Les claus de l’esborrany de la nova llei trans i LGTBI

  • L’últim esborrany de l’avantprojecte fusiona els dos esborranys legals i reconeix la lliure autodeterminació de gènere

  • Conté accions per evitar la discriminació del col·lectiu i sancions davant els múltiples atacs

Les claus de l’esborrany de la nova llei trans i LGTBI

EUROPA PRESS / A. PÉREZ MECA

3
Es llegeix en minuts
Gemma Robles
Gemma Robles

Directora de 'El Periódico de España'.

Especialista en Política

ver +
Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Ubicada/t a Madrid

ver +

L’últim esborrany sobre l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que segons fonts governamentals serà previsiblement aprovat al Consell de Ministres del 29 de juny, abans de la celebració de l’Orgull Gay, fusiona les dues lleis que planejava presentar el Ministeri d’Igualtat. La vicepresidenta, Carmen Calvo, havia advocat perquè les lleis trans i LGTBI es tramitessin com una de sola, en nom d’una economia legislativa més gran, i Irene Montero va accedir per aplanar l’acord, sempre que es reconegués la lliure autodeterminació de gènere. Aquests són alguns dels continguts que inclou l’esborrany, segons el text al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.

Autodeterminació de gènere

L’avantprojecte reconeix que «tota persona de nacionalitat espanyola, major de 16 anys, podrà sol·licitar per si mateixa davant el Registre Civil la rectificació de la menció registral del seu sexe», mentre que els majors de 14 hauran d’estar «assistits en el procediment pels seus representants legals». Ni a uns ni a als altres se’ls requerirà un aval mèdic ni dos anys d’hormonació, com s’exigeix ara. Només hauran de ratificar la seva intenció en dues ocasions, en el termini de tres mesos, el que suposa «despatologitzar el procediment», segons assenyala l’exposició de motius de la norma. 

 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Davant el temor d’un sector del feminisme que alguns maltractadors demanin ser reconeguts com a dones per burlar-se de la llei contra la violència de gènere, el projecte assenyala que «la rectificació de la menció registral no alterarà les obligacions jurídiques que poguessin correspondre a la persona anteriorment a la inscripció del canvi registral». Així mateix, respecte a la política de quotes, assenyala que els interessats «no podran ser beneficiaris de mesures d’acció positiva adoptades en favor de les dones» respecte a la situació anterior a la modificació. 

Teràpies i discriminació

L’avantprojecte contempla mesures per a tot el col·lectiu LGTBI, tot i que han tingut modificacions sobre l’esborrany inicial d’Igualtat. En concret, el text «prohibeix la pràctica de mètodes, programes i teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinats a modificar l’orientació, identitat sexual o l’expressió de gènere, fins i tot si compten amb el consentiment de les persones interessades». Així mateix, incorpora accions específiques per promoure la igualtat del col·lectiu en els àmbits laboral, educatiu, de la salut, etc. ja que, segons l’Agència Europea de Drets Fonamentals, el 42% de les persones LGTBI s’han sentit discriminades el 2020. 

Violència i LGTBI-fòbia

El col·lectiu LGTBI també és freqüentment objecte de tota mena d’atacs. El 8% ha patit agressions en els últims cinc anys, sovint a les aules, on la meitat dels menors denuncia haver patit assetjament escolar per la seva identitat sexual. Per frenar aquesta situació, la llei estableix mesures de protecció o reparació de les víctimes, així com accions específiques de protecció per als menors, els discapacitats, els migrants i altres col·lectius més vulnerables. I incorpora sancions tant per a particulars com per a administracions, que poden arribar als 10.000 euros en els casos més greus. 

Els intersexuals


El text conté un capítol destinat a les persones intersexuals, que són aquelles que neixen amb òrgans masculins i femenins. Es prohibeix la modificació genital en els nounats, tret de per indicació mèdica, i es permet als progenitors, de comú acord, sol·licitar que la menció del sexe figuri en blanc durant un any, per donar-los més temps a tenir un coneixement més gran del sexe al qual pertany el nadó.