Article de Xavier Rius Sant Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Millores en estrangeria

El nou reglament té elements notablement positius, com mecanismes àgils de contractació d’estrangers o que els qui ja tenen permís de residència o d’estudis a Espanya puguin accedir fàcilment al permís de treball

3
Es llegeix en minuts
GRAFCAT9365  ALCARRAS (LLEIDA) (ESPANA)  10 07 2020 -Un temporero  con su mascara de proteccion trabaja en la recoleccion de fruta en un campo de Alcarras (Lleida) este viernes en que los hospitales de Lleida han doblado el numero de personas ingresadas por la COVID-19 en pocos dias EFE  Ramon Gabriel

GRAFCAT9365 ALCARRAS (LLEIDA) (ESPANA) 10 07 2020 -Un temporero con su mascara de proteccion trabaja en la recoleccion de fruta en un campo de Alcarras (Lleida) este viernes en que los hospitales de Lleida han doblado el numero de personas ingresadas por la COVID-19 en pocos dias EFE Ramon Gabriel / Ramon Gabriel

Benvingudes siguin les millores del reglament de la llei d’estrangeria aprovades dimarts. Canvis que han vist la llum malgrat algunes reticències del Ministeri de l’Interior i sense que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions es prestés a negociar el seu contingut ni amb els sindicats ni amb les organitzacions empresarials que, des de feia temps, sol·licitaven una cosa tan bàsica com mecanismes àgils de contractació d’estrangers, o que els qui ja posseeixen permís de residència o d’estudis a Espanya puguin accedir fàcilment al permís de treball. I és que, històricament, la gestió de la immigració a Espanya, en lloc de prioritzar la lògica demanda que sigui fàcil contractar, regularitzar-se o portar del seu país un immigrant perquè tingui papers des del primer dia i que aquests, una vegada han adquirit permís de treball i residència, no caiguin en la irregularitat sobrevinguda, ha optat moltes vegades pel punt de vista diguem-ne policial, que cal posar-ho difícil per evitar un suposat efecte crida. Vam veure clarament aquesta contradicció amb els menors no acompanyats que, als 18 anys, després de formar-se a Espanya, topaven amb la dificultat o impossibilitat d’aconseguir permís de treball, una situació que conduïa molts d’ells no només a la irregularitat, sinó a haver de buscar-se la vida d’una altra manera. Això afortunadament es va arreglar fa uns mesos.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Més enllà que sigui cert que en determinats sectors hi ha empresaris que s’aprofiten de la mà d’obra irregular, la majoria d’ells volen que la contractació en origen sigui àgil i que els requisits per regularitzar un estranger que fa tres anys que està sense papers a Espanya no exigeixin, com fins ara, un compromís d’ocupació per un període d’un any. Compromís que, en molts sectors, els empresaris no poden oferir avui dia a ningú.

Afortunadament, aquesta exigència de comprometre’s a contractar l’immigrant per un mínim d’un any desapareix amb el nou articulat, el que facilitarà la regularització i permetrà que molts estrangers surtin de l’economia submergida. Però, en canvi, el reglament no ha modificat la situació dels demandants d’asil, que, a excepció dels ucraïnesos, han d’esperar almenys mig any per poder treballar. Ni tampoc ha flexibilitzat els tràmits perquè les dones ocupades sense papers en treball domèstic, cura d’avis i dependents accedeixin més fàcilment a la seva regularització. Fa 20 anys es deia que el model tàcit pel qual havia optat Espanya per fer compatible la maternitat amb l’ocupació de bona part de les dones espanyoles era tenir una immigrant sense papers que encara no podia regularitzar-se per arrelament, a qui es pagava un sou més baix. I gràcies que no s’abonava la seva quota de la Seguretat Social i el sou era menor, a moltes mares espanyoles treballadores els sortia a compte compatibilitzar la seva tardana maternitat amb el manteniment de l’ocupació o el seu projecte professional. 

Notícies relacionades

Però, malgrat aquestes i altres llacunes, el nou reglament té elements notablement positius, com permetre treballar a aquells joves amb permís de residència per estudis i evitar la irregularitat sobrevinguda, és a dir, la pèrdua dels permisos de treball i residència d’aquells immigrants que l’últim any no havien pogut acreditar un mínim de sis mesos treballant. Així, fins ara, si després de passar dos o tres anys treballant de manera continuada es perdia la feina i s’estava sis mesos sense treballar, no només el treballador perdia els papers, sinó també els familiars que tenia a càrrec seu. Ara, amb el nou redactat s’exigirà que l’any anterior a la renovació s’hagi treballat i cotitzat tres mesos, no sis.

El reglament supera l’anomenat «catàleg de llocs de treball de difícil cobertura», primer sistema real de contractació en origen que certament funcionava, introduït el 2007, però avui dia obsolet al ser útil només per a llocs de treball com a esportista o en la marina mercant. I amb la reforma es podrà contractar directament en qualsevol sector un estranger que viu al seu país si, després de vuit dies d’oferir-se en el servei públic d’ocupació, no hi accedeix cap espanyol o estranger amb papers.