La qüestió religiosa en els programes dels partits

Estat laic, una necessitat

Els partits en el poder han fet l'impossible per arribar a acords amb la jerarquia catòlica

3
Es llegeix en minuts

Durant les últimes setmanes els partits han anat donant a conèixer els seus programes en matèria religiosa de cara a les eleccions del 20-D. Se n’han de destacar quatre aspectes: la importància concedida al tema religiós, l’ampli ressò en els mitjans de comunicació, la concreció de les propostes i els canvis introduïts en relació amb els privilegis de què gaudeix l’Església catòlica en tots els camps: polític, econòmic, jurídic, fiscal, educatiu, cultural, simbòlic, militar, etcètera.

Privilegis als quals, si hem de dir la veritat, han contribuït tots els partits governants, de centre, de dretes i d’esquerres, en una espècie de carrera de mèrits per guanyar-se el favor del clero i de la jerarquia catòlica, als quals miraven de cua d’ull per evitar les seves reprimendes des dels púlpits dominicals o les pastorals episcopals. Els uns i els altres partits en el poder feien l’impossible per arribar a acords amb la jerarquia catòlica que, a més a més, limitaven la independència de l’Estat i ampliaven els espais d’influència del poder religiós en l’esfera pública. L’ombra de la jerarquia eclesiàstica en la vida política era i segueix sent molt allargada 

    M’han cridat l’atenció especialment per la seva radicalitat les propostes del PSOE, que van des de la supressió de la religió del currículum i de l’horari escolar, fins a la revisió dels acords amb la Santa Seu, passant per la reclamació de la titularitat pública dels béns immatriculats per l’Església sense la deguda justificació de titularitat. ¡Bravo!

    No obstant, l’anunci d’aquestes mesures ha generat en amplis sectors socials, culturals, religiosos i polítics una justificada i merescuda actitud d’escepticisme i descreença, motivada per la inacció del PSOE, i fins i tot per la seva actuació contrària a les iniciatives ara proposades durant els 21 anys que va estar en el poder (1982-1996; 2004-2011). Durant aquest llarg període, lluny de posar-les en pràctica, va mantenir l’statu quo de confessionalitat catòlica, almenys indirecta, i fins i tot va ampliar els privilegis a l’Església en matèria econòmica amb l’increment, amb caràcter estable, del coeficient de l’IRPF del 0,52 al 0,70 en l’assignació pressuposada, de la qual és única receptora la citada Església. Increment que es va produir a través d’un intercanvi de notes entre el nunci de la Santa Seu, llavors Manuel Monteiro, i el ministre d’Afers Estrangers del govern socialista de Rodríguez Zapatero, llavors Miguel Ángel Moratinos.

    No es pot jugar amb l’Estat laic i, no obstant, s’hi ha estat jugant a Espanya des de fa dos segles, gairebé sense avançar en la seva creació. I això, segons el meu parer, amb la complicitat dels sectors liberals al segle XIX i dels progressistes al segle XX i XXI, tret dels intel·lectuals, legisladors i dirigents polítics laïcistes a la II República que van demostrar coherència en aquest tema. 

    La constitució del 1812, que passa per ser liberal, és potser la més essencialistament nacionalcatòlica, com es posa de manifest en el seu article 12: «La religió de la nació espanyola és i serà perpètuament la catòlica, apostòlica, romana, única verdadera. La nació la protegeix per lleis sàvies i justes, i prohibeix l’exercici de qualsevol altra». De llavors fins ara estem arrossegant la confessionalitat de l’Estat i de moltes de les seves institucions, com l’escola, només amb lleus canvis de façana.

    L’Estat laic és massa seriós per deixar-lo només en mans dels polítics. Ha de produir-se una verdadera mobilització popular, una nova marea, que exigeixi als futurs governants i legisladors la posada en pràctica de les següents propostes com a condició necessària per portar a terme la transició religiosa, que encara està en embrió: 

    –Reforma Constitucional, com a mínim, en dos articles: el 16.3, que incorre en contradicció manifesta al declarar simultàniament la no confessionalitat de l’Estat i el reconeixement de l’Església catòlica; el 27.3, que introdueix la formació religiosa confessional en l’escola. 

    –Derogació de llei de llibertat religiosa del 1980 i elaboració d’una llei de llibertat de consciència, que respecti igual les diferents creences i no creences religioses.   

    –Denúncia dels Acords del 1979 entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, que són, en realitat, una continuació modificada del Concordat del 1953, preconstitucionals i fins i tot anticonstitucionals, i derogació dels Acords del 1992 amb les comunitats musulmana, jueva i evangèlica.

    –Estatut de laïcitat en els nivells municipal, autonòmic i estatal per evitar confusió i interferències del poder religiós en el poder polític i viceversa.

    –Supressió de la religió confessional a l’escola.

Notícies relacionades

    –Autofinançament de les religions.