Sentència

El Suprem anul·la l’ordre del Govern que obligava Airbnb a bloquejar anuncis turístics il·legals

El tribunal considera a la plataforma web «un intermediari neutre» sobre els seus anunciats

El Suprem anul·la l’ordre del Govern que obligava Airbnb a bloquejar anuncis turístics il·legals
2
Es llegeix en minuts

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat una ordre de la Generalitat, del gener del 2015, que obligava Airbnb a deixar d’anunciar al seu portal els pisos que no constin de número d’inscripció en el Registre de Catalunya, cosa que acredita la seva legalitat com a vivenda turística.

En la sentència, els magistrats han explicat que el 30 de gener del 2015 la Generalitat va ordenar a Airbnb «bloquejar, suprimir o suspendre definitivament» de la web el contingut relatiu a la publicitat d’empreses o establiments d’allotjament turístic localitzats a Catalunya, en el qual no constés el número d’inscripció en el Registre de Catalunya.

El tribunal també ha estimat el recurs de cassació interposat per Airbnb contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 13 de desembre del 2019, i que ara anul·la, en la que es va determinar que la plataforma havia de deixar d’anunciar en el seu portal els pisos que no constin de número d’inscripció en el Registre de Catalunya.

La Sala ha explicat que els requisits que ha de reunir un prestador de serveis de la societat de la informació per considerar que està establert a Espanya és que la seva residència o domicili social es trobin en territori espanyol i coincideixi amb el lloc en què hi hagi centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. Així mateix, han explicat que els anuncis de la plataforma són responsabilitat del que presta el servei turístic final i no de la plataforma on aquest s’anuncia, i ha afirmat que Airbnb «no està subjecte de manera directa a les normatives sectorials».

Intermediari neutre

Han mantingut que Airbnb és un «intermediari neutre» dels Serveis de la Societat de la Informació, i que no ha de considerar-se un proveïdor immobiliari ni prestador de serveis turístics, i que com a intermediari se li aplica la Directiva de Comerç Electrònic i la llei espanyola que la implementa a Espanya.

Notícies relacionades

Els magistrats han afirmat que l’obligació d’inscriure els allotjaments turístics en el Registre autonòmic i esmentar el número de registre en la publicitat dels allotjaments turístics, «recau en les empreses turístiques». També afegeix que a la web no només caben anuncis d’allotjaments turístics que, en virtut del disposat en la llei catalana 13/2002 estarien obligats a incloure el número de registre, sinó també altres tipus d’allotjament que no estarien subjectes a aquesta obligació.

«Aquesta circumstància i la naturalesa dels serveis d’intermediació, les prestacions de les quals són merament accessòries a l’activitat subjacent –en els termes ja exposats del Tribunal de Justícia de la Unió Europea– impedeixen considerar que l’omissió d’un nombre de requisits administratius sigui una il·legalitat flagrant», han manifestat. Així doncs, el Tribunal Suprem ha estimat els recursos d’Airbnb contra la Generalitat i contra les posteriors resolucions del secretari d’Empresa i Competitivitat.