L’OCDE estima que un terç dels beneficis de les multinacionals tributen per sota del 15%

AFP PHOTO / Peter Muhly

4
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

El 36% dels beneficis obtinguts per les multinacionals al món tributen a un tipus efectiu inferior al 15% a pesar, fins i tot, que la majoria paguen el seu impost de societats en països considerats d’elevada tributació, com Espanya, Luxemburg, els Estats Units, França, el Canadà, Corea, Suïssa, Itàlia, el Japó, Alemanya, Mèxic, Portugal o el Brasil, entre les 68 jurisdiccions amb tipus nominals d’entre el 25% i el 35%.

És una de les conclusions més cridaneres de l’informe sobre tributació efectiva de les multinacionals publicat aquest dimarts per l’organització de països desenvolupats OCDE, en el qual s’intenta cridar l’atenció sobre el fet que, contra tot pronòstic, l’erosió fiscal més gran dels beneficis es produeix en països d’elevats impostos nominals; més fins i tot que a les jurisdiccions que sovint són qualificades de paradisos fiscals o de territoris de baixa tributació.

Tributació mínima del 15%

«Moltes jurisdiccions típicament considerades com d’impostos alts ofereixen diversos incentius que poden conduir a taxes impositives substancialment reduïdes», assenyala l’OCDE a l’informe ‘Taxes impositives efectives de les empreses multinacionals’. Les conclusions d’aquest informe pretenen servir de base per al debat sobre la implantació d’una fiscalitat mínima del 15% sobre els beneficis de les multinacionals als països de l’OCDE, un propòsit en el qual Espanya ja ha fet els seus primers passos i preveu continuar avançant.

L’informe de l’OCDE parteix de l’anàlisi dels resultats obtinguts per una amplíssima mostra de 7.600 empreses multinacionals de 222 països i jurisdiccions (amb una facturació anual superior a 750 milions d’euros) per al període de quatre anys comprès entre el 2017 i el 2020. Sobre la base d’una mitjana anual de 5,9 bilions de dòlars de beneficis obtinguts per aquest grup d’empreses, l’informe estima una taxa impositiva efectiva del 19,1% de mitjana ponderat.

No obstant, es calcula que hi ha 2,143 bilions de dòlars de guanys de grans multinacionals [el 36% del total] gravades a taxes inferiors al 15% cada any del període de mostra.

En particular, s’estima que beneficis per un total de 753.000 milions de dòlars estan gravats amb un tipus efectiu inferior al 5%, mentre que 1,39 bilions més ho estan amb tipus d’entre el 5% i el 15%. El que és cert, no obstant, és que la majoria dels beneficis de les grans empreses multinacionals (3,78 bilions de dòlars, dos terços del total) es graven amb un tipus de tributació efectiva entre el 15% i el 30%.

Erosió fiscal en territoris d’alta tributació

La segona troballa de l’OCDE té a veure amb el fet que més de la meitat (el 53,2%) dels resultats gravats amb una taxa inferior al 15% es generen en països considerats com «d’alta tributació» que, no obstant, apliquen generosos beneficis fiscals a aquestes grans companyies. També en aquests territoris es genera el 10% dels beneficis de multinacionals que acaben aconseguint una tributació en l’impost de societats inferior al 5%.

«A les jurisdiccions amb tipus legals entre el 15% i el 25%, al voltant d’una novena part dels guanys es grava per sota del 5% i més d’un terç de tots els beneficis es graven per sota del 15%», conclou. Als països i jurisdiccions amb un tipus nominal superior al 25%, més d’una quarta part dels guanys es grava amb tipus efectius inferiors al 15%, s’afegeix.

«Els tipus efectius són, de mitjana, 6,9 punts més baixos que els tipus nominals [de l’impost de societats] en una mateixa jurisdicció», estima l’OCDE.

Espanya: 31 multinacionals amb un tipus efectiu de l’1,75% sobre el benefici

L’informe estadístic que serveix de complement al document publicat per l’OCDE assenyala Espanya com un dels països on l’impost de societats representa un percentatge sobre els ingressos totals (el 5%) i sobre el PIB (2%) per sota de la mitjana (9% i 3%, respectivament).

Notícies relacionades

A Espanya també és més petita que la mitjana la diferència entre el tipus nominal de l’impost de societats (25%) i el tipus efectiu mitjà (23%), segons les dades de l’OCDE.

No obstant, l’informe de l’Agència Tributària construït a partir de la ‘declaració país per país’ corresponent al 2020 de 126 multinacionals amb matriu espanyola mostra que 31 d’aquestes han pagat l’impost de societats sota un tipus efectiu mitjà equivalent a l’1,75% del benefici obtingut i que 15 més ho han fet sota un percentatge situat entre el 5% i el 10% (una mitjana del 8,64%). Segons aquest informe de l’Agència Tributària, sis multinacionals van tributar sota un tipus efectiu mitjà de l’11,46% del seu benefici i 13 d’aquestes van quedar sotmeses a una tributació del 16,31%. A més, 13 multinacionals van suportar un tipus efectiu mitjà del 23,22% i n’hi va haver 43 que van tributar el 43% dels beneficis obtinguts.