Els desafiaments del sistema sanitari

En sanitat es pot fer més

Malgrat les millores en el Sistema Nacional de Salut i la bona percepció ciutadana, queden reptes per complir

3
Es llegeix en minuts
En sanitat es pot fer més

La ciutadania està raonablement satisfeta amb la sanitat pública, d’acord amb el Baròmetre Sanitari del 2018 del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. No es tracta només d’una impressió de la població. Recentment, diverses organitzacions internacionals han situat el nostre Sistema Nacional de Salut (SNS) com un dels millors del món. Tot i així, el sistema ha patit molt durant l’última dècada i és urgent que s’atenguin alguns desafiaments.

Els espanyols van qualificar el funcionament de l’SNS en el seu conjunt amb un 6,6 sobre 10. Si se’ls pregunta per serveis sanitaris específics, aquesta nota puja en el cas de l’atenció primària, els hospitals i l’atenció especialitzada fins a un 7,3, 7 i 6,8, respectivament, i baixa fins a un 6 per a les urgències.

Valoració social dels professionals

Al llarg del temps, la nota que rep el SNS s’ha mantingut estable. Des que va començar la crisi, la preferència que expressa la ciutadania pels centres públics davant els privats ha crescut lleugerament. Més del 60% seleccionaria el sistema públic si hagués d’escollir. A aquesta preferència contribueix el fet que l’SNS estigui sempre disponible independentment de les circumstàncies socioeconòmiques de la persona. Però la raó fonamental per la qual la valoració de l’SNS no s’hagi ressentit és la seva qualitat. En els quatre serveis analitzats, entre el 78% i el 88% dels usuaris creuen que l’assistència que van rebre va ser bona. Són dades difícils de millorar. La qualitat de l’SNS es deu a l’esforç dels i les professionals. Tot el que té a veure amb el personal sanitari (confiança, tracte, seguretat que transmet o coneixements) es qualifica amb un notable, entre 7 i 8 en aquests quatre serveis.

A aquestes dades de percepció hem de sumar altres objectius apareguts els últims mesos. El sistema és el tercer més eficient del planeta i Espanya és el país més saludable del món, en part per la qualitat de l’SNS, segons Bloomberg. Som el segon país en esperançada de vida, el primer en trasplantaments i som entre els primers en un bon nombre d’indicadors de salut.

Tot i així, l’SNS planteja reptes importants. Els professionals aprecien carències, especialment en alguns territoris. El 2010, el 74% de la ciutadania percebia que el sistema funcionava bastant bé. No hem tornat a arribar a aquest percentatge i 3 de cada 10 persones consideren que cal fer canvis. Tot i que el 45% aconsegueix la seva cita en primària en un o dos dies, alguns descriuen un període d’espera de cinc dies. En l’atenció especialitzada (no em refereixo al quirúrgic), els temps són molt millorables. Tot i que el 2018 ha descendit, existeix un percentatge no menyspreable de persones que han deixat de retirar les seves medicines per raons econòmiques.

Entre altres aspectes, cal progressar en la salut mental, el càncer, sobre tot l’infantil, reduir les llistes d’espera, millorar les condicions laborals i la governança de l’SNS

Si desitgem que l’SNS contribueixi a tenir una població sana i amb les mateixes oportunitats, queda molta feina per fer. No hem de ser complaents. Es poden millorar nombrosos indicadors relatius a la salut mental, al càncer, especialment infantil, al tabaquisme o l’obesitat. Hi ha marge de progrés en llistes d’espera, en condicions laborals del personal o en la governança de l’SNS. Es pot fer més.

El Govern ha afrontat aquests reptes amb diligència. Tot i que va recuperar la universalitat de l’SNS mitjançant un reial decret llei, cal perfeccionar alguns aspectes que en part es corregien en la llei que estava a punt d’aprovar-se abans de la convocatòria electoral. S’han d’eliminar copagaments, com es va intentar en els Pressupostos que no es van recolzar a les Corts. S’ha posat en marxa la modernització de l’atenció primària per adaptar-la a la nova realitat social, tecnològica, demogràfica i epidemiològica i fer-la més resolutiva.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Notícies relacionades

La gestió de personal és competència autonòmica, però el ministeri ha recuperat la planificació de recursos humans de l’SNS, sorprenentment abandonada en els últims anys. Els sistemes sanitaris d’avui dia s’estructuren al voltant de la promoció de la salut, més que entorn de la malaltia. Per això, el ministeri ha reimpulsat les Estratègies Nacionals de Salut Pública, com la de salut sexual i reproductiva, i la de salut mental atenent la conducta suïcida o les persones amb TEIA.

Un objectiu important del ministeri és la cohesió territorial de l’SNS. S’ha aprovat el primer calendari vacunal comú a tot el país per a la infància i la vida adulta. És una gran notícia que tant la recepta com la història clínica digital estiguin a punt de ser operatives entre totes les autonomies. Això assegurarà que les persones que es mouen pel territori reben la millor atenció. Tot això perquè la ciutadania i els professionals se sentin més satisfets amb el seu SNS.