The conversation

Alerta per l’elevada contaminació de l’aire a l’interior de les llars

5
Es llegeix en minuts
Una clienta prova un aparell de calefacció.

Una clienta prova un aparell de calefacció. / EL PERIÓDICO

Molta gent se sent més segura respirant l’aire de casa que l’aire exterior, i no sempre és millor. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) afirma que l’aire de les llars està de mitjana entre dos i cinc vegades més contaminat que el del carrer.

Alhora, l’EPA (Agència de Protecció Ambiental nord-americana) estima que el 72% de l’exposició a químics que pateixen les persones es produeix en interiors.

Sumem-hi a això que de mitjana passem el 90% del nostre temps en interiors, i aproximadament un 70% a casa. Així, aproximadament la meitat de l’aire que ens arriba als pulmons el respirem des dels nostres dormitoris, la cuina, el lavabo o el saló, on no hi ha cap sistema de vigilància de pol·lució, tot i que aquest aire pugui ser altament tòxic.

Dues dades que no s’haurien de passar per alt: de mitjana, a les llars hi ha més formaldehid i benzè, els dos agents cancerígens, i també és més gran la concentració de CO₂ que a l’aire exterior. Aquest últim en altes concentracions pot produir maldecaps, fatiga, etc.

Les principals fonts de contaminació en una casa

Dins de les nostres cases hi ha cinc fonts principals de contaminació: la que directament procedeix de l’aire exterior; els contaminants emesos pels mobles i altres objectes; l’emissió de parets, terres i altres elements estructurals; aquelles emissions que tenen a veure amb les activitats que portem a terme dins de la casa i amb els productes que utilitzem per a diferents tasques, i, finalment, les que es deuen a la presència de persones, animals i plantes.

Però a les nostres cases no només hi ha fonts de contaminants, també podem tenir elements que ens ajudin a eliminar o reduir la concentració de les espècies nocives. Per exemple, alguns tipus de plantes i de pintures (dissenyades per eliminar certs contaminants) o un purificador d’aire. A més, sempre podem diluir obrint les finestres.

Contaminants i efectes en la salut

Molts dels contaminants comuns a l’aire exterior també són presents a l’aire de casa nostra: òxids de nitrogen (NO₂ i NO, els contaminants que emeten per exemple els vehicles dièsel), partícules (pols, partícules d’origen biològic com les responsables del contagi de la covid-19, etc.), ozó (O₃, com el que apareix a la capa d’ozó a l’alta atmosfera o el que es forma en ciutats molt contaminades a la baixa atmosfera), peròxids (compostos com el H₂O₂ que són molt oxidants i, per tant, nocius per a la nostra salut), etc.

Alguns d’aquests contaminants, com el formaldehid (compost altament irritant), compostos terpenoides (compostos orgànics aromàtics i volàtils que estan constituïts per la unió d’unitats d’un hidrocarbur de cinc àtoms de carboni, anomenat ‘isoprè’ i que solen ser presents en ambientadors, productes de neteja, etc.), CO₂, CO, etc. poden assolir concentracions molt més altes que a l’exterior.

Mesures per minimitzar l’exposició a aquests contaminants

¿Però què podem fer per assegurar-nos que l’exposició que patim a aquests contaminants es redueixi com més millor?

Si es tracta d’un lloc poc contaminat, la millor eina és millorar la ventilació de la casa, o sigui, obrir les finestres sempre que sigui possible, i així ens assegurarem que tots aquests contaminants que es generen a l’interior de la casa es diluiran amb l’aire exterior. Si no és el nostre cas, pensem a instal·lar purificadors d’aire o algun tipus de filtre en el seu sistema de climatització. Però compte, no tots els purificadors d’aire són eficients i bons per a la seva salut...

En el disseny de les cases s’ha de tenir en compte que les habitacions molt petites solen estar associades amb més concentracions de contaminants. Convé assegurar-se que el garatge no està connectat directament amb habitacions on es passi molt temps. Els punts de ventilació han de posar-se en la posició més adequada als lavabos i cuines, i evitar materials per als terres que puguin ser font de contaminants (per exemple, un terra ceràmic emet menys contaminants a l’aire interior que un terra de fusta). En conclusió, parlar amb els arquitectes i comentar-los aquestes preocupacions serà d’ajuda. Cada dia hi ha més professionals preocupats i formats en aquest tema.

A més, evitem, si és possible, utilitzar aparells basats en la combustió, tant per escalfar la casa com per cuinar. En el cas d’haver d’utilitzar-los, assegurem que la ventilació de l’habitació on són aquests elements sigui adequada i que la campana de fums i la canalització de la xemeneia funcionen adequadament.

Productes sense aromes per a la higiene i la neteja

Triem acuradament els productes que utilitzem per a la higiene personal i la neteja de la casa. Tinguem en compte que les aromes només serveixen per emmascarar altres olors, i tots són fonts dels anomenats ‘compostos orgànics volàtils’ (COVs). Aquests compostos solen aparèixer en més concentracions a les nostres llars que a l’exterior, i la majoria, tot i que no tòxics per si mateixos, quan es descomponen a l’aire interior acaben formant compostos com el formaldehid, que té importants efectes negatius en la salut.

Evitem també l’ús d’ambientadors, ja que són una important font de COVs.

A més, no és en absolut aconsellable fumar dins de casa o encendre elements tals com barres d’encens, espelmes, etc. Si s’utilitzen s’hi estaran introduint fonts innecessàries de contaminants.

Plantes d’interior que netegen

La presència de plantes pot disminuir els nivells de contaminants interiors. Alguns exemples són: l’espatifil·li, la dracena ‘Golden coast’ i la zamioculca.

Els aspiradors amb filtre HEPA s’ha vist que disminueixen la concentració de partícules (pols), mentre que, si s’escombra, s’augmenta la concentració de pols en suspensió.

La pintura ecològica no és sempre una solució

Si recentment li han entregat la seva casa o l’ha remodelat o pintat, si li és possible, ventili, i no hi visqui durant almenys un mes. S’ha observat que els nivells de la majoria dels contaminants associats al remodelatge i pintada d’una casa baixen amb el temps i la ventilació.

L’ús de pintures ecològiques no sempre va associat a l’emissió de menyus concentració de contaminants. Aquestes pintures en moltes ocasions emeten menys contaminants regulats (inclosos en la legislació), però no tant menys contaminants no regulats.

¿Li queden encara dubtes? En general, el sentit comú sol funcionar en aquests casos, ¿o mai havia pensat que potser cuinar amb gas pot ser pitjor per a la seva salut, des del punt de vista de l’aire que respira, 

Notícies relacionades

que amb una cuina elèctrica? ¡Segur que sí!

Aquest article va ser publicat originalment a The conversation. Llegeixi’n l’original.

Temes:

Contaminació