre 15 i 19 anys estan escolaritzats, 6 punts percentuals per sobre de la dada registrada fa una dècada. La xifra espanyola supera la mitjana dels països de l’OCDE (84%) i és molt similar a la de la UE (87,8%). Entre els països analitzats, els que presenten una taxa per sobre del 90% són Irlanda, els Països Baixos i Portugal, mentre que les taxes més baixes es donen al Brasil (70,5%) i Colòmbia (58,8%).