Àgora Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

4
Es llegeix en minuts
L’escola com a lloc de pau

JORDI V. POU

Des que Rússia va començar a envair Ucraïna el 24 de febrer, més de 6,5 milions de persones procedents d’Ucraïna han buscat refugi en la Unió Europea. La majoria són dones amb fills en edat escolar que han hagut de deixar enrere els seus éssers estimats, les seves pertinences i una vida estable. 

Com a veïns immediats i aliats d’Ucraïna, a la Unió Europea som conscients que tenim una responsabilitat única d’ajudar. Des del primer moment d’aquesta crisi, la nostra prioritat ha sigut garantir que els nens i les famílies d’Ucraïna se sentin ben acollits a la Unió Europea. Per això, milions de voluntaris van obrir les seves llars i van mostrar la seva solidaritat des del primer dia. 

El cim d’aquesta solidaritat ha sigut l’activació, per primera vegada en la història, de la directiva de protecció temporal de la UE, una eina que ens permet concedir un estatut de protecció immediata als milions de persones que fugen de la guerra. Aquest estatut inclou el dret a l’educació: tots els refugiats ucraïnesos menors de 18 anys que poden acollir-se a la protecció temporal tenen dret a l’educació i la formació en els sistemes educatius de la UE, començant per l’educació infantil, l’ensenyament primari i secundari i l’educació i formació professionals inicials.

Acollir tants nens en el nostre sistema educatiu (més de 21.000 a Espanya) amb poca antelació va suposar una responsabilitat comuna. Hem aconseguit garantir un procés fluid i agradable per a tots els alumnes i educadors, entre altres coses perquè coneixem la importància de tenir un dia a dia estable i del contacte directe amb altres nens. Els nens traumatitzats necessiten poder participar en l’aprenentatge juntament amb els seus companys i rebre suport mitjançant estratègies pedagògiques adequades. 

En aquest sentit, hi ha dos reptes considerables als quals ens hem enfrontat: en la majoria dels casos, els nens han d’aprendre la llengua del seu país d’acollida per participar en les classes, però alhora volem donar-los l’oportunitat de conservar la seva llengua i de mantenir viva la seva cultura.

Som molt conscients de la necessitat que els nens i joves d’Ucraïna continuïn connectats amb el pla d’estudis, el contingut educatiu i l’idioma ucraïnesos. Això els permetrà tornar a Ucraïna i prosseguir els seus estudis tan aviat com sigui segur. La joventut d’Ucraïna és el futur del país. 

Alhora, acollir refugiats ucraïnesos a les escoles i universitats europees suposa una oportunitat extraordinària per compartir el nostre mode de vida europeu i preparar la joventut ucraïnesa en el seu camí europeu.

L’excel·lent cooperació que hem mantingut amb els nostres homòlegs ucraïnesos ha resultat fonamental per a tot el que estem fent. L’escolarització a Ucraïna es va reprendre el 14 de març, en la mesura possible, amb ajuda de l’ensenyament a distància. L’educació digital i l’aprenentatge a distància poden oferir solucions a curt i mitjà termini per als nens ucraïnesos, ja que garanteixen un cert nivell de continuació en l’educació. Per tant, en col·laboració amb el ministeri d’Educació ucraïnès, hem vetllat perquè el material escolar d’aquest país també estigui a disposició dels alumnes presents a la UE. 

Entre els refugiats ucraïnesos també hi ha molts professors. Existeixen diferents mecanismes accelerats per contractar-los: el contacte amb les autoritats ucraïneses permeten que els estats membre puguin verificar els documents educatius en les bases de dades oficials, ja que molts països han eliminat els obstacles administratius per a l’accés a la professió i el reconeixement de les qualificacions prèvies. 

Independentment que els professors siguin de la UE o hagin fugit d’Ucraïna, la Comissió Europea proporciona recursos i informació gratuïts per recolzar-los en el seu treball diari en la plataforma digital per a l’educació i la formació escolars, la School Education Gateway. A més, existeixen grups de debat específics que fomenten el suport entre iguals per als professors i els alumnes d’Ucraïna i dels països veïns amb la participació de més de 3.000 professors d’Ucraïna a eTwinning. 

La Comissió també està mobilitzant fons de la UE per recolzar els nostres estats membre a mesura que reben refugiats d’Ucraïna i els integren. 

Entre aquests fons es troben els del programa de la Comissió destinat a recolzar l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa: l’Erasmus. A través d’aquest programa, els estudiants ucraïnesos a l’estranger reben un suport adaptat a les seves necessitats.  

Notícies relacionades

Tots aquests esforços conjunts de la Comissió Europea i dels estats membre de la UE persegueixen el mateix objectiu: garantir la continuïtat de l’aprenentatge i l’educació per a tots els alumnes, ja sigui a la UE o a Ucraïna, i ajudar els educadors de tota la UE a impartir aquesta educació en les millors condicions possibles. Ara que s’acaba aquest any escolar, podem afirmar amb seguretat que estem preparats per a la tardor i que les nostres escoles continuaran sent un refugi segur per a tots els alumnes, tant per als refugiats com per als nacionals de la UE.  

Tota guerra és una guerra contra els nens. Ucraïna pot confiar que la Unió Europea recolzarà i protegirà el futur de la seva orgullosa nació. Ucraïna i la Unió Europea defensen el mateix mode de vida, el mateix model de societat, els mateixos valors i els mateixos principis. Així doncs, la nostra solidaritat és un pilar fonamental de la nostra associació, present i futura.