Habitatge

Més d'un centenar de persones no tenen llar o viuen en situació d'infrahabitatge a Sabadell

L'Ajuntament treballa en un projecte de 'housing first' en el qual busca oferir primer un habitatge digne i permanent

3
Es llegeix en minuts
EL PERIÓDICO / SABADELL

Actualment a Sabadell hi ha 110 persones que viuen en situació d'infrahabitatge. D'aquestes, 15 són persones sensesostre i la resta estan en situacions diverses: habitacions de relloguer, ocupacions en espais inadequats, acollits per entitats o amb recursos residencials temporals facilitats per l'Ajuntament.

En tots aquests casos, l'Ajuntament intervé amb equips i recursos propis, que van des del Centre d'Emergències fins a prestacions per pagar habitacions o altres tipus d'allotjament o recursos residencials temporals. Es compta amb un pis de convivència i un pis de llarga estada en convivència amb altres persones.

El Govern municipal va impulsar un treball en xarxa amb les entitats de la ciutat, amb l'objectiu de treballar de manera coordinada aquesta problemàtica. Les entitats que participen en la Taula de Sensellarisme, coordinada pel Servei d'Urgències i Emergències Socials (Suess), són: Càritas, Creu Roja, Actua Vallès, Sabadell Sostre i Ningú sense Sostre.

I per seguir buscant solucions, organitza una Jornada de Reflexió sobre el Sensellarisme i Housing First al Centre Cívic Sant Oleguer, en què participarà el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.

Primer un habitatge digne

Fernández assegura que "ara volem anar més enllà i garantir una intervenció integral que permeti no només millorar el suport a aquestes persones, sinó també aplicar el canvi de paradigma que estem implantant en tota l'acció social: no es tracta només de reaccionar a una situació determinada, sinó d'abordar les causes que l'han provocat, per prevenir que la situació es produeixi novament o s'agreugi. Per això volem poder avançar i desenvolupar una atenció que incorpori l'enfocament del Housing First".

En aquest context, una de les línies en què s'està treballant, en el marc d'un programa d'acció integral, és avançar cap a un model que incorpori el housing first (primer l'habitatge), una alternativa per a la qual els ciutadans sense llar passen directament del carrer o l'infrahabitatge a un habitatge digne i permanent. Paral·lelament, reben el suport que necessiten, orientat cap a la recuperació o reinserció de la persona.

En el housing first l'accés a un habitatge digne es considera fonamental i un primer pas per després treballar altres aspectes conductuals, psicològics i de la integració social de les persones en situació de carrer, amb l'objectiu d'aconseguir una autonomia personal i econòmica que permeti la vida independent i sense suports professionals.

Precisament en el marc de l'enfocament global per a la millora de l'atenció de les persones sense llar i de la voluntat d'avançar en el model de housing first, Sabadell està participant en una prova pilot de la Generalitat per impulsar aquesta alternativa al territori i s'han presentat diferents projectes de ciutat, que engloben aquesta metodologia i altres que ja funcionen. Els projectes els han presentat les entitats de manera consensuada.

La Generalitat ha subvencionat dues línies d'actuació. Per un costat, accions específiques en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials. Càritas i Ningú Sense Sostre han rebut una subvenció en aquesta línia.

Per l'altre, hi ha accions innovadores de caràcter preventiu dirigides a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa. Actua Vallés ha obtingut una subvenció per impulsar la metodologia housing first.

Aquest tipus d'intervenció posa un especial interès en la intervenció de tipus comunitari, àmbit prioritari del Pla Estratègic d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell i permet al mateix temps mantenir la xarxa de cooperació entre entitats de la ciutat i els serveis d'Acció social, com a model de millora en la prestació de serveis a les persones més vulnerables. 

Notícies relacionades

L'avaluació d'aquest projecte permetrà fixar la relació entre el cost i el benefici, social i econòmic, i renovar el compromís per seguir treballant per l'eficàcia i sostenibilitat del projecte.

Més notícies de Sabadell