Salaris

¿Quant guanya un inspector d’Hisenda a Espanya?

El sou d’aquests funcionaris puja amb els complements de destinació, complexitat, objectius, antiguitat, pagues extra i hores extra

¿Quant guanya un inspector d’Hisenda a Espanya?

AEAT

1
Es llegeix en minuts
Judit Bertran

Els inspectors d’Hisenda són els funcionaris de l’Estat que es dediquen a treballar per a l’Agència Tributària. Per tant, són els que s’encarreguen d’assegurar-se que els treballadors estiguin al corrent de pagament amb els seus impostos pertinents.

Però no tothom sap quant guanyen els professionals per fer aquesta activitat. Així, aquí expliquem quant guanyen i quins són els elements que influeixen en la xifra que perceben a final de mes.

Un sou base de 1.177,08 euros al mes

D’acord amb els últims Pressupostos Generals de l’Estat, la quantitat base del sou seria de 1.177,08 euros al mes. Però aquest no és l’import complet que reben cada mes, ja que disposen de diversos complements a afegir en funció de la seva destinació, complexitat, objectius, antiguitat, pagues extra o hores extra.

Factors que condicionen el salari: complements

Notícies relacionades

Hi ha una sèrie d’elements que s’han de tenir en compte per comprendre el sou anual d’aquests treballadors: els inspectors d’Hisenda són la categoria més alta, per sobre els agents de la Hisenda Pública i els tècnics d’Hisenda. I tenen els següents complements:

  • Complement de destinació. Aquest complement en la retribució fa referència a la categoria que es té. Per als funcionaris d’Hisenda que corresponen al grup A1, aquest complement econòmic es podria situar al voltant dels 800 o 1.000 euros, aproximadament.

  • Complement específic. Aquest suplement econòmic deriva del nivell de complexitat del lloc de treball i del tipus de funcions específiques que comporta. Es tracta d’un dels factors més determinants en la suma del salari total, ja que va directament lligat a les responsabilitats i deures de cada funcionari.

  • Complement de productivitat. Aquest altre complement es refereix precisament a premiar el treballador pels seus objectius laborals.

  • Antiguitat: Aquest element depèn dels triennis treballats. És a dir, per tres anys de servei s’acumulen un total de 45,29 euros extra al mes.

  • Gratificacions: Es perceben per treballar hores extra o en horaris extraordinaris.

  • Paga extraordinària. També s’ha de sumar el sou extra que es cobra, tant al juny com al desembre, per calcular el salari anual.

Sou total

A partir de les dades extretes de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, podem concloure que el sou d’un inspector d’Hisenda està al voltant dels 45.000 i els 60.000 euros anuals en categories inferiors. No obstant, el salari dels càrrecs superiors –caps i delegats– es podria situar en els 80.000 euros a l’any, aproximadament.