Futbol

Hisenda impedeix a Mediapro pagar impostos a Suïssa i no a Espanya per la Champions League

El fisc ha donat un ‘no’ definitiu a les reclamacions de l’empresa de Jaume Roures

L’empresa audiovisual pretenia canviar la manera en què tributen els drets per no haver de pagar-los a Espanya

Hisenda impedeix a Mediapro pagar impostos a Suïssa i no a Espanya per la Champions League
5
Es llegeix en minuts
Alberto Muñoz
Tono Calleja

Mediapro, grup líder del sector audiovisual a Europa, no podrà pagar fora d’Espanya els impostos per la compra de drets de retransmissió de competicions internacionals com la Champions League, l’Europa League i el Mundial de Qatar 2022. Així ho determina una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grup Prensa Ibérica, en què Hisenda dona un ‘cop de porta’ definitiu a les reclamacions que porta presentant l’empresa propietat de Jaume Roures des del 2019. La seva intenció, segons expliquen els experts, era que es canviés la catalogació dels drets per poder pagar els impostos al país d’origen (Suïssa, per exemple) i no a Espanya.

Malgrat que durant tots aquests anys les diferents inspeccions d’Hisenda s’han mantingut fermes en el seu criteri a l’hora de valorar com havien de tributar els drets de retransmissió de les competicions esportives internacionals, Mediapro ha presentat actes de disconformitat respecte als impostos per a cada exercici des de setembre del 2014 fins a almenys 2020.

«La societat ha mantingut una posició conservadora i continua aplicant la retenció esmentada i ingressant davant l’Administració tributària els esmentats imports», confirma la mateixa empresa en els seus últims comptes anuals.

Al pagar els impostos deguts malgrat no estar d’acord amb ells, Hisenda no ha portat a terme sancions d’un import proporcional a les quantitats que mouen aquests productes, però el fisc sí que s’arriscava a perdre desenes de milions d’euros en impostos si accedia a canviar la valoració d’aquests drets. Aquest diari ha intentat, sense èxit, obtenir la versió de Mediapro per conèixer si elevarà la disputa a la justícia ordinària.

Tributar a Espanya i no a Suïssa

Les xifres per les quals Mediapro compra els drets directament a la UEFA, que té seu fiscal a Suïssa, no són públiques, però, per exemple, en el seu moment va transcendir que Telefónica havia arribat a un acord amb l’empresa de Jaume Roures per valor de 1.080 milions d’euros per poder retransmetre els partits de la Champions League i l’Europa League a Espanya entre 2018 i 2021. És a dir, 360 milions d’euros per temporada. En canvi, aquest agost passat sí que es va fer oficial que Telefónica comprava directament els drets de la Champions League a la UEFA per tres temporades a canvi de 960 milions d’euros. Uns diners que, amb aquesta decisió d’Hisenda, han de continuar tributant a Espanya com ho ha fet fins ara.

La resolució del TEAC del 26 de juny a què ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA es recolza en una sentència del Tribunal Suprem del 2016 per defensar per què els pagaments pels drets de retransmissió dels esdeveniments esportius han de ser considerats com a cànon i, per tant, tributar a Espanya a través de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), fet pel qual si el tema arriba a la justícia ordinària podria arribar a frenar-se si el tribunal de torn considera apropiat aplicar aquest mateix criteri.

En aquesta unificació de criteri, tal com explica el TEAC, el Suprem va establir que «els drets audiovisuals derivats de la celebració d’esdeveniments esportius i el dret de gestió dels ‘drets sobre imatges en moviment’ objecte de cessió se subsumeixen dins d’un element dominant en què la marca, el títol oficial, el logo i la música cedits prenen el protagonisme».

Per la seva banda, segons redacta el TEAC, Mediapro, que intenta restar importància a marques i sintonies com la de la Champions League, per exemple, «entén que les quantitats pagades només poden ser qualificades de benefici empresarial o d’altres rendes no previstes al Conveni de Doble Imposició», cosa que en conseqüència significaria que «només podrien ser gravades en l’Estat de residència dels seus perceptors».

Per tant, quan Mediapro compra a la UEFA els drets de retransmissió de la Champions League i de l’Europa League considera que ha de pagar els seus impostos a Suïssa, igual com si compra altres drets d’esdeveniments esportius per retransmetre l’NBA o la NFL, per exemple, també creu que aquests pagaments haurien de tributar als Estats Units.

No obstant, diu Hisenda, és «precisament el fet que Mediapro no organitzi els esdeveniments esportius, limitant-se a la retransmissió d’aquests, cosa que constitueix una raó més a favor de considerar adequat el criteri del Tribunal Suprem [...], ja que ens situa amb més evidència en el marc de la cessió d’utilització d’una marca».

Obres literàries, artístiques o científiques

Al Registre Mercantil, al qual EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedit gràcies a Insight View, els comptes de Mediapro reconeixen la batalla oberta amb Hisenda, les liquidacions practicades fins ara per aquest motiu i el fet que l’empresa decidís esgotar els recursos presentant el cas davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central, que va resoldre el 26 de juny en contra seu.

Segons consta en la memòria de l’exercici 2021, últim disponible, l’objectiu de l’empresa és «recuperar aquelles retencions suportades com a preu més elevat per adquisició de drets de retransmissió de les competicions esportives a operadors internacionals», ja que «la societat entén que no poden ser qualificats d’‘obres literàries, artístiques o científiques’ i, per tant, no protegides pels drets d’autor com a obra audiovisual segons el Conveni per evitar la doble imposició».

Notícies relacionades

L’única ocasió en què Hisenda reconeix haver retingut diners de forma indeguda a Mediapro entre setembre del 2014 i 2020 pels drets de les retransmissions esportives és el 2019, quan un Reial Decret Llei del Govern va eximir la UEFA i altres empreses de pagar impostos pels 7,6 milions d’ingressos que va generar l’organisme europeu a Espanya a compte de la final de la Champions League al Wanda Metropolitano. Per això, segons explica el TEAC, Hisenda va haver de tornar a Mediapro, una de les empreses que es beneficiaven d’aquesta exempció, 187.924 euros entre retenció i interessos.

Les tasques d’inspecció per part de l’Agència Tributària es van iniciar el 26 de febrer del 2019 a compte, precisament, de la mateixa sol·licitud de Mediapro a compte del que l’empresa considera «ingressos indeguts en nom propi i en nom de Gol TV, SOGEPEC i FUTMEDIA». A compte d’això, Hisenda ha estudiat durant aquests últims quatre anys si s’ha equivocat a l’hora de portar a terme la retenció, però, segons ha confirmat el Tribunal Econòmic Administratiu Central, els impostos aplicats són els correctes.