Canvi climàtic

Economia circular: un model sostenible per evitar el desastre mediambiental

El 2050 el 70% de la població mundial viurà a les ciutats i es necessitaran tres planetes per proveir-la de recursos

L’energia renovable és un agent clau per aconseguir un model circular que contribueixi a frenar l’escalfament global

Segons l’ONU, un model de ciutat circular aconseguiria reduir al 90% els seus residus i les seves emissions de CO₂

Segons l’ONU, un model de ciutat circular aconseguiria reduir al 90% els seus residus i les seves emissions de CO₂ / Shutterstock

5
Es llegeix en minuts

El model econòmic actual, sostingut per la dependència excessiva dels combustibles fòssils i de la producció i el consum lineal en massa, no és sostenible. Les emissions de CO2, lluny de descendir, continuen augmentant a escala global i l’ONU va alertar fa uns dies que les principals potències mundials planegen incrementar el consum de combustibles fòssils en els pròxims anys, posant en risc la limitació de l’escalfament global en 1,5 graus per al 2030. Quant als residus, la xifra continua incrementant-se i podrien créixer un 75% el 2050 si no es prenen mesures urgents, segons un informe del Banc Mundial.

En l’actualitat, el 60% de les persones que habiten el planeta viuen en ciutats que ocupen el 2% de l’espai i consumeixen dos terços dels recursos. Mantenint l’actual ritme de creixement i consum, el 70% de la humanitat viurà a les ciutats el 2050 i es necessitaran tres planetes per poder proveir de recursos la humanitat. Només una dada: Espanya va consumir el 2020 tots els seus recursos de l’any el dia 27 de maig.

Entre els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides es troba la producció i el consum sostenible. En el marc d’aquest objectiu, l’economia circular ha guanyat pes en els últims anys com una de les millors fórmules per aconseguir-ho. El sistema és simple: allargar la vida útil dels productes i dissenyar-los per recuperar els seus components i reintroduir-los en el procés productiu. L’economia circular, doncs, permet mantenir l’ús dels materials durant més temps, minimitzar la generació de residus i trencar amb el consum lineal.

Aquest model necessita una transformació global en què participin el sector públic, el sector privat i tota la ciutadania. «Tenim un model basat en el consum de recursos naturals que és insostenible. Cal desvincular el creixement econòmic del consum dels materials. L’economia circular garanteix el menor ús de recursos no renovables, s’allarguen els productes i es generen menys residus. S’ha d’actuar des de l’inici de la cadena de valor, a través de la innovació en el disseny dels productes i els processos», explica María Malaxechevarría, directora general de sostenibilitat d’Endesa.

Impuls de les renovables

Impuls de les renovablesLa producció d’energia elèctrica juga un paper clau en una economia realment circular, a través de l’electrificació de l’economia, la producció amb fonts renovables i l’eficiència energètica. «La transició energètica pot evitar el 55% de les emissions globals derivades de l’ús del transport i el consum de l’energia. El 45% restant ve derivat de la producció dels béns i l’ús de la terra», apunta Malaxechevarría.

L’ús d’energies primàries com el petroli, el carbó o el gas natural, suposen avui dia la font d’emissions més elevada de CO2. La demanda energètica el 2050 serà un 80% més elevada que ara i, tenint en compte que en l’actualitat els combustibles fòssils representen prop del 82% d’energia consumida a nivell mundial, la transició és necessària per aturar les emissions de CO2 i aconseguir frenar les conseqüències mediambientals.

La UE va marcar com a objectiu la descarbonització de l’economia per al 2050. Per aconseguir aquest objectiu, Espanya ha engegat El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), que ha fixat com a objectius reduir un 23% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respecte a 1990 el 2030, fer servir un 42% d’energies renovables sobre el consum final d’energia i millorar l’eficiència energètica un 39,5%, entre d’altres.

La producció i el consum d’energies d’origen renovable són essencials per a l’economia circular / Shutterstock

En l’actualitat, la producció de renovables és del 30% a Europa. Potenciar aquestes fonts d’energia suposarà també, més enllà dels beneficis mediambientals, una reducció de la dependència energètica exterior, passant del 74% actual al 61% el 2030. Però l’energia en un model econòmic circular ha de ser necessàriament renovable. Per aquest motiu, un dels primers passos és descarbonitzar els parcs de generació a través del tancament progressiu de les centrals tèrmiques, i un augment significatiu a la producció d’energies renovables. En el cas d’Endesa, l’objectiu és reduir un 70% de les seves emissions el 2030 per obtenir una descarbonització total el 2050.

Consum eficient i xarxes circulars

Consum eficient i xarxes circularsLes xarxes intel·ligents i un nou context en el qual l’electricitat deixarà de ser un servei unidireccional i passarà a ser bidireccional, gràcies a un nou concepte de client –el ‘prosumer’–, que a més de consumir energia també podrà produir-la, seran elements clau per millorar l’eficiència energètica i contribuir en la circularitat de l’economia. La producció d’energia i el seu consum seran més eficients i els excedents podran ser reaprofitats.

«La idea és que l’operador de la xarxa pugui utilitzar recursos dels mateixos consumidors com ara plaques fotovoltaiques i els seus vehicles elèctrics, per obtenir més potència o desconnectar altres càrregues per disminuir-la», asseguren des d’Endesa, que, a més, fa temps que dissenya materials com els comptadors, cables o transformadors amb criteris de circularitat. «Els comptadors intel·ligents ja s’estan dissenyant amb criteris d’ecodisseny per afavorir el reciclatge i utilització dels seus components (com el material plàstic i coure) en la fabricació de nous comptadors o altres productes», expliquen.

Ciutats: problema i solució

Ciutats: problema i solucióLes ciutats són part del problema, però poden convertir-se en la solució aplicant l’economia circular i evolucionant cap a un model més sostenible. «La ciutat és com un gran metabolisme que consumeix recursos, tant energia com materials, i genera emissions i residus», assegura Antonio Castellanos, d’economia circular Iberia, d’Endesa. La ciutat circular, doncs, ha de ser capaç d’integrar qualitat i sostenibilitat ambiental, prosperitat i competitivitat econòmica i igualtat i inclusió social.

Per aconseguir una transformació circular de l’economia és imprescindible reduir les emissions a través de la producció i consum d’energies renovables, avançar en una economia col·laborativa que comparteixi recursos per optimitzar i allargar la vida útil dels mateixos, mantenir i produir elements amb materials reciclables i regenerar al màxim els residus.

Per avançar cap a unes ciutats realment circulars és precís una col·laboració entre el sector públic, el sector privat i els ciutadans / Shutterstock

Per a tot això, és indispensable una col·laboració a tres bandes: el sector públic, el sector privat i la ciutadania, eix principal que mou les ciutats. «El ciutadà és un actor clau en l’objectiu d’abastar ciutats més circulars: no només realitza una activitat individual, sinó que col·labora formant part d’administracions públiques i empreses privades contribuint a fomentar la conscienciació i el compromís de tota la societat en la consecució d’aquests objectius», apunta Castellanos.

Les ciutats circulars, segons l’ONU, aconseguirien reduir el 90% de les seves emissions de CO2. Però els beneficis van més enllà de la sostenibilitat mediambiental, ja que una ciutat circular oferiria una competitivitat més gran i fomentaria la generació de llocs de treball locals. eCityMálaga, un projecte impulsat per la Junta d’Andalusia, l’Ajuntament de Màlaga, Màlaga TechPark i Endesa, es convertirà el 2027 en el primer espai urbà que implementarà un model circular a Espanya.

Acadèmia Endesa d’Economia Circular