Cap al 8-M

Un futur tecnològic sense biaix de gènere

El futur és tecnològic i, en aquest sentit, és necessari que la resposta als reptes vingui donada per una visió diversa que vagi més enllà del punt de vista androcèntric i contempli les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i gènere.

Es llegeix en minuts
Un futur tecnològic sense biaix de gènere

El nombre de dones que cursen estudis universitaris a Catalunya supera el 50%. Aquest percentatge disminueix aproximadament a la meitat quan ens focalitzem en les carreres tecnològiques i més encara si considerem els àmbits TIC. Aquesta tendència que es repeteix també en l’àmbit europeu. Les possibles causes estan associades a un gran nombre de factors econòmics, socials i culturals. La falta de referents femenins en els àmbits STEAM (de l’anglès ‘Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics’) és un d’ells. Les dones que al llarg de la història han intervingut de manera decidida en l’avenç de la societat no han sigut incloses a gran part dels textos tant docents com divulgatius als quals tenim accés des de joves, ni tan sols en els jocs que suposadament tenen una finalitat formativa.

La interacció amb referents actuals és també una via per promoure l’interès per aquests àmbits. Aquest és l’objectiu principal que persegueix el programaAquí STEAM de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), acostar a dones que desenvolupen la seva activitat en investigació a les aules, a través de xerrades i tallers, per afavorir així la transmissió no només de la part més tècnica sinó també, i sobretot, la part humana. La proximitat a l’atendre les inquietuds, dubtes i comentaris fa que una persona es converteixi en un referent per a una jove, no tant pel fet excepcional del seu cas en concret, sinó per la capacitat d’empatitzar amb la seva visió i objectius.

El futur és tecnològic i, en aquest sentit, és necessari que la resposta als reptes vingui donada per una visió diversa que vagi més enllà del punt de vista androcèntric i contempli les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i gènere. En aquesta línia, és necessari trencar amb l’existència de rols i estereotips de gènere associats als àmbits STEAM i empoderar les joves a emprendre aquesta mena d’estudis.

A l’últim informe (2019) de la Xarxa Vives d’Universitats, que engloba les 22 universitats dels territoris de parla catalana, es posa de manifest que el rendiment acadèmic és superior en les noies en totes les disciplines i que la taxa d’abandonament és inferior. El nombre de noies de nou ingrés als estudis de grau de la UPC ha augmentat lleugerament en els últims anys en un percentatge que no arriba al 10% des del 2012 i, tot i que aquest curs ha arribat al percentatge més elevat (29,9%), encara està molt lluny de la paritat.

Et pot interesar

Aquest és el motiu pel qual treballem des del programa ‘Aquí STEAM’, per posar en relleu que les capacitats professionals no estan vinculades al gènere i per millorar el coneixement de les professions STEAM. Posant a l’abast de les persones més joves experiències que els facin prendre consciència de la incidència que tenen en la societat tant en la qualitat de vida de les persones com en la sostenibilitat del nostre planeta.