Decret ministerial

La pròxima selectivitat serà presencial i abans del 18 de juny

  • Cada comunitat haurà de fixar ara les dates exactes de les proves d’accés a la universitat

  • Els exàmens tindran una durada màxima de 4 dies, segons un decret del Govern espanyol

La pròxima selectivitat serà presencial i abans del 18 de juny
Es llegeix en minuts

Els estudiants de segon de batxillerat que aspirin a ingressar a la universitat el curs vinent s’hauran d’examinar de la selectivitat de manera presencial abans del pròxim 18 de juny, segons recull l’ordre ministerial publicada dimecres en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En les pròximes setmanes cada comunitat autònoma haurà de determinar les dates exactes dels exàmens i, sobretot, les mesures de seguretat que s’adopten per evitar contagis de coronavirus.

No està previst, en aquesta ordre ministerial, que hi hagi una alternativa telemàtica ni ‘online’, com sí que constava en el primer esborrany que es va donar a conèixer el novembre passat. El document recull ara que, «tenint en compte la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, [les administracions educatives, en col·laboració amb les universitats] vetllaran perquè s’arbitrin els procediments necessaris per garantir la seva normal celebració en les dates previstes.

L’ordre també posa data a la realització dels exàmens i indica que «les proves hauran de finalitzar abans del dia 18 de juny del 2021» i que «els resultats provisionals de les proves seran publicats abans del 25 de juny». Això suposa realitzar els exàmens en les dates habituals i no més tard com va passar l’any passat, quan els exàmens es van celebrar ja al juliol (cosa que va provocar més agonia als estudiants que s’examinaven).

Les proves tindran «una durada d’un màxim de quatre dies», però «en aquelles comunitats amb llengua cooficial tindrà, preferentment, una durada màxima de cinc dies».

Tipus d’examen

Notícies relacionades

Com ja va passar l’any passat, només hi haurà «una única proposta d’examen amb diverses preguntes», però els alumnes podran elegir quines contestar. Així, el nombre de preguntes es fixarà de manera que «permeti a tot l’alumnat aconseguir la màxima puntuació en la prova», per garantir la igualtat d’oportunitats tant si les classes durant el curs han sigut presencials o a distància.

L’ordre estableix també que cada una de les proves constarà de «preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l’alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa». També es podran utilitzar preguntes d’opció múltiple, és a dir, de tipus test, «sempre que en cada una de les proves la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertes arribi com a mínim al 50%».  n