Anar al contingut
POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.

Domicili: Calle Consell de Cent, 425-427 08009 Barcelona

Telèfon: Tel: 93 265 53 53 - Fax: 93 484 65 12/13

Correu electrònic: usuariosweb@elperiodico.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@grupozeta.es

Per què utilitzem les teves dades personals?

Finalitat del tractament de les teves dades personalsBase jurídica per al tractament
Realitzar el procés de comptabilitat.Execució d'un contracte amb El Periódico de Catalunya, S.L.
Complir les obligacions fiscals vigents.El compliment d'obligacions legals que ens siguin d'aplicació, entre d'altres, la prevenció d'abusos i fraus i la cessió de les seves dades a organismes públics.
Gestió de la teva relació contractual amb El Periódico de Catalunya i comunicar-nos amb tu per oferir-te el servei i tots els seus avantatges.Execució d'un contracte amb El Periódico de Catalunya, S.L.
Enviament de newsletters.El consentiment donat per tu de manera expressa en el moment de recollida de les teves dades, que ens proporciones a través dels formularis web.
Elaborar un perfil comercial per remetre't publicitat personalitzada adaptada als teus interessos partint de la informació de fonts internes com ara: (i) la informació facilitada per tu; (ii) les cookies pròpies (en el seu cas); (iii) el teu historial de navegació en la pàgina web d'El Periódico de Catalunya; i (iv) la recurrència en l'obertura dels teus e-mails. No es prendran decisions automatitzades partint de l'esmentat perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu.L'interès legítim de El Periódico de Catalunya, S.L.
Enviament de comunicacions comercials (a través de correu electrònic o notificacions push), concursos i promocions d'El Periódico de Catalunya S.L.El consentiment donat per tu de manera expressa en el moment de recollida de les teves dades, que ens proporciones a través dels formularis web.
Generar un perfil per rebre invitacions a debats, participació en enquestes i utilització de les dades demogràfiques per a estudis periodístics, en el cas que el teu perfil sigui d'Usuari web.El consentiment donat per tu de manera expressa en el moment de recollida de les teves dades, que ens proporciones a través dels formularis web.
Cessió de les teves dades personals a les empreses del grup mercantil d'El Periódico de Catalunya, S.L. que es detallen aquí per a l'enviament de comunicacions comercials.El consentiment donat per tu de manera expressa en el moment de recollida de les teves dades, que ens proporciones a través dels formularis web.

Amb independència de la present Política General de Privacitat d'El Periódico de Catalunya S.L., a cada formulari web de recollida de les teves dades, t'informarem de la finalitat concreta i de la base jurídica per al seu tractament.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, mentre no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per complir les obligacions legals pertinents.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, llevat que resulti necessària la intervenció de tercers per a la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, etc.).

Així mateix, per a la millora de la teva experiència com a usuari del nostre web, les teves dades podran ser tractades per diferents proveïdors de serveis (considerats com a encarregats de tractament) per compte del Responsable del Tractament.

Així mateix, les teves dades, si així ens ho autoritzes, podran ser cedides a altres societats del grup mercantil d'El Periódico de Catalunya, S.L. i que es detallen en el següent enllaç: http://www.grupozeta.es/sociedades/

Les teves dades, si així ens ho autoritzes, podran ser cedides a l'empresa Club de Cultura - TR3SC per a ús dels seus avantatges en el cas que el teu perfil sigui de subscriptor d'El Periódico de Catalunya.

A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades; en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. El Periódico de Catalunya, S.L. deixarà de tractar les dades, tret que sigui per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges exercir qualsevol dels teus drets et pots dirigir a nosaltres enviant una comunicació escrita a l'adreça electrònica lopd@elperiodico.com, o bé a la nostra adreça postal a Barcelona, carrer Consell de Cent, 425-427, 08009. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport.

Finalment, t'informem que et pots dirigir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.