Informe sobre Educació 2021

El 28% de joves espanyols només tenen estudis bàsics, el doble de la mitjana de l’OCDE

  • Un 48,7% disposa d’un títol d’educació superior, 8,4 punts més que el 2011

  • L’estudi apunta que el 19% d’espanyols entre 18 i 24 anys no estudien ni treballen

El 28% de joves espanyols només tenen estudis bàsics, el doble de la mitjana de l’OCDE

Epi_rc_es

5
Es llegeix en minuts
Europa Press

El 27,7% de persones entre 25 i 34 anys només tenien estudis bàsics a Espanya l’any 2021, el doble de la mitjana dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), que és del 14,1%, mentre que la mitjana als països de la Unió Europea és d’11,8%. Així ho reflecteix l’informe ‘Panorama de l’educació’, presentat aquest dilluns pel director del programa Indicators of Education Systems (INES) de l’OCDE, Abel Schumann, i el secretari d’Estat d’Educació, José Manuel Bar.

«Als països de l’OCDE la majoria dels joves tenen una educació terciària, a Espanya n’hi ha un augment tot i que és un augment més petit comparat amb la mitjana dels països de l’OCDE», ha assegurat Schumann.

En concret, l’estudi reflecteix que gairebé la meitat dels espanyols d’entre 25 i 34 anys tenen una titulació d’educació superior. En total, el 48,7% dels joves en aquesta franja d’edat disposen el 2021 d’un títol d’educació superior, 8,4 punts més que el 2011 i gairebé 15 punts més que el 2000 (34%). Aquesta xifra és per sobre de la mitjana dels països de l’OCDE (46,9%) i dels 22 països de la UE (45,9%).

En aquest sentit, destaca que la proporció de persones de 25 a 34 anys amb nivell educatiu de terciària van augmentar del 34% el 2000 al 49% el 2021, i que la probabilitat de tenir una feina augmenta amb el nivell educatiu assolit, però varia segons el camp d’estudi.

El 19% són ‘ni-ni’

L’informe adverteix que les persones adultes joves que no estan en educació ni empleades, coneguts col·loquialment com a ‘ni-ni’, durant períodes prolongats «estan en risc de situacions econòmiques i socials adverses, tant a curt com llarg termini». En aquest sentit, precisa que la proporció entre els joves espanyols de 18 a 24 anys que no estudia ni treballa va ser del 19% el 2021. «És un nivell alt, un dels més alts entre els països de l’OCDE», ha afirmat Schumann.

«Un altre problema crític és el percentatge d’individus que no són en el sistema educatiu ni treballant. Veiem que llargues temporades fora del sistema educatiu són perjudicials», ha indicat l’expert, que ha afirmat que una «gran part» dels joves són entre tres i 12 mesos fora del sistema educatiu i «només el 3,3%» d’ells són fora del sistema menys de tres mesos.

L’estudi també assenyala que menys de dos terços dels graduats en programes de segona etapa d’educació secundària via professional a Espanya tenen accés directe a l’educació terciària el 2020, cosa que «limita» les possibilitats dels graduats de continuar els seus estudis i «redueix l’atractiu» dels programes de formació professional. L’edat mitjana de graduació en formació professional és de 24 anys, per sobre de la mitjana de l’OCDE de 22 anys.

4,3% de despesa del PIB

Quant a la despesa en educació, l’informe indica que Espanya va gastar el 4,3% del seu producte interior brut (PIB) en institucions d’educació primària a educació terciària, mentre que la mitjana dels països de l’OCDE va ser del 4,9%.

«Veient les despeses totals, segons la mitjana de l’OCDE, Espanya gasta menys del seu PIB en educació comparat amb la mitjana. És una diferència notable», ha advertit Schumann, mentre ha destacat que el 40% de totes les despeses educatives estan destinades a l’educació secundària, el 30% a l’educació terciària, mateix percentatge que el destinat a l’educació primària.

Quant a la despesa per estudiant, el director del programa INES de l’OCDE ha explicat que en tots els nivells de l’educació a Espanya el nombre d’estudiants va augmentar un 1,1%, mentre que la despesa total va augmentar un 1,8%, «cosa que provoca un augment de la despesa per estudiant de gairebé un 0,7%».

Respecte a la despesa per a l’educació dels nens, ha assenyalat que la «majoria dels fons» venen de les comunitats autònomes. «És el percentatge més alt d’origen regional dins dels països de l’OCDE», ha precisat Schumann.

Un altre dels aspectes que ressalta l’informe, segons ha afegit l’expert, és que, quant a la despesa en l’educació dels nens, s’observa que a Espanya «les famílies gasten bastant». «Això és una cosa crítica, especialment important. Per a les famílies amb problemes econòmics, haver de proporcionar tants diners per a l’educació dels nens provoca desigualtats», ha alertat.

Professors grans

Sobre els professors, l’estudi indica que Espanya compta amb una proporció «relativament alta» de personal acadèmic de més edat en comparació amb la mitjana dels països de l’OCDE. Concretament, el 2020 el 47% del personal acadèmic a Espanya tenia 50 anys o més, en comparació amb el 40% de mitjana als països de l’OCDE.

«A l’estudiar els professors de l’educació primària i l’educació inicial dels nens, només el 25% dels professors són més grans de 50 anys, un 10% menys que comparat amb la resta de nivells educatius», ha indicat Schumann, que ha assegurat que «cada vegada és més difícil» trobar professors qualificats a Espanya en camps com les matemàtiques o la ciència.

Referent al salari del professorat espanyol, ha comentat que «són relativament alts però alhora tenen una progressió baixa». Així, ha explicat que els docents espanyols comencen amb un salari «relativament alt però les seves oportunitats perquè el salari augmenti són més baixes que a la resta de països».

Notícies relacionades

D’altra banda, el director del programa INES ha manifestat que a Espanya el 37% dels universitaris acaben la carrera en el temps previst, pel 63% d’ells que no acaben en el temps estimat. «Només podem mesurar els que acaben en el temps previst i els que l’acaben tres anys després. No sabem amb exactitud quants d’ells abandonen la universitat», ha precisat.

En tota l’OCDE, la taxa de finalització dins de la durada teòrica del programa oscil·la entre el 12% i el 69%. Les taxes de finalització tres anys després de la durada teòrica del programa són significativament més altes a la majoria dels països. A Espanya, el 72% dels estudiants de grau s’han graduat en els tres anys posteriors a la durada teòrica del programa, en comparació amb el 68% de la mitjana de l’OCDE.