La despesa que el Govern passa d’un exercici a un altre es dispara fins a gairebé 4.000 milions
4
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Quan el pressupost queda curt no queda més remei que fer enginyeria financera. I una de les més utlizadas és desplaçar despeses en què s’ha incorregut un any a l’exercici següent. És una pràctica que el Govern havia mirat de controlar al seu dia però que l’any passat es va acostar als 4.000 milions d’euros. En concret, 3.840 milions, segons el ‘Compte General de la Generalitat 2022’, que elabora la Intervenció General. En l’última dècada no ha parat de créixer, amb alguna excepció el 2015 i els anys de la covid.

Notícies relacionades

Una bona part d’aquestes despeses diferides de l’any passat a l’exercici següent, 2.652 milions, correspon a Salut. Concretament als comptes de l’Institut Català de Salut (ICS) i al Servei Català de Salut (SCS); i la quantitat restant, 1.188 milions, a la resta de departaments de l’administració catalana. Durant l’actual exercici, el problema continua, ja que en l’informe d’execució pressupostària de la Conselleria d’Economia fins al 30 de juny, es destaca que «sense l’efecte de la despesa desplaçada, la despesa a Salut augmenta el 7,9%». El pressupost inicial de Salut per al 2023 era d’11.463,3 milions i el definitiu, de 13.189,1 milions, segons el mateix informe.

El pressupost, d’aquesta manera, és més una estimació que encobreix un infrafinaçament que experts com el catedràtic Guillem López Casasnovas, en el seu treball ‘La malaltia de la sanitat catalana’, van xifrar el 2020 en uns 5.000 milions. Aquesta és la quantitat en la qual s’hauria d’incrementar anualment per arribar al nivell de la mitjana dels països de l’OCDE amb un PIB i un grau d’envelliment de la població similars.